Opent nieuwe deuren.
...

Opent nieuwe deuren."Het arrest-Malevé zal weinig of geen weerslag hebben op vroegere politieke benoemingen in overheidsbedrijven, maar opent wel nieuwe deuren voor potentiële kandidaten in de toekomst." Dat besluit advocaat Jan Ghysels, specialist in overheidsopdrachten, naar aanleiding van de beslissing van de Raad van State om de benoeming van Roger Malevé tot directeur-generaal van de Vlaamse overheidsholding Gimvindus uit '89 te vernietigen. Ghysels : "Het hoogste administratieve rechtscollege doorprikt de schijn van de semi-overheidsbedrijven, die afwisselend hun pet van naamloze vennootschap en publiek bedrijf opzetten. Ongeacht de vorm worden alle dochters van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (Gimv) als instellingen van openbaar nut beschouwd, met alle juridische gevolgen vandien. Zo moeten ze zich houden aan de wet van de overheidsopdrachten, het gelijkheidsbeginsel en alle andere administratieve verplichtingen. In de toekomst mag iedereen zich kandidaat stellen voor een benoeming binnen deze semi-overheidsbedrijven. De regering zal een gemotiveerde keuze moeten maken." Aangezien de uitspraak van de Raad van State met terugwerkende kracht geldt, is Malevé juridisch geen directeur-generaal van Gimvindus meer. Het kabinet van Economische Zaken wijst echter op de herbenoeming door de raad van bestuur in '94, waardoor deze ex-kabinetsmedewerker van Jean-Luc Dehaene op post mag blijven. Ghysels betwist deze visie en stelt dat de gedupeerde ambtenaar Marc Bataille wel degelijk bij de Raad van State Gimvindus in gebreke kan stellen en een dwangsom eisen als de overheidsinstelling geen nieuwe procedure uitschrijft. Die boete zou een broekzak/vestzak-operatie zijn, want de vergoeding komt niet toe aan de eiser, maar wel aan de Belgische staat. De beslissing van de Raad van State heeft geen invloed op oude benoemingen in semi-overheidsbedrijven, zoals Aquafin of Vlar, omdat men slechts 60 dagen de tijd heeft om een administratieve beslissing van de regering aan te vechten. Ongetwijfeld zal de uitspraak wél invloed hebben op de vier nakende topbenoemingen binnen de Vlaamse administratie, die begin december op de agenda staan. Hierbij worden de namen van drie kabinetschefs genoemd : Guido Deblaere (Luc Van den Brande), Pol Van De Velde (Erik Van Rompuy) en Dirk Van Melkebeke (Eddy Baldewijns). JURIST JAN GHYSELS Het arrest-Malevé zal ongetwijfeld een invloed hebben op de vier nakende topbenoemingen binnen de Vlaamse administratie, die begin december op de agenda staan.