Tot dit voorjaar hadden we Areva in de voorbeeldportefeuille, waar het trouwens een van de absolute uitblinkers was. We hadden het geluk het aandeel in de zomer van 2013 in portefeuille te nemen, net voor de koers aan een klim van 75 % begon in ruim een halfjaar tijd. Nu blijkt dat we ook met de timing van de verkoop geluk hebben gehad. Want sinds de piek eind februari in de buurt van 22 EUR zakte het aandeel met zowat 25 %. De ommekeer in de koers - en de aanleiding voor ons om op het resterende deel van onze positie winst te nemen - was de vaststelling dat noch de resultaten van 2013, noch de vooruitzichten voor 2014 aan de verwachtingen voldeden....

Tot dit voorjaar hadden we Areva in de voorbeeldportefeuille, waar het trouwens een van de absolute uitblinkers was. We hadden het geluk het aandeel in de zomer van 2013 in portefeuille te nemen, net voor de koers aan een klim van 75 % begon in ruim een halfjaar tijd. Nu blijkt dat we ook met de timing van de verkoop geluk hebben gehad. Want sinds de piek eind februari in de buurt van 22 EUR zakte het aandeel met zowat 25 %. De ommekeer in de koers - en de aanleiding voor ons om op het resterende deel van onze positie winst te nemen - was de vaststelling dat noch de resultaten van 2013, noch de vooruitzichten voor 2014 aan de verwachtingen voldeden. De Franse onderneming pakte uit met een omzettoename van 6,4 %, tot 9,24 miljard EUR voor het afgelopen jaar en een bedrijfskasstroom (ebitda) van 1,04 miljard EUR, terwijl het bedrijf zelf een ebitda van minstens 1,1 miljard EUR in het vooruitzicht had gesteld. Bovendien wordt er flink wat afgeschreven en presteerde de kleine afdeling Hernieuwbare energie bijzonder zwak, zodat het een nettoverlies van 494 miljoen EUR moest opbiechten. Wel is opnieuw sprake van een vrije kasstroom van 204 miljoen EUR, een van de doelstellingen voor het boekjaar 2013. De koersdaling van het aandeel sloeg echter vooral op de duidelijk minder dan verwachte perspectieven voor 2014. Het terugschroeven van de omzettoename naar 2 à 5 %, zwakker dan 2013, was voor de markt een serieuze teleurstelling. Intussen kregen we ook een weinig inspirerende tradingupdate over het eerste trimester, met een omzetdaling van 17,3 %, tot 1,78 miljard EUR. De bedrijfsleiding geeft zelf aan dat de omzet door de sterke euro voor 18 miljoen EUR werd gedrukt. Areva heeft echter ook een aantal troeven. Het grote voordeel van het Franse bedrijf is dat het om een 'one nucleair shop' gaat. Klanten kunnen er voor alles met betrekking tot nucleaire energie terecht. Dat maakt Areva tot wereldmarktleider in kernenergie. Liefst 95 % van alle kernfaciliteiten in de wereld klant zijn bij Areva. Vooreerst is de Franse onderneming eigenaar of mede-uitbater van een aantal uraniummijnen (8 % groepsomzet in het eerste kwartaal 2014) en zelfs topdrie-uraniumproducent in de wereld, waaronder McArthur River (30 % Areva, 70 % Cameco), de grootste uraniummijn ter wereld. Daarnaast is er de front-endactiviteit (31 % van de groepsomzet), waarbij uranium wordt omgezet tot nucleaire brandstof, met ook de zogenoemde verrijking van uranium. De belangrijkste activiteit zijn de reactoren en services (39 % groepsomzet). Het gaat om de bouw van nieuwe reactoren, maar ook en vooral over het onderhoud van bestaande reactoren in heel de wereld. Een volgende activiteit is de back-end (18 % groepsomzet), in hoofdzaak de verwerking van het nucleair afval (transport, recyclage). Tot slot is er de afdeling hernieuwbare energie (4 % groepsomzet), als wissel op de toekomst, maar de rendabiliteit vallen voorlopig tegen. De nucleaire sector gaat door een diep dal. Bij Areva komt echter drie vierde tot vier vijfde van de inkomsten uit recurrente (terugkerende) activiteiten. Bovendien is er een orderboek van 40,2 miljard EUR of ruim vier jaaromzetten. We verhogen opnieuw het advies. Wel enkel voor langetermijnbeleggers. Advies: koopwaardig Risico: gemiddeld Rating: 1B