Geen kleinschalige zuivering
...

Geen kleinschalige zuiveringDe Europese Unie (EU) heeft heel Vlaanderen tot "ecologisch kwetsbaar gebied" uitgeroepen. Dat verplicht de regio fosfor en stikstoffen de zogenoemde nutriënten uit het afvalwater te halen. Hiervoor stelde Aquafin een plan tot aanpassing van de bestaande waterzuiveringsstations op, wat neerkomt op 400 tot 500 frank per geïnstalleerd inwonersequivalent (IE). Deze maatregel hypothekeert de optie van kleinschalige waterzuivering. Jacques De Greef, gedelegeerd bestuurder van Aquafin : "Nederland en Duitsland schaffen de alternatieve systemen volledig af. Dergelijke stations halen meestal niet de gewenste effluentnormen. Bovendien zijn ze zeer gevoelig voor temperatuurschommelingen en illegale lozingen. Ook kost kleinschalige waterzuivering gemiddeld dubbel zo veel als klassieke installaties. Zo neemt een rietveld voor 500 IE gemakkelijk 2,5 ha ruimte in beslag." De Vlaamse regeringsverklaring van 30 januari '92 duidde kleinschalige waterzuiveringsprojecten nog als een beleidsprioriteit aan. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zette een tiental voorstellen van kleinschalige waterzuivering op haar verlanglijstje. Maar Aquafin plaatst bij zes locaties serieuze vraagtekens. Nochtans bieden dergelijke systemen volgens de Bond Beter Leefmilieu (BBL) een ecologisch én economisch rendabele oplossing voor de inwoners in verafgelegen gebieden, die nooit aangesloten zullen worden op het rioleringsnet (naar schatting 10 % van de bevolking). Een BBL-woordvoerder : "Uit verschillende studies blijkt dat kleinschalige waterzuivering per IE financieel voordeliger is dan klassieke systemen, als je rekening houdt met alle parameters (inclusief de slibverwerking, die lager is bij rietvelden en dergelijke). Zelfs als je de kostprijs voor rioleringen en collectoren niet meerekent, kom je voor 500 IE respectievelijk op 49.800 en 2650 frank. Bij 2000 IE daalt het verschil tot respectievelijk 16.200 en 1300 frank." Intussen neemt de kritiek op de rendementsvergoedingen van Aquafin toe. Op de algemene vergadering keerde de Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij 468 van de 510 miljoen frank winst als dividend uit, wat neerkomt op 12 % netto. De vraag is of het verantwoord is dat de gemeenschap vijf jaar na de oprichting nog altijd een risicopremie van 5 % betaalt, zeker in het licht van het toenemend aantal claims, waarvan nog niemand weet wie de uiteindelijke rekening moet betalen : Aquafin of de overheid ?