Arcadis is wereldwijd actief, maar zet toch vooral in op groeimarkten als China en Brazilië. Jaarlijks bedraagt de groei daar 5 tot 10 procent, zowat het dubbele van zijn mature markten. De groei wordt hoofdzakelijk verzekerd door overnames. Vooral de acquisitie van het Amerikaanse ontwerp- en planningbureau RTKL uit Baltimore in 2007 was een schot in de roos.
...

Arcadis is wereldwijd actief, maar zet toch vooral in op groeimarkten als China en Brazilië. Jaarlijks bedraagt de groei daar 5 tot 10 procent, zowat het dubbele van zijn mature markten. De groei wordt hoofdzakelijk verzekerd door overnames. Vooral de acquisitie van het Amerikaanse ontwerp- en planningbureau RTKL uit Baltimore in 2007 was een schot in de roos. Arcadis ging meer dan dertig jaar geleden voorzichtig aan de slag in China, om er in 2004 een eigen kantoor te openen. Maar pas met RTKL zette het zich daar op de kaart. RTKL was ruim twintig jaar geleden als een van de eerste in zijn sector in China aanbeland. Het maakte er naam met het ontwerpen van multifunctionele commerciële gebouwen. RTKL won in zijn eerste jaren in China zelfs zowat alle ontwerpwedstrijden waaraan het deelnam. Nu nog haalt het in meer dan een kwart van de gevallen het overheidscontract binnen. "Guanxi", geeft Greg Yager, de senior vicepresident van RTKL, als verklaring voor die hoge graad van succes. "Vertrouwen en relaties." RTKL heeft zich door de jaren heen opgewerkt tot een voor de overheden vertrouwde partij die bijgevolg met de regelmaat van een klok wordt uitgenodigd om mee te dingen naar lucratieve overheidscontracten in het door bouwkoorts aangestoken land. "Wie in onze sector nog niet in China aanwezig is, is onherroepelijk te laat", zegt Yager onomwonden. RTKL leverde vooral zijn visitekaartje af met het ontwerp van het Chinese museum voor wetenschap en technologie in Sjanghai. Het gebouw werd aan het einde van de jaren negentig ontworpen en geopend in 2002. "Het is een icoon", zegt Yager. "Iedereen in China kent dit museum." Vorig jaar kreeg RTKL ook de opdracht om het 2200 bedden tellende Shanghai Changzeng New Pudong-ziekenhuis te ontwerpen. De Chinese gezondheidszorg biedt heel wat kansen voor RTKL, dat in de running is voor het ontwerpen van een rist ziekenhuizen en wellnesscentra in China, maar ook elders in Azië. "Er is hier een enorm tekort aan ziekenhuizen", zegt de vicepresident van RTKL, Kai Wang, die ook adviseur is van het Chinese ministerie van Volksgezondheid. "We hebben hier de beste hotels, de beste restaurants en musea, maar onze ziekenhuizen zitten nog op het niveau van de derde wereld, totaal ondermaats." Bovendien stijgt door de vergrijzing de nood aan zorgcentra. Een van de projecten bestaat uit tien reusachtige woonzorgcentra, elk goed voor 300.000 gasten. RTKL heeft voorts ook gezorgd voor het ontwerp van residentiële wijken buiten Sjanghai die geënt zijn op historische kanaaldorpjes. En het heeft een ecostad met rivieren, meren en moerassen in het noordoosten van China op de kaart gezet. De expertise in water van Arcadis werd ook aangewend bij stadshernieuwingsprojecten in Wuhan, een dichtbevolkte stad in Centraal-China die aan de kruising van de rivieren Yangtze en Han ligt. "Water is rijkdom voor de Chinezen", merkt Yager op. Het kantoor van RTKL in Sjanghai groeit intussen als kool, net als de stad. Terwijl het district Pudong twee decennia geleden nog bestond uit landbouwgrond, is het nu het financiële en commerciële hart van Sjanghai en een van 's werelds meest geportretteerde skylines. De stad heeft ook een groter metronetwerk dan dat van New York en omvat een van 's werelds grootste havens. Sjanghai telt naar schatting al 132.000 dollarmiljonairs op een bevolking van ruim 19 miljoen inwoners. RTKL zal eind dit jaar in zijn in papieren en tekeningen verdrinkend kantoor in Sjanghai de kaap van honderd werknemers ronden. 70 procent van het personeel is Chinees. Over enkele jaren moet het aantal werknemers al verdubbeld zijn, verwacht Yager. In de hoofdstad Peking telt RTKL bijna vijftig werknemers. China biedt in ieder geval nog heel wat overnamepotentieel. "De markt is hier slecht georganiseerd, met vele kleine spelers", weet Arcadis-woordvoerder Joost Slooten. " Size matters in China", zegt ook Yager. En net als in andere landen houden opdrachtgevers van het multidisciplinaire karakter van Arcadis. " One stop shopping wordt steeds belangrijker", zegt Slooten. Alleen kan een gebrek aan ervaren architecten het bedrijf parten spelen. Jaarlijks studeren zowat 650 architecten af in China, ruim onvoldoende voor een land met een ongebreidelde bouwwoede. Yager reikt dan ook de hand aan architecten in onze contreien om in China aan de slag te gaan. "Ze moeten wel hun eigen papierwerk in orde brengen." Ondanks zijn Amerikaanse roots is China voor RTKL veruit de belangrijkste markt geworden. Meer zelfs, China en het Midden-Oosten vertegenwoordigen driekwart van de order intake, en de focus van RTKL op Azië neemt alleen maar toe, want heel Zuid-Oost-Azië wenkt. In het zog van RTKL is Arcadis ook nog altijd onder eigen naam actief in China. Een makkie is dat niet, geeft Thomas Kustusch aan. Vooral de due diligence bij de projecten is voor een speler als Arcadis van levensbelang, stelt de directeur van Arcadis Sjanghai. "Vergelijk de risico's met een ijsberg. Je ziet er hooguit een zevende van", zegt Kustusch. Zo is er al te vaak heel wat onduidelijkheid over de lokale rechten en regels over veiligheid, milieuvervuiling en sociale zaken waarmee het tijdens de studie- en bouwfase rekening moet houden. "Gelukkig gaat het de goede richting uit", zegt Kustusch. Zo broedt de overheid al jaren over strengere regels voor vervuilde gronden. Vooral het twaalfde zogenaamde vijfjarenplan van de Chinese overheid moet een belangrijke stap voorwaarts bieden. Dat plan voorziet in een drastische vermindering van de energieconsumptie en een focus op zeven strategische industrieën, met onder meer biotechnologie, hernieuwbare energie, nieuwe materialen, nieuwegeneratie-IT en voertuigen op basis van propere energie. Sectoren die daar niet bijhoren, staan moeilijke tijden te wachten, klinkt het. BERT LAUWERS IN SJANGHAI"Wie in onze sector nog niet in China aanwezig is, is onherroepelijk te laat" (Greg Yager, RTKL)