Sinds begin 2001 buigt een Vlaams Kenniscentrum PPS zich over het dossier van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Dit overheidsorgaan haalt de mosterd bij Partnerships UK, dat zelf een joint venture tussen de overheid (49%) en tien financiële instellingen (51%) is.
...

Sinds begin 2001 buigt een Vlaams Kenniscentrum PPS zich over het dossier van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Dit overheidsorgaan haalt de mosterd bij Partnerships UK, dat zelf een joint venture tussen de overheid (49%) en tien financiële instellingen (51%) is. "Na enkele negatieve ervaringen met de harde privatiseringen van Margaret Thatcher in de jaren tachtig, gooide de socialistische regering van Tony Blair het over een andere boeg om grote overheidsprojecten te financieren en uit te voeren," zegt James Stewart, gedelegeerd bestuurder van Partnerships UK. "Nu moeten het Private Finance Initiative (PFI) en Public Private Partnership (PPP) de verouderde openbare voorzieningen opkrikken. Met succes. Voor de volgende drie jaar zijn voor 63 miljard euro aan projecten uitgeschreven. Zelf investeren we jaarlijks 7,5 miljard euro in PPS." Volgens de Britse marktleider leent PPS zich tot zowat elke sector, inclusief scholen en ziekenhuizen. "Maar de formule komt het best tot zijn recht in de transportsector," zegt Stewart. "In het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigt mobiliteit één derde van de PPS-projecten."Toch ontkent de topman van Partnerships UK dat PPS een financiering- of debudgetteringtechniek is. "Ook de winstmaximalisatie primeert niet. Wel verdeelt PPS zo efficiënt mogelijk de taken tussen de private en de publieke sector." Hij noemt een gebrekkige communicatie het belangrijkste knelpunt van de techniek. Stewart: "Vakbonden en veel linkse organisaties zijn principieel tegen. Maar de praktijk wijst wel degelijk uit dat onze projecten goedkoper en sneller zijn. Bij beide partijen moet wel een duidelijk wil om te slagen bestaan. Anders mislukt het project. Ook is een er wettelijk kader nodig om tal van juridische disputen te vermijden."Koop je met PPS dan geen kat in een zak? Stewart: "Neen. Volgens de National Audit Office - een onafhankelijk controleorgaan - krijgt de belastingbetaler wel degelijk waar voor zijn geld. Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de projecten wel degelijk op tijd en binnen het budget afgeleverd wordt, iets wat vroeger bij het Ministerie van Openbare Werken zeker niet het geval was." E.P. [{ssquf}]"Vakbonden en veel linkse organisaties zijn principieel tegen. Maar de praktijk wijst wel degelijk uit dat PPS-projecten goedkoper en sneller zijn."