In Sint-Pieters-Leeuw ziet een originele verkaveling het daglicht. De bouwheren moeten bouwen met een hedendaagse architect.
...

In Sint-Pieters-Leeuw ziet een originele verkaveling het daglicht. De bouwheren moeten bouwen met een hedendaagse architect.Anderhalf jaar geleden worstelde Francis Adams met een ruimtelijk probleem. De boomkwekerij die sinds jaren tot het familiepatrimonium behoorde, was omgetoverd tot een import-exportbedrijf. Gevolg ? De achterliggende velden, goed voor zo'n 5 hectare, lagen er technisch werkloos bij. Al in de jaren vijftig en zestig werd er druk uitgeoefend op de familie om hun eigendom te verkavelen. Zonder succes. Deze keer dacht Adams evenmin aan die oplossing. Hij voelde eerder iets voor een groene buffer, die hem een aangenamer uitzicht zou verschaffen dan de oude verkaveling die achter de velden te zien is. Met die idee trok Francis Adams naar de Brusselse tuin- en landschapsarchitect Eric Dhont. De probleemstelling ? "Hoe kan je een begrenzing van een oude verkaveling oplossen ?" ARCHITECTURALE TOTALITEIT."Ik suggereerde hem af te stappen van de idee van een groene buffer. Ik stelde hem een architecturale totaaloplossing voor. Het recept ? Een verkaveling aanleggen waarbij de bouwheren verplicht zijn met hedendaagse architecten te werken. Zo zou mijn opdrachtgever twee vliegen in één klap slaan. Enerzijds zou hij zijn terrein omringd weten door kwalitatieve architectuur. Anderzijds zou de opbrengst van de verkoop van de kavelingen de aanleg van een ecologisch park mee kunnen financieren," legt Eric Dhont uit.In januari 1997 startte de verkoop van de eerste loten van de verkaveling Wilderveld. De prijs ligt iets onder de marktprijs zodat de bouwheren hun financiële energie eveneens kwijt kunnen in de architectuur. Het prijskaartje van de loten (240 tot 540m²) schommelt tussen de 1,1 en 1,75 miljoen frank. De architecten werken tegen een ereloon vanaf 8 procent. De eerste fase van het project behelst twaalf loten langs de Populierenlaan. Afhankelijk van het succes staan een tweede en een derde fase op het menu. Elk goed voor vijftien kavelingen.HEDENDAAGSE VERKAVELING.Origineel aan het project is dat de bouwheren verplicht zijn te werken met één van de twaalf door Eric Dhont geselecteerde hedendaagse architecten. De verkoopovereenkomst wordt nietig verklaard indien de bouwheer binnen de zes maanden zijn keuze niet voorlegt. "In België zie je af en toe een alleenstaande hedendaagse woning," weet Eric Dhont. "Met dit initiatief willen we meerdere dergelijke realisaties in een harmonieuze totaliteit samenbrengen. We hebben de architecten gevraagd er iets eenvoudigs en sobers van te maken. Het is niet de bedoeling dat ze tegen elkaar opboksen. Uiteindelijk zullen het de bouwheren en de architecten zijn die het ritme en het uitzicht van hun wijk zullen bepalen. Dit initiatief kan misschien een stap in de richting zijn van een nieuwe verkavelingspolitiek."Een brochure met een korte voorstelling van de architecten moet de geïnteresseerden helpen bij hun zoektocht. Het lijstje van de uitverkorenen ? Bernard Baines, Claire Bataille-Paul Ibens, Ralf Coussée-Klaas Goris, Jo Crepain, Henk De Smet-Paul Vermeulen, Driesen-Meersman-Thomaes, Christian Kieckens, Eugeen Liebaut, Karel Lindemans-ARBR, Luc Maes, Paul Robbrecht-Hilde Daem, M. José Van Hee. Namen die het Belgische architectuurwereldje niet onbekend in de oren klinken. RIJWONINGEN.De initiatiefnemers kozen bewust voor aaneengesloten bebouwing, hoek- en rijwoningen. Eric Dhont stond in voor het uittekenen van de kavelstructuur. Hij waakte erover dat de buurt in evenwicht is. Twee straten geven uit op een plein, de middelste op een park. De verharde pleinen zullen in een latere fase gelanceerd worden. De aanleg van het park start in oktober. "Francis Adams zal het park in de toekomst vermoedelijk aan de gemeenschap schenken," verklapt Eric Dhont.Ondertussen krijgt het initiatief veel lovende woorden. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zwichtte voor de mogelijkheid met platte daken te werken, een belangrijk punt voor de architecten. Het welles-nietes-spelletje rond tuinhuisjes draaide uit op een compromis. Een tuinhuisje mag, maar moet door de architect ontworpen worden.Twee maanden nadat de verkoop begonnen is, zijn al twee kavels verkocht, op vijf andere rust een optie. Ook aan belangstelling en morele ondersteuning ontbreekt het niet. "Ik heb al drie burgemeesters aan de lijn gehad," verklaart Eric Dhont. "Ons project kadert in de visie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat pleit voor stedelijke inbreidingsprojecten."E.H. Inlichtingen : Eric Dhont, tel. (02) 219.19.02, fax : (02) 219.95.21.KATOENNATIE Paul Robbrecht-Hilde Daem, de laureaten van het Bedrijfsgebouw '95, behoren tot de architecten die meewerken aan de verkaveling Wilderveld.