Het nieuws circuleerde al enkele weken, maar nu werd de beslissing ook formeel aangekondigd: Corilus staat te koop. Die afdeling van Arseus bouwde een ijzersterke positie uit als leverancier van softwaretoepassingen aan medische professionals in België, Frankrijk en Nederland. De omzet steeg sinds 2006 jaarlijks gemiddeld met 8,1 %, van 25,3 miljoen EUR in 2006 tot 43,4 miljoen EUR vorig jaar. Over dezelfde periode steeg de recurrente bedrijfskasstroommarge (rebitda-marge) van 23,7 % naar 29,8 %. Er is stevige interesse in Corilus en CEO Ger van Jeveren verwacht de verkoop nog dit jaar af te ronden. De twee resterende afdelingen van Arseus zijn Fagron en HL Technolo...

Het nieuws circuleerde al enkele weken, maar nu werd de beslissing ook formeel aangekondigd: Corilus staat te koop. Die afdeling van Arseus bouwde een ijzersterke positie uit als leverancier van softwaretoepassingen aan medische professionals in België, Frankrijk en Nederland. De omzet steeg sinds 2006 jaarlijks gemiddeld met 8,1 %, van 25,3 miljoen EUR in 2006 tot 43,4 miljoen EUR vorig jaar. Over dezelfde periode steeg de recurrente bedrijfskasstroommarge (rebitda-marge) van 23,7 % naar 29,8 %. Er is stevige interesse in Corilus en CEO Ger van Jeveren verwacht de verkoop nog dit jaar af te ronden. De twee resterende afdelingen van Arseus zijn Fagron en HL Technology. Die laatste is een kleine afdeling, gevestigd in Zwitserland, en ontwikkelt en produceert precisiecomponenten voor dentale en orthopedische specialisten. Vorig jaar was zwak: een omzetdaling met 17,6 %, tot 7,7 miljoen EUR, en een daling van de rebitda-marge met 1,7 %, tot 0,5 %. De eerste helft van 2014 verliep een stuk beter, met een omzetgroei van 13,8 %, tot 5 miljoen EUR, en een sterke toename van de rebitda-marge met 3,1 %, tot 15,7 %. Nu ook Corilus voor de bijl gaat, draait alles rond Fagron, de toeleverancier van farmaceutische grondstoffen en magistrale bereidingen. Fagron boekte in de eerste jaarhelft een omzetstijging van 29,1 %, waarvan 8,9 % organisch, tot 204,1 miljoen EUR. Zonder wisselkoerseffecten nam de omzet met 35,3 % toe, waarvan 14,9 % organisch. De omzet groeide met 33,8 % in het tweede kwartaal - dankzij de dit jaar overgenomen vijf farmaceutische bereidingsapotheken - tegenover een groei met 23,3 % in het eerste kwartaal. Arseus beschikt over een ontwikkelingsteam van 200 apothekers die, in samenwerking met tal van universiteiten, continu nieuwe formuleringen en concepten uitwerken. Arseus rolde zo in het eerste semester succesvol wereldwijd het 'advanced derma'-concept uit. Het gaat om een totaaloplossing voor een patiëntgerichte aanpak van huidziekten. Daarnaast lanceerde het bedrijf in de Verenigde Staten een nieuw concept voor pijnbehandeling op geïndividualiseerde basis. Dat concept wordt wereldwijd geïntroduceerd in het eerste kwartaal van 2015. Arseus elimineert ook regelmatig producten met lagere marges. Op groepsniveau steeg de rebitda met 53,6 %, tot 53,2 miljoen EUR. De rebitda-marge steeg van 22 % naar 26,6 %. De recurrente nettowinst per aandeel tikte 58,4 % hoger af, op 0,87 EUR per aandeel. Op basis van de projecten in de pijplijn voorziet Arseus nog minstens tot in 2016 dubbelcijferige organische groei voor Fagron. De nettoschuldpositie nam in de eerste jaarhelft door de overnames vrij fors toe, met 122 miljoen EUR, tot 411 miljoen EUR, maar blijft binnen de afgesproken convenanten. Arseus plant al nieuwe overnames in de bestaande kernlanden en heeft hiervoor na de verkoop van Corilus 100 tot 150 miljoen EUR ter beschikking. De omzetverwachting, zonder Corilus, bedraagt 435 miljoen EUR met een conservatieve rebitdamarge van 26 %. De markt, en wijzelf, juichen de strategische focus op het prachtige groeiverhaal van Fagron toe. Het aandeel noteert pittig tegen 20 keer de verwachte winst 2014 en een ondernemingswaarde (ev) van 13,1 keer de recurrente bedrijfskasstroom (rebitda). Het groeipotentieel is echter nog niet uitgeput. Op termijn een overnamekandidaat. Advies: koopwaardig Risico: gemiddeld Rating: 1B