Jaren geleden poneerde een Australische historicus dat de sleutel om Australië te begrijpen lag bij de 'tirannie van de afstand'. De Australiërs waren ver verwijderd van hun Britse voorzaten, ver van de machtscentra in Europa en Noord-Amerika en ver van elkaar, de belangrijkste steden liggen soms 800 kilometer uit elkaar.
...

Jaren geleden poneerde een Australische historicus dat de sleutel om Australië te begrijpen lag bij de 'tirannie van de afstand'. De Australiërs waren ver verwijderd van hun Britse voorzaten, ver van de machtscentra in Europa en Noord-Amerika en ver van elkaar, de belangrijkste steden liggen soms 800 kilometer uit elkaar. De tijd heeft dat gevoel van afstand afgesleten. De Australiërs beschouwen Londen of New York niet meer als het middelpunt van de wereld. Onze nabijheid tot Aziatische economieën zoals China is economisch belangrijk en krachtig. Transport- en communicatieverbindingen hebben het gevoel van afzondering weggenomen. De technologie die de tirannie van de afstand helemaal belooft weg te nemen, is hogesnelheidsinternet. Daarom heeft de Australische regering het meest ambitieuze breedbandproject ter wereld opgezet - een nationaal netwerk dat glasvezel binnenbrengt in de huizen van 1000 steden en gemeenten en 93 procent van alle woningen en bedrijven op onze uitgestrekte landmassa overspant. Draadloze en satelliettechnologie van de volgende generatie dekt de overige 7 procent. Het netwerk werkt bliksemsnel en vergt een investering van 40 miljard dollar via publiek-private samenwerking. Hogesnelheidsbreedband is essentieel om de productiviteit te verhogen. Op dit ogenblik geniet Australië de voordelen van de wereldwijde grondstoffenboom. Maar we weten ook dat onze minerale rijkdommen geen duurzame voorspoed kunnen garanderen. We willen onze voorspoed behouden door te investeren in de opbrengsten van de boom van ons toekomstig concurrentieel voordeel: de bekwaamheid van onze mensen en onze geavanceerde infrastructuur. Net zoals de spoorwegen voor een economische omwenteling zorgden in de negentiende eeuw en elektriciteit dat deed in de twintigste eeuw, zo transformeert de hogesnelheidsbreedband de komende decennia de economie. Landbouwers kunnen hun teelt op afstand in het oog houden en snel reageren op weersveranderingen. Fabrikanten kunnen de aanvoerketen efficiënter organiseren. Kleine bedrijven kunnen beter concurreren met grote ondernemingen. Net zoals dat in de vorige eeuw met elektriciteit het geval was, kunnen we ons nauwelijks voorstellen welke toepassingen breedband voor ons nog in petto heeft. De langetermijnvoordelen van hogesnelheidsbreedband zijn enorm voor Australië. De OESO heeft berekend dat de kostenbesparing door gebruik te maken van breedbandtoepassingen ertoe leidt dat het netwerk zichzelf al binnen de tien jaar terugbetaalt. Schattingen van de stimulans die breedband het bbp kan bezorgen, lopen uiteen van 1,4 procent in de eerste vijf jaar tot 6 procent binnen de tien jaar. Door de uitgaven voor reizen en transport te verminderen en de efficiëntie te verhogen, haalt breedband de CO2-uitstoot met 5 procent naar beneden. Bovendien is breedband van cruciaal belang voor de sociale gelijkheid en voor de economische groei. In Australië kan ongelijkheid zowel te maken hebben met locatie als met inkomen. Toegang tot snel internet plaatst de bevolking in verafgelegen plaatsen op gelijke voet met mensen in de grote steden. Bij de Australische verkiezingen van 2010 heb ik een met breedband uitgeruste gezondheidszorg tot een van de kernpunten van mijn campagne gemaakt. Vanaf juli 2011 gaan we ziekenhuizen de nodige fondsen bezorgen om online gezondheidszorg te verstrekken. Daardoor worden 500.000 specialistenconsultaties mogelijk in afgelegen gebieden. Elke Australiër die erom vraagt, kan een elektronisch gezondheidspasje krijgen. Tegen december 2011 beschikte elke leerling van de vier laatste jaren middelbaar over een computer en zijn alle scholen door glasvezel met elkaar verbonden. Wat de leerlingen op school leren, wordt thuis ondersteund met een online databank van educatieve hulpmiddelen en diagnose-instrumenten. Australië heeft ervaring met innovatief beleid, zoals ons systeem van individuele pensioenspaarrekeningen voor alle werknemers en inkomensgebonden leningen die alle studenten toegang geven tot hoger onderwijs. Ons nationaal breedbandinitiatief is weer een voorbeeld van leidinggevend beleid, waarbij we proberen om de dynamiek van de marktkrachten te verzoenen met het egalitair grondbeginsel van de eerlijke kans. Het legt de fundering voor een gezonde toekomst en een natie die niet langer door fysieke afstand verwijderd is van andere delen van de wereld. JULIA GILLARDToegang tot snel internet plaatst de bevolking in verafgelegen plaatsen op gelijke voet met mensen in de grote steden.