Het Waregemse BOSS Paints is een buitenbeentje in de wereld van verfproducenten. Het familiebedrijf moet het met zijn 230 werknemers en zijn 44 miljoen euro omzet opnemen tegen concurrenten van een totaal ander kaliber zoals de multinationals AkzoNobel (Sikkens, Trimetal) en PPG Industries (Sigma Coatings). Dat de kmo erin geslaagd is te overleven tussen al dat zware geschut heeft te maken met de eigenzinnige aanpak van de bedrijfsleiding.
...

Het Waregemse BOSS Paints is een buitenbeentje in de wereld van verfproducenten. Het familiebedrijf moet het met zijn 230 werknemers en zijn 44 miljoen euro omzet opnemen tegen concurrenten van een totaal ander kaliber zoals de multinationals AkzoNobel (Sikkens, Trimetal) en PPG Industries (Sigma Coatings). Dat de kmo erin geslaagd is te overleven tussen al dat zware geschut heeft te maken met de eigenzinnige aanpak van de bedrijfsleiding. "We zijn ook al meermaals benaderd door potentiële overnemers, maar de familie staat erop een onafhankelijke koers te varen", zegt Toon Bossuyt, die de derde generatie vertegenwoordigt. "Dat is overigens de beste garantie om trouw te blijven aan onze bedrijfswaarden. Uiteindelijk ondernemen we niet om een dividend op te strijken, maar om eerlijke producten te maken. Rendement is daarvan het gevolg, zeker niet het primaire doel." BOSS Paints is vooral anders dan zijn concurrenten door een doorgedreven verticale integratie. "De opkomst van de doe-het-zelfwinkels plaatste ons voor de keuze: ofwel gingen we private labels produceren, ofwel moesten we een eigen distributienetwerk uit de grond zien te stampen. Gelukkig zijn we toen voor de tweede optie gegaan, want anders bestonden we nu niet meer", meent Bossuyt. BOSS Paints heeft een netwerk van Colora-winkels uitgebouwd: 41 Belgische en een Nederlandse. "We huldigen het principe van de gelijkwaardigheid. Elke werknemer is evenwaardig", benadrukt Bossuyt. "Ik herinner me nog de bedrijfspolitiek bij mijn allereerste werkgever, waar de bedienden een gewone stoel kregen en de managers eentje met armleuningen. Bij BOSS Paints weigeren we mee te doen aan het opbod tussen de werknemers." Behalve het sociale staat ook ecologie al jaren centraal in het bedrijf. Nog voor er sprake was van subsidies investeerde BOSS Paints al in de plaatsing van zonnepanelen. Jaarlijks reserveert de familie Bossuyt een belangrijk deel van de winst voor het project 'Mens en Milieu'. "Dat heeft onder andere geresulteerd in de aanwerving van een milieucoach, niet te verwarren met de wettelijk verplichte milieucoördinator", zegt Bossuyt. "Onze milieucoach volgt alle processen op. Ik denk daarbij aan analyse van verlichting, energieverlies, enzovoort. Ze rapporteert de milieukerncijfers en sensibiliseert het personeel." BOSS Paints is voortdurend op zoek naar een evenwicht tussen economie, ecologie en het sociale. Soms komen die bedrijfswaarden met elkaar in conflict. "Dan zoeken we een pragmatische oplossing zonder onze basisfilosofie te verwaarlozen", stelt Toon Bossuyt. "Bij de monitoring van het dieselverbruik kwamen we bijvoorbeeld tot de ontnuchterende vaststelling dat we per 10 liter verkochte verf, liefst 1 liter diesel verbruikten. Nu is het milieu belangrijk voor ons, maar de service aan onze klanten is dat natuurlijk ook. Door onze mensen te sensibiliseren en hun een cursus eco-driving aan te bieden, is het verbruik fors gedaald. Hetzelfde verhaal kan ik vertellen over onze CO2-uitstoot, die we sinds 2006 opvolgen. Dankzij een kordate aanpak zijn we erin geslaagd die uitstoot te verlagen van 0,60 kg naar 0,36 kg per liter verf." DVT