Het Belgische artsenkorps wordt geplaagd door overtal, maar er is hoop: in Frankrijk bestaat er een tekort aan specialisten. "Er zijn te weinig chirurgen, kinderartsen en psychiaters en er is een nijpend tekort aan anesthesisten, gynaecologen en arbeidsgeneesheren in Frankrijk," zegt Andrea Lambin uit Asse. Zij is zelf anesthesiste en werkt halftijds in Frankrijk. "De toestand wordt elk jaar hachelijker, want er zijn te weinig nieuwkomers tegenover ...

Het Belgische artsenkorps wordt geplaagd door overtal, maar er is hoop: in Frankrijk bestaat er een tekort aan specialisten. "Er zijn te weinig chirurgen, kinderartsen en psychiaters en er is een nijpend tekort aan anesthesisten, gynaecologen en arbeidsgeneesheren in Frankrijk," zegt Andrea Lambin uit Asse. Zij is zelf anesthesiste en werkt halftijds in Frankrijk. "De toestand wordt elk jaar hachelijker, want er zijn te weinig nieuwkomers tegenover het aantal artsen dat met pensioen gaat. In de Belgische vakbladen verschijnen jobadvertenties. Belgen kunnen in Frankrijk tot viermaal meer verdienen dan in België." Jozef Van den Nieuwenhof, administratief directeur van het VBS (Verbond van Belgische Geneesheer-Specialisten), ving in een symposium op dat alleen al de openbare ziekenhuizen in Frankrijk 3000 vacante betrekkingen hebben voor geneesheer-specialisten. "Maar van een echte uitstroom van Belgische specialisten richting Frankrijk zou ik niet spreken. Bij ons ledenblad - De Geneesheer-Specialist - komen per jaar vijf à zes aanvragen binnen van Franse ziekenhuizen voor het plaatsen van een aankondiging van een openstaande betrekking. Het gaat meestal om anesthesisten en een enkele radioloog. Daarnaast krijgen we jaarlijks een tiental brieven binnen van Franse specialisten die aan het eind van hun carrière gekomen zijn en naar een kandidaat zoeken om hun praktijk over te nemen, tegen betaling. Vermoedelijk loopt in Frankrijk het gerucht: België is het land van het overtal aan artsen, daar moet je zijn om je opvolger te vinden. Als iemand georganiseerd op deze behoefte zou inspelen, ontstaat er misschien wél een uitstroom." Christian Le Goffe, voorzitter van de specialistenvleugel van de Confédération des Syndicats Médicaux Français, bevestigt dat zijn land een tekort kent aan chirurgen, gynaecologen en vooral anesthesisten. "Die laatsten hebben een zware werkdruk en dragen grote verantwoordelijkheid. Ook de feminisering van hun beroep speelt een rol in het tekort." Begin de jaren '70 voerde Frankrijk een numerus clausus in voor de studenten geneeskunde. Is dat geen belangrijke verklaring voor het tekort aan geneesheer-specialisten? "Neen", antwoordt Le Goffe. "want in andere specialismen bestaat er dan weer een overtal in Frankrijk. In ieder geval, zeg aan de Belgische anesthesisten: il y a de la place en France."