Lange tijd leek de Vlaamse boekenverkoop zich niets aan te trekken van de economische crisis. Maar sinds 2012 krimpt de markt met enkele procenten. Al blijft de daling relatief beperkt (-2,6 procent) in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland (-5,5 procent). Het is een van de uitdagingen die André Vandorpe het afgelopen jaar moest aanpakken. Sinds april 2013 is hij directeur van Boek.be, de brancheorganisatie van boekverkopers, uitgevers en importeurs. "In 2013 was er vooral een daling bij de bestsellers. In 2012 was de Vijftig Tinten Grijs-reeks bijvoorbeeld goed voor 7 procent va...

Lange tijd leek de Vlaamse boekenverkoop zich niets aan te trekken van de economische crisis. Maar sinds 2012 krimpt de markt met enkele procenten. Al blijft de daling relatief beperkt (-2,6 procent) in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland (-5,5 procent). Het is een van de uitdagingen die André Vandorpe het afgelopen jaar moest aanpakken. Sinds april 2013 is hij directeur van Boek.be, de brancheorganisatie van boekverkopers, uitgevers en importeurs. "In 2013 was er vooral een daling bij de bestsellers. In 2012 was de Vijftig Tinten Grijs-reeks bijvoorbeeld goed voor 7 procent van de totale verkoop. Het ontbreken van zo'n dominante uitschieter is het voorbije jaar wel grotendeels gecompenseerd. Het ruime aanbod van minder populaire boeken presteerde opvallend goed. En dat was vooral een opsteker voor de onafhankelijke boekhandels, die een breed en kwaliteitsvol aanbod hebben." ANDRÉ VANDORPE. "Talrijke voorbeelden uit omringende landen leren dat zulke nefaste praktijken enkel af te stoppen zijn met een gereglementeerde boekenprijs. Dat is een van de prioriteiten in het memorandum dat onze sector, samen met het Boekenoverleg, heeft opgesteld naar aanleiding van de verkiezingen. Met een gereglementeerde boekenprijs kunnen we ook de verschraling van het aanbod tegengaan. De meeste Vlaamse partijen willen die onmiddellijk invoeren zodra er een regering is. Daar zijn we erg verheugd over." VANDORPE. "De sector moet op heel wat economische uitdagingen het gepaste antwoord vinden en Boek.be ontwikkelt hiervoor initiatieven. De allerbelangrijkste uitdaging is cultureel: ongeveer 60 procent van de Vlamingen leest of koopt geen of slechts sporadisch een boek. De samenleving heeft er alle belang bij dat meer mensen 'het boek' opnieuw volop naar waarde leren te schatten. Daarvoor zijn sensibiliseringscampagnes nodig en acties zoals de voorbije Boekenweek." VANDORPE. "Er lopen diverse projecten om het boekenvak verder voor te bereiden op de digitalisering. De stripuitgevers ontwikkelen een digitaal platform voor de Nederlandstalige e-strip. Een van onze technische proefprojecten focust dan weer op de aanmaak, publicatie en consumptie van verrijkte digitale boeken. Er staan ook projecten in de steigers die nieuwe businessmodellen onderzoeken." VANDORPE. "De Buchmesse is de grootste boekenbeurs ter wereld, met 7000 uitgevers uit 100 landen. Jaarlijks komen er 300.000 overwegend professionele bezoekers op af. In 2016 kunnen we enkele sterke Vlaamse troeven uitspelen, waaronder strips, educatieve uitgaven en kinderboeken. Van de recente boekenbeurs in Peking weten we al dat onze auteurs en illustratoren wereldwijd erg in de smaak vallen. Het is het ideale moment om onze talenten aan buitenlandse spelers te tonen. De beurs zorgt voor erg veel uitstraling en onze deelname zal ook in Vlaanderen een positieve impact hebben." S.F."De meeste Vlaamse partijen willen een gereglementeerde boekenprijs invoeren"