Een leven als James Bond: je zou het doen voor het avontuur, maar niet voor de verdienste, berekenden enkele economen in een paper voor het Amerikaanse National Bureau of Economic Resea...

Een leven als James Bond: je zou het doen voor het avontuur, maar niet voor de verdienste, berekenden enkele economen in een paper voor het Amerikaanse National Bureau of Economic Research. Bond startte in de boeken van Ian Fleming in 1953 en was daarna te zien in 27 films, met No Time to Die als voorlopige afsluiter in 2021. In die periode is zijn koopkracht flink gezakt, en vooral sinds 1999, het startjaar van de euro, die flink klom tegenover het pond. De economen achterhaalden de prijzen in de chique Franse restaurants die Bond bezocht in al die jaren en koppelden dat aan de evolutie van zijn loonschaal in de British Civil Service tussen 1953 en 2019. Het resultaat is ontluisterend. In de jaren vijftig en zestig zou een wekelijks diner voor twee in zo'n restaurant hem 18 procent van zijn loon hebben gekost. In de europeriode steeg dat tot 26 procent, tegen 2019 was dat een derde. Licence to kill, not to dine.