De lay-outploeg van Trends heeft versterking gekregen. Dominique Lobbestael (30) is artdirector geworden en zal samen met Helga Orinx en Karolien Bertels aan de verdere vernieuwing en stroomlijning van het blad werken.
...

De lay-outploeg van Trends heeft versterking gekregen. Dominique Lobbestael (30) is artdirector geworden en zal samen met Helga Orinx en Karolien Bertels aan de verdere vernieuwing en stroomlijning van het blad werken. West-Vlaming Lobbestael deed ervaring op als reclamevormgever/illustrator bij het ontwerpbureau van Roularta Media Group (RMG) in Roeselare. In 2001 ontwierp hij de lay-out van MO*, het globaliseringsmagazine dat door Roularta-dochter Newsco wordt uitgegeven. Chris Defossez, tot nog toe Trends-vormgeefster, wordt verantwoordelijk voor MO* en zal zich in de toekomst ook toeleggen op de opmaak en lancering van andere magazineprojecten bij Newsco. Trends (27 november 2003, blz. 21) en journalist Erik Bruyland denken opnieuw naar de Groep Forrest te kunnen uithalen. Dat het VN-panel in zijn definitieve verslag van 23 oktober 2003 op alle eerdere 'beschuldigingen' lastens de Groep Forrest is moeten terugkomen en heeft moeten erkennen dat er tegen de Groep Forrest ten gronde geen bezwaren bestaan, wordt evenwel niet vermeld. De Groep Forrest wenst onder meer te onderstrepen dat: - de Congolese mensenrechtenorganisatie ASADHO geen voor de Groep Forrest negatief rapport heeft opgesteld; - ASADHO, volgens die organisatie, niet door het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gefinancierd; - de Groep Forrest geen uranium verwerkt in de STL-fabriek (Lubumbashi) en zich, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, met een netwerk van gravers, opkopers, transporteurs en verwerkers van heterogeniet van Shinkolobwe inlaat; - dergelijke feiten overigens noch door de Belgische Senaatscommissie, noch door het VN-panel konden worden vastgesteld, precies omdat ze zich niet voordoen; - het VN-panel het dossier niet aan de Belgische overheden heeft overgemaakt, maar wel - ingaand op een voorstel van de Groep Forrest om de samenwerking verder te zetten - contact heeft gezocht met het Belgische Oeso-contactpunt om zulks te organiseren. Overigens werkte de Groep Forrest reeds in het verleden met dat contactpunt samen. Groep Forrest stelt vast dat Trends en journalist Bruyland aldus andermaal de grenzen van de correcte berichtgeving grovelijk hebben miskend. Geen berichtgeving, maar ongezonde en schadeberokkende stemmingmakerij lijken voor hen centraal te staan: daarvoor wordt hen reeds in rechte verantwoording gevraagd. Tevergeefs blijkt nu: hun objectiviteit is ver zoek.