Auteur Thierry Debels heeft een biografie van koning Albert II gepubliceerd. In een recent interview verklaarde hij de koninklijke familie beu te zijn. Waarom dan toch een boek? Debels had nog heel wat materiaal liggen over Albert II en de evolutie in de kwestie-Delphine Boël deed hem besluiten ermee aan de slag te gaan. Waarom erkende Albert II niet wat voor iedereen duidelijk was? Het was zijn populariteit enkel ten goede gekomen. ...

Auteur Thierry Debels heeft een biografie van koning Albert II gepubliceerd. In een recent interview verklaarde hij de koninklijke familie beu te zijn. Waarom dan toch een boek? Debels had nog heel wat materiaal liggen over Albert II en de evolutie in de kwestie-Delphine Boël deed hem besluiten ermee aan de slag te gaan. Waarom erkende Albert II niet wat voor iedereen duidelijk was? Het was zijn populariteit enkel ten goede gekomen. Debels deelt zijn boek op in vijf delen, die telkens samenvallen met een fase in Alberts leven. Dat leent zich tot heel wat anekdotiek. Zijn geboorte vond plaats tussen twee catastrofes: de dood van grootvader Albert I en het overlijden van zijn moeder Astrid. Albert was niet voorbestemd om de troon te beklimmen, ook al werd daar wel over gespeculeerd. Na het aftreden van Leopold III werd in Amerikaanse kringen de vraag gesteld of het niet meer aangewezen was Albert op de troon te plaatsen, eerder dan de "wereldvreemde Boudewijn". Briefwisseling tussen de ambassade in Brussel en Washington illustreert dat. Alberts leven zal altijd worden geassocieerd met een zekere losbandigheid, al heeft hij heel wat handelsmissies met kennis en kunde geleid. Maar ruimte voor vakantie en vertier was er voldoende. Daar maakte hij gretig gebruik van, vele jaren zonder zijn wederhelft Paola, van wie hij feitelijk gescheiden leefde. Die situatie had gevolgen voor de opvoeding van de kinderen, of het gebrek eraan. Zijn voorliefde voor Wein, Weib und Gesang is geen nieuws meer. Zoon Laurent, met wie de relatie altijd complex was, deed zelfs onderzoek naar de handel en wandel van zijn vader, op zoek naar compromitterend materiaal. Het boek bevat ook een met Trends verbonden anekdote. De voormalige hoofdredacteur Frans Crols was mee op handelsmissie naar Algerije. Zich niets aantrekkend van het protocol legde hij aan de toenmalige prins Albert een uur lang uit wat leefde in Vlaanderen en hoe heel wat Vlamingen de toekomst zagen als minstens een soort van confederalisme. "Later hoorde ik van uitgever Rik De Nolf dat die confrontatie zwaar moet aangekomen zijn, want hij werd er door hofkringen op geattendeerd en over aangesproken", stelt Crols.