Begin augustus informeerde DaimlerChrysler Belgium per brief naar de voorwaarden om 51% van de aandelen in de Mercedes-garage van Vama in Mechelen over te kopen. Dat was ruim een maand voor het schandaal over fraude met kilometertellers in het bedrijf losbarstte. Tussen de Vama-groep van de families Dussart en Van Steen en Peugeot België waren er ook gesprekken bezig over de overname va...

Begin augustus informeerde DaimlerChrysler Belgium per brief naar de voorwaarden om 51% van de aandelen in de Mercedes-garage van Vama in Mechelen over te kopen. Dat was ruim een maand voor het schandaal over fraude met kilometertellers in het bedrijf losbarstte. Tussen de Vama-groep van de families Dussart en Van Steen en Peugeot België waren er ook gesprekken bezig over de overname van Vama-dochter Mato, concessiehouder voor Peugeot in Mechelen. "Op vraag van Vama, dat anderhalf jaar geleden te horen kreeg dat Peugeot de concessieovereenkomst zou verbreken," zegt commercieel directeur Francis Harnie van Peugeot België. Na de aanhouding van Willy Dussart, de omstreden gedelegeerd bestuurder van de bedrijven in de groep, en zijn bekentenissen over fraude in 1997 en 1998, zegden beide invoerders het concessiecontract, dat in andere omstandigheden heel moeilijk te verbreken is, eenzijdig op. "Voorbarig," aldus Dussart, "want er waren alleen auto's van StoneLease bij de affaire betrokken, en die leasingmaatschappij is inmiddels volledig opgegaan in Locabel." Substituut-procureur Jan Coppens van het Mechelse parket bevestigt dat de wagens vooral van de leasingmaatschappij afkomstig waren en niet van bij Mato en Van Steen, maar nuanceert: "De verwevenheid tussen de bedrijven van de groep was zo groot dat men moeilijk een scheiding kan maken." De invoerders beëindigden de concessiecontracten op basis van een artikel dat stipuleert dat de verbintenis zonder vonnis van een rechter kan worden stopgezet als 'de dealer daden stelt die aan de constructeur of de invoerder materiële of morele schade berokkenen'. Peugeot België gaf de concessie op proef aan de bestaande vennootschap van de familie Van Steen, op voorwaarde dat ze haar naam wijzigde. Daardoor zou het eventueel opzeggen van de concessieovereenkomst in de toekomst vlotter kunnen verlopen.DaimlerChrysler België kocht enkele weken na de stopzetting van de concessie Mercedes-Van Steen op voor 200 miljoen frank. Volgens insiders heeft Mercedes op die manier zo'n 200 miljoen frank bespaard. Bij DaimlerChrysler was niemand bereikbaar voor commentaar.Het onderzoek naar de wanpraktijken bij de Vama-vennnootschappen leidde in oktober naar een lijst van 350 onderzochte auto's - niet 1000, zoals eerst werd verondersteld. Het parket in Mechelen kan niet bevestigen of het leeuwendeel van die auto's door exporteurs is opgekocht, zoals Dussart beweert, en verzekert dat het onderzoek nog altijd aan de gang is.