Het Audi Ultra-plan. Onder die vlag bundelt de autoproducent zijn beste ecologische, economische en sociale ideeën. "Efficiëntie is een stelregel geworden in de omgang met grondstoffen, de energieproductie en het energieverbruik", zegt Patrick Danau, de algemeen directeur van Audi Brussels.
...

Het Audi Ultra-plan. Onder die vlag bundelt de autoproducent zijn beste ecologische, economische en sociale ideeën. "Efficiëntie is een stelregel geworden in de omgang met grondstoffen, de energieproductie en het energieverbruik", zegt Patrick Danau, de algemeen directeur van Audi Brussels. Wat zijn de doelen van Audi Ultra? De autoproducent in Vorst wil onder meer de CO2-uitstoot tegen 2018 met een kwart verminderen in vergelijking met 2011. En in 2020 wil de fabriek voor 60 procent CO2-neutraal kunnen produceren. Dat is al te merken aan een gloednieuwe voorbehandelingslijn in de lakafdeling en aan een innovatieve warmtepomp. Die installatie vangt niet-gebruikte energie op en leidt die naar andere installaties. "Dat is een primeur in de Volkswagen-groep en in de hele sector", zegt Danau. Andere duurzame ingrepen zijn een warmte-krachtkoppeling en een nieuwe waterzuivering. Ook de historische bodemvervuiling op de site pakt Audi aan. "We waren niet de oorzaak van de vervuiling, maar we willen op die manier iets teruggeven aan de maatschappij. Maar milieuvervuiling stopt niet aan de poorten van de fabriek. We kijken ook verder dan onze Audi Ultra-projecten." In het Solvay-park in Terhulpen plantte de autobouwer bijvoorbeeld drie hectare eikenbos, goed voor 1000 eiken. En samen met de Technische Universiteit van München en het Waals Gewest startte Audi een onderzoeksproject voor de lange termijn. De bomen staan 14 tot 30 centimeter uit elkaar en het project bestudeert de invloed van de verschillende afstanden op de CO2-opname, de groei en de interactie in het ecosysteem. "Onderzoekers zullen de groei over een periode van meer dan 100 jaar bestuderen", legt Patrick Danau uit. De initiatiefnemers zullen zelf niet meer weten of het project vruchten afwerpt, maar bij andere ingrepen houdt Audi Brussels wel de vinger aan de pols. Vooral de waterzuivering laat zich nu al voelen. "In 2016 zullen we ongeveer 120.000 kubieke meter water minder hebben verbruikt dan in 2015", zegt Patrick Danau. "Dat komt neer op een besparing van 1 kubieke meter per wagen. Alles samen is dat goed voor een besparing van 400.000 euro." Audi Brussels ziet ook al een terugval van het energieverbruik dankzij de warmte-krachtkoppeling. "Die investeringen zouden meer aandacht moeten krijgen", zegt Danau. "Het debat over duurzaamheid in onze sector focust sterk op de CO2-emissie van de wagens, maar de klant van morgen zal niet enkel naar het product kijken. Ook de omstandigheden waarin we dat product maken, zullen meetellen in de aankoopbeslissing. Wat we nu doen, is pas het begin. We streven naar een onderneming die in haar energiebehoefte kan voorzien." WOUTER TEMMERMAN