Fiscale discriminatie
...

Fiscale discriminatieVanaf 1 januari 1997 wordt de Antwerpse haven een naamloze vennootschap. Met alle gevolgen vandien. "Het ziet ernaar uit dat het Havenbedrijf Antwerpen als nv wordt onderworpen aan de vennootschapsbelasting," aldus Ludo Van Campenhout, kabinetschef van de Antwerpse havenschepen Leo Delwaide. "En dit in tegenstelling tot de andere Vlaamse havens." Van Campenhout heeft geen zicht op het belastinggeld dat het Havenbedrijf volgend jaar zou moeten ophoesten. Er bestaat nog geen duidelijkheid over de manier waarop de 25 tot 30 miljard op te nemen pensioenreserves worden verwerkt. Hoedanook verwerpt de kabinetschef de feitelijke discriminatie van Antwerpen als "absurd". "Een wetswijziging dringt zich op," klinkt het. De kabinetschef verwijst naar artikel 180 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, dat een aantal van belasting vrijgestelde rechtspersonen opsomt. De tweede paragraaf noemt uitdrukkelijk de nv Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel, de Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen, de havens van Brussel, Charleroi, Luik en Namen. Gent en Antwerpen komen niet op het lijstje voor, omdat die het statuut van een gemeentelijke regie (sowieso vrijgesteld) hebben of wat Antwerpen na 1 januari 1997 betreft : hadden. Begin 1996 antwoordde minister van Financiën Philippe Maystadt op een vraag van senator Fred Erdman (SP) dat hij het Antwerpse Havenbedrijf in het lijstje zal laten opnemen. Op 24 oktober 1996 antwoordde de minister op een vraag van VU-kamerlid Fons Borginon echter dat hij artikel 180 wilde vervangen door een "algemene regel" die bepaalde ondernemingen met een nutskarakter vrijstelt. Dit om voortdurende wetswijzigingen te vermijden. Maar, erkende de minister, binnen de regering "heb ik nog geen consensus kunnen bekomen". (De minister was bij het ter perse gaan wegens internationale verplichtingen niet bereikbaar voor commentaar.) "Intussen is er nog niets gebeurd," aldus Borginon. "De reden ? Momenteel zijn de intercommunales ook vrijgesteld van vennootschapsbelastingen. En de minister wil deze vrijstelling beperken. Terecht, mijns inziens. Maar dat stuit op hevig verzet van de PS, waarvan de politieke macht in Wallonië voor een flink stuk wordt bepaald door deze intercommunales. Daarmee is deze zaak, spijtig genoeg, gecommunautariseerd. De PS werpt de belastingvrijstelling voor de Antwerpse haven als pasmunt op voor het behoud van de fiscale status-quo voor intercommunales."Vandaar dat Fons Borginon een wetsvoorstel klaar heeft dat de haven van Antwerpen in het lijstje van artikel 180 opneemt. Volgens het Volksunie-kamerlid zal het worden gesteund door de collega's van CVP, SP, VLD en Agalev. "We kunnen niet wachten," aldus Borginon. "De klok tikt."