Cornu niet gedegradeerd.
...

Cornu niet gedegradeerd.Jo Cornu reageert luchthartig op een bericht in de Franse financiële krant La Tribune dat hij belangrijke bevoegdheden moet afstaan aan de flamboyante en pas benoemde Anne Lauvergeon, 37 jaar en ingénieur du corps des Mines, een enarquen-steunpunt. Jo Cornu : "Ik ben en blijf president en chief operating officer, of in het Frans directeur-général van Alcatel Télécom. Mevrouw Lauvergeon wordt senior executive vice-president, Serge Tchuruk is chief executive officer." Anne Lauvergeon neemt eigenlijk de taken over van Pierre Leroux en rapporteert aan Serge Tchuruk. Haar positie was al langer open in het organogram net onder Tchuruk. La Tribune pakte uit met de interpretatie dat Lauvergeons overstap van Lazard Frères naar Alcatel Télécom één gelukkige maakt en één ongelukkige. De gelukkige is Edouard Stern, haar baas bij Lazard Frères waarmee Lauvergeon in conflict was gekomen ; de ongelukkige is onze landgenoot Jo Cornu die (citaat) se voit déposséder de nombre de ses pouvoirs en ne garderait que la responsabilité des produits (einde citaat). Anne Lauvergeon is té jong en té ambitieus om zich met tweederangswerk onledig te houden. Leert zij het vak en treedt ze nadien op tegen Jo Cornu ? Een insider : "Cornu heeft ontzettend veel om handen, je moet haar verschijnen eerder interpreteren als een nuttige decentralisering, en dat geldt ook voor haar relatie tot Serge Tchuruk." In de eerste helft van '96 boekte Alcatel Alsthom een verlies van 400 miljoen Franse frank. Het jaar voordien was dat over dezelfde periode nog 1,2 miljard Franse frank. Vandaag leeft de verwachting dat de industriële groep over heel '96 uit de rode cijfers zal geraken. Dit zou de positie van Tchuruk ongetwijfeld versterken ten nadele van Jo Cornu ? Heeft bovendien de belangstellng van Jo Cornu voor de toppositie van Telenet de geruchten aangezwengeld ? Jo Cornu : "Ik ben inderdaad gecontacteerd om topman te worden van Telenet. Ik krijg nog voorstellen van die aard. Voor Telenet heb ik meteen laten verstaan dat die positie voor mij geen stap vooruit betekent, maar een serieuze stap achteruit." ANNE LAUVERGEON (ALCATEL TELECOM) La Tribune ziet haar als rivale van Jo Cornu.