In Nairobi zal een taxichauffeur die zich tijdens de lockdown maandenlang voor zijn huisbaas heeft verstopt, in 2022 weer de baan op kunnen en zijn schuld beginnen af te betalen. Een boerin op het platteland van Zambia zal opgelucht zijn als de plaatselijke universiteit weer opengaat en haar oogst opkoopt voor de hongerige studenten.
...

In Nairobi zal een taxichauffeur die zich tijdens de lockdown maandenlang voor zijn huisbaas heeft verstopt, in 2022 weer de baan op kunnen en zijn schuld beginnen af te betalen. Een boerin op het platteland van Zambia zal opgelucht zijn als de plaatselijke universiteit weer opengaat en haar oogst opkoopt voor de hongerige studenten. Door covid-19 zijn miljoenen mensen tot armoede veroordeeld. Het komende jaar zullen velen van hen hun leven weer opbouwen, nu de lockdowns wegvallen en de economie weer wordt opgestart. Aan het einde van 2020 was het aantal mensen dat moest overleven met minder dan 1,90 dollar per dag gestegen tot bijna 750 miljoen, volgens de Wereldarmoedeklok van het World Data Lab. Het verwacht dat dat cijfer tegen eind 2022 weer zal zakken tot ongeveer 685 miljoen. De vooruitgang zal traag verlopen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat ervan uit dat de economische groei in 2022 sneller zal herstellen in enkele rijke landen dan in de arme. Een deel van de schade die de voorbije twee jaar is aangericht, zal onmogelijk te herstellen zijn. Maaltijden overslaan heeft gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Een paar keer niet op controle gaan bij een dokter kan een langdurige ziekte tot gevolg hebben. Wereldwijd heeft de pandemie massa's mensen in de middeninkomenslanden weer in de ontbering geduwd. Terwijl het herstel begint aan te slaan, zal de armoede zich opnieuw concentreren in de armste gebieden van kwetsbare staten en van Afrika bezuiden de Sahara. Intussen slagen stabiele landen er steeds beter in een einde te maken aan de extreme armoede. Eén op de tien arme mensen zal in 2022 in een verstedelijkt gebied wonen. Velen zullen op zoek zijn naar werk en daarom onder meer huizen schoonmaken. Maar de baantjes zullen schaars blijven zolang het vertrouwen van de consument verzwakt is en de dreiging van het virus niet verdwijnt. Op het individuele niveau wordt de genderkloof steeds groter. Vrouwen werden hard getroffen door de lockdowns. De pandemie heeft volgens Oxfam in 2020 vrouwen over de hele wereld minstens 800 miljard dollar aan inkomen gekost. Veel vrouwen zijn gestopt met studeren of zijn hun werk verloren. Sommigen zijn eerder dan ze van plan waren getrouwd en hebben kinderen gekregen. Tegen 2030 zullen er voor elke 100 mannen die in armoede leven 121 vrouwen in dezelfde situatie verkeren, volgens UN Women. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Tussen maart 2020 en mei 2021 hebben volgens de Wereldbank regeringen over de hele wereld meer dan 3300 socialezekerheidsmaatregelen ingevoerd, waaronder uitbetalingsprogramma's voor de armen. Rijke landen schorten terugbetalingen van de overheidsschuld op. Het is niet onmogelijk een einde te maken aan extreme armoede. Hypothetisch gezien zou er 100 miljard dollar nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen op aarde meer dan 1,90 dollar per dag heeft. Met ontwikkelingshulp en schenkingen van filantropen zou je dat bedrag meer dan twee keer halen, en dan heb je nog geld over.