Eind vorig jaar had minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke gevraagd om de indexaanpassing met zes maanden uit te stellen. Het protest was groot. Uiteindelijk besliste hij om de indexverhoging tóch toe te staan vanaf 1 februari, op voorwaarde dat er elders nieuwe besparingen kwamen. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten ( BVAS), het grootste artsensyndicaat, telt hoofdzakelijk specialisten onder zijn leden en pikte het niet dat Vandenbroucke een ...

Eind vorig jaar had minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke gevraagd om de indexaanpassing met zes maanden uit te stellen. Het protest was groot. Uiteindelijk besliste hij om de indexverhoging tóch toe te staan vanaf 1 februari, op voorwaarde dat er elders nieuwe besparingen kwamen. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten ( BVAS), het grootste artsensyndicaat, telt hoofdzakelijk specialisten onder zijn leden en pikte het niet dat Vandenbroucke een indexering koppelt aan nieuwe besparingen bij de specialisten. Dinsdagmorgen draaide de artsenlobby uiteindelijk bij. De generiekproducenten hoopten ondertussen munt te slaan uit de stellingenoorlog. Zij beweren dat het besparingspotentieel van de merkloze geneesmiddelen niet optimaal wordt benut - en daar zijn de artsen mee verantwoordelijk voor. De generiekverdelers dachten twee vliegen in één klap te kunnen slaan. Artsen die rationeel voorschrijven, moeten worden beloond, vinden ze. Op die manier hopen ze uiteraard hun eigen omzetten op te drijven.Febelgen, de federatie die de meeste generiekleveranciers van België verenigt, lanceerde een persbericht in die zin. Daarin stelt de beroepsvereniging voor om de indexaanpassing van de erelonen te betalen met de besparingen op het geneesmiddelenbudget via het verbruik van generieke geneesmiddelen. Eerder hadden ook de bedrijven Ethimed en Docpharma berekend dat die besparing zelfs vijf tot zes keer groter zou kunnen zijn. Ethimed stuurde half december 2001 zelfs een heus plan naar de minister om de besparingen te maximaliseren. In het plan, dat de naam Generesus meekreeg, stelt Ethimed voor om de artsen te belonen wanneer ze rationeel voorschrijven. Tijdens een persconferentie vorige week sprak ook Docpharma zich uit voor een extra beloning voor de artsen als ze meer generieken voorschrijven. De lonen voor de artsen liggen volgens Leon Van Rompay, directeur van Docpharma, in België immers aan de lage kant. "Zo'n beloning moet echter collectief gebeuren," benadrukt hij. "Ze kan eventueel individueel worden uitbetaald, maar een bonus-malussysteem zoals in Duitsland lijkt ons niet aan de orde." Bij Willy Van Waeyenberghe van Ethimed klinkt hetzelfde geluid. Ook hij gelooft dat de extra's moeten worden toegekend op basis van collectieve gegevens. Daarmee zitten beide ondernemingen op de golflengte van de BVAS. Zegt ondervoorzitter Marc Moens: "We hebben geen bezwaar dat generieken de indexverhoging helpen betalen. Alleen mag geen enkele maatregel ertoe leiden dat het voorschrift ondergeschikt wordt aan het persoonlijke gewin van de arts." R.B.