"Heel wat partijen die voor onze rechtbank staan, blijken bij nader inzien geen onoverbrugbare problemen te hebben," zegt Herman Hellenbosch, voorzitter van de Antwerpse rechtbank van koophandel. "We willen een aantal magistraten professioneel trainen als bemiddelaar om deze zaken te helpen oplossen."
...

"Heel wat partijen die voor onze rechtbank staan, blijken bij nader inzien geen onoverbrugbare problemen te hebben," zegt Herman Hellenbosch, voorzitter van de Antwerpse rechtbank van koophandel. "We willen een aantal magistraten professioneel trainen als bemiddelaar om deze zaken te helpen oplossen." De rechtbank start met dit project onder de patronage van het hof van beroep, dat inspiratie haalde in Canada. "Vooral KMO's zullen waarschijnlijk een beroep doen op de bemiddeling van de intermediatierechter," voorspelt Hellenbosch. "Dikwijls is het voor hen niet de moeite om de rechtszaak over relatief kleine sommen te rekken. Zij zoeken een oplossing, en dat hoeft niet per se een eindvonnis te zijn."De zelfstandigenorganisatie Unizo kondigde al aan het initiatief structureel te ondersteunen. Hellenbosch: "Daar moet je niet te veel achter zoeken. Elke rechtszoekende zal een folder meekrijgen, waarin het systeem uit de doeken wordt gedaan. Wij hebben nu eenmaal niet de middelen om dat zelf te betalen. Dus zochten we een sponsor: Unizo." De bemiddelaars zijn niet dezelfde magistraten als de rechters die de zaak ten gronde behandelen. Zij krijgen een grondige opleiding. Worden ze de concurrenten van de advocaat-bemiddelaars, die de Orde van Advocaten al heeft opgeleid? "Hoeft niet," zegt Stany Wens van de Antwerpse orde. "Een advocaat moet zich immers aan het beroepsgeheim houden. Als tijdens een bemiddeling vertrouwelijke informatie vrijkomt over bijvoorbeeld onderliggende betalingen, hoeft de overheid dat niet te weten te komen. Dergelijke sommen zijn soms in het geding bij een bemiddelingsproces, omdat men die informatie niet kwijt kan aan een rechter." Hellenbosch: "Het hoeft geen betoog dat wij verplicht zijn om manifeste fiscale fraude kenbaar te maken aan de bevoegde instanties." Volgens de voorzitter is de medewerking van de raadsman essentieel om een cliënt warm te maken voor een bemiddelingsprocedure. "Ik hoop dat advocaten niet redeneren dat een snelle oplossing hen niet goed uitkomt, omdat ze zo inkomsten verliezen," klinkt het. Stany Wens: "Het melken van een zaak is niet alleen ondeontologisch, maar keert zich uiteindelijk tegen de praktijk. Cliënten zijn niet naïef. Zij nemen dat niet langer."H. B. [{ssquf}]