De bouwsector wordt almaar groener. "Op het jongste Batimatsalon in Parijs was het al groen wat de klok sloeg", meldt Charles-Antoine Kervyn, gedelegeerd bestuurder van Carodec. Maar waar het bij heel wat ondernemingen eerder om groene communicatie dan om concrete actie gaat, onderscheidt de Brusselse onderneming zich door haar duurzaam engagement, dat onderschreven wordt door de leiding en door de zowat dertig medewerkers die de onderneming telt op haar vestigingen in Oudergem en Genval. De aanpak van Carodec berust op drie pijlers: eerbied voor de natuur, aandacht voor de gezondheid en bevordering van de ethische economie.
...

De bouwsector wordt almaar groener. "Op het jongste Batimatsalon in Parijs was het al groen wat de klok sloeg", meldt Charles-Antoine Kervyn, gedelegeerd bestuurder van Carodec. Maar waar het bij heel wat ondernemingen eerder om groene communicatie dan om concrete actie gaat, onderscheidt de Brusselse onderneming zich door haar duurzaam engagement, dat onderschreven wordt door de leiding en door de zowat dertig medewerkers die de onderneming telt op haar vestigingen in Oudergem en Genval. De aanpak van Carodec berust op drie pijlers: eerbied voor de natuur, aandacht voor de gezondheid en bevordering van de ethische economie. Voorlopig is Carodec wel verplicht vooral klassieke materialen aan te bieden, naast de groene alternatieven. "Met ethische en duurzame materialen is nog niet alles mogelijk", zegt Kervyn. "We willen onze klanten waar mogelijk de keuze laten tussen een ethisch en een traditioneel product. Uiteindelijk beslissen zij." Carodecs klandizie bestaat voor 80 procent uit professionals (ambachtslui en kmo's) en voor 20 procent uit particulieren. Om de ethische producten te promoten, doet Carodec een beroep op een team van speciaal opgeleide medewerkers. Het volstaat echter niet om de klant groen aan te bieden om hem meteen te overhalen. Vooral omdat sommige ecomaterialen, zoals verven, een aangepaste werkwijze vergen en dus de organisatie op de werf beïnvloeden. Daarom organiseert Carodec opleidingssessies voor zowel professionals als particulieren, waarbij uiteenlopende thema's aangesneden worden, zoals duurzaam plamuur, natuurlijke verven, passieve gebouwen, luchtdichtheid, ecologische isolatie, enzovoort. "Groene materialen ontzien het milieu, de arbeiders die ze produceren of verwerken en de bewoners van de gebouwen", legt Kervyn uit. "Ze zijn niet giftig, hebben een gesloten levenscyclus, zijn hernieuwbaar, worden gerecycleerd of zijn recycleerbaar, en ze worden lokaal en/of ethisch geproduceerd." Carodec, dat in 1979 werd opgericht, begon als een bouwmaterialenhandel gespecialiseerd in tegels. In 2004 werd de onderneming overgenomen door het renovatiebedrijf Elico. Met de financiële steun van de Triodosbank, Crédal en een aantal nieuwe coöperatieleden werd een nieuwe structuur in het leven geroepen onder de naam Bati Group. Die coöperatie stoelt op de solidariteit tussen de werknemers en een bedrijfsdoelstelling die meer ten dienste staat van de mens dan van het kapitaal. Die ingesteldheid komt tot uiting in de etnische diversiteit in het bedrijf (een twintigtal nationaliteiten), in de keuze van de partners en in het permanent engagement voor schonere gebouwen, mooiere steden en een aangenamer leefklimaat. Die basiswaarden hebben zich vertaald in een behoorlijke groei. Van zeven medewerkers in 2005 is het personeelsbestand intussen opgeklommen tot 32 personen in 2011. De omzet nam toe van 2 miljoen euro naar de 6,7 miljoen euro die voor dit jaar verwacht wordt. 2009, het jaar dat volgde op de overname van een klassieke handelszaak in Genval, niet te na gesproken, boekte de onderneming ook elk jaar winst. "Waals-Brabant is een andere markt dan Brussel. In de hoofdstad ligt de nadruk meer op renovatie. Na een moeilijk jaar is de verkoop in Genval opnieuw beginnen te stijgen. De ethische producten kenden in 2010 een groei van 43 procent." Zeven jaar geleden schommelde het aandeel van de duurzame materialen nog rond het procent, nu is dat meer dan 20 procent. Carodec is de grootste handelaar in duurzame materialen van Brussel. "We hebben tien jaar voorsprong op onze concurrenten, maar die kunnen we niet behouden. We hebben ons succes vooral te danken aan onze andere manier van managen en aan onze commerciële dynamiek. In onze onderneming staat de mens echt centraal. We willen overigens de medewerkers laten deelnemen in het kapitaal. Ik wil dat op termijn de belangrijke beslissingen getroffen worden op basis van het 'één man, één stem'-principe." GUY VAN DEN NOORTGATEDe verkoop van ethische producten kende een stijging met 43 procent in 2010.