Het is moeilijk om Belgisch-Nederlandse samenwerkingen van de grond te krijgen. Kredietbank werkte in de jaren '80 al samen met de Nederlandse NMB, maar zag de uitbreiding van de alliantie stranden op de fusie van NMB met Postbank en later met Nationale Nederlanden. Generale Bank en Amro Bank bleken toen puntje bij paaltje kwam te weinig motivatie op te kunnen brengen voor hun vergaande samenwerkingsplannen. KLM en Sabena kwamen ook niet ver, en alleen bankverzekeraar Fortis bleek uiteindelijk in staat een juridisch en organisatorisch aanvaardbare structuur op te tuigen om de immer aanwezige cultuurverschillen te overbruggen. Juist op dat punt zullen Rabo en Kredietbank nog een flinke noot te kraken hebben. Rabo zal niet willen tornen aan de coöperatieve structuur die het de komende jaren juist wil versterken. Dat lijkt het ineenschuiven van bedrijfsonderdelen met die van de Kredietbank (beursgenoteerd, en dus meer geïnteresseerd in shareholder value dan een coöperatieve bank)...

Het is moeilijk om Belgisch-Nederlandse samenwerkingen van de grond te krijgen. Kredietbank werkte in de jaren '80 al samen met de Nederlandse NMB, maar zag de uitbreiding van de alliantie stranden op de fusie van NMB met Postbank en later met Nationale Nederlanden. Generale Bank en Amro Bank bleken toen puntje bij paaltje kwam te weinig motivatie op te kunnen brengen voor hun vergaande samenwerkingsplannen. KLM en Sabena kwamen ook niet ver, en alleen bankverzekeraar Fortis bleek uiteindelijk in staat een juridisch en organisatorisch aanvaardbare structuur op te tuigen om de immer aanwezige cultuurverschillen te overbruggen. Juist op dat punt zullen Rabo en Kredietbank nog een flinke noot te kraken hebben. Rabo zal niet willen tornen aan de coöperatieve structuur die het de komende jaren juist wil versterken. Dat lijkt het ineenschuiven van bedrijfsonderdelen met die van de Kredietbank (beursgenoteerd, en dus meer geïnteresseerd in shareholder value dan een coöperatieve bank) te verhinderen. ( Commentaar in Het Financieele Dagblad, 23 mei) We zeggen wel eens dat het Nederlandse sociale stelsel Nederland tot een veel islamitischer land maakt dan Marokko. (Driss El Boujoufi van de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland, geciteerd door Frits Bolkestein in het boek "Moslim in de Polder")Oost-Duitsland verloor praktisch van de ene dag op de andere zijn concurrentiepositie. Vooral omdat de West-Duitse regering het uit politieke overwegingen nodig vond in één klap de mark in het oosten in te voeren in een volstrekt irreële verhouding tot de productiviteit. Dat betekende dat honderden bedrijven ineens veel duurder werden en zich niet meer staande konden houden. (Philip Poole, hoofdeconoom voor Oost-Europa van ING Barings, in De Volkskrant van 24 mei)De Europese samenwerking wordt met uitzondering van de landbouwsector wezenlijk gekenmerkt door liberaliserings- en dereguleringsmaatregelen. Deze maken een onbegrensd verkeer van handel, diensten, personen en kapitaal tussen de 15 lidstaten mogelijk. Ze versterken de concurrentie en het marktconforme aanpassingsproces binnen de Unie. Deze integratie heeft vele sclerotische tendensen tegengewerkt. De geplande Muntunie volgt echter niet als de volgende stap naar een verdere integratie. Het is een institutionele integratie en dit betekent geen versterking, maar een uitschakeling van bepaalde marktmechanismen. Door het verlies van de munt als concurrentiegegeven en het verlies van de wisselkoers als mechanisme voor een prijsaanpassing, wordt de kracht van marktconforme regels ondergraven. Omdat het doel, het instrumentarium en de maatregelen van een muntpolitiek centraal worden geformuleerd, kan deze niet dezelfde gevolgen hebben voor de nog steeds onderscheiden landen en geeft dit aanleiding tot bijkomende restricties en verstoringen. (Renate Ohr, professor economie aan de Universiteit van Hohenheim, en initiatiefneemster van een manifest van prominente economen tegen de Muntunie, in WirtschaftsWoche van 22 mei)Erst der Handel, dann die Moral.(Typering van de Duitse exportpolitiek in het zog van Buitenlandse Zaken, door redacteur Dieter Buhl, in Die Zeit van 23 mei)Generale Bank wordt niet geïdentificeerd met België. Nederlanders zien Generale Bank eerder als een naam die staat voor degelijkheid. ( Marc Gedopt, bestuursvoorzitter van Generale Bank Nederland in De Volkskrant, 26 mei 1997) Als er een zaak is die de Bill Gates-stijl onderscheidt, is het wel de uiterst bedachtzame manier waarop hij zijn tijd beheert. Nauwelijks een ogenblik wordt verprutst... Hij houdt er een bijna-machohouding op na, dat enkel de kleinste openingen in de dag worden gebruikt om te eten, kletsen of even te rusten. ( Brent Schlender in Fortune, 26 mei) Het lijkt erop dat de Europese Monetaire Unie niet alleen van start zal gaan zoals gepland, maar dat alle landen die wilden toetreden tot de Unie, dat ook zullen kunnen. De beslissing van de Duitsers om de waarde van hun goudreservers te herwaarderen en op die manier aan de Maastricht-criteria te voldoen, is een staaltje van creatieve boekhouding. Het wordt daardoor voor Duitsland onmogelijk om de toetreding van Italië en Spanje tegen te houden. ( Commentaar in The Times, 23 mei) De Vlamingen hebben uiteindelijk veel meer gemeen met de Walen dan met de Nederlanders. Een toegegeven slecht huwelijk heeft hen sinds de val van Antwerpen in 1579 in dezelfde cultuurkring geplaatst. En dat heeft, zoals de Nederlandse econoom Geert Hofstede treffend analyseerde, vergaande gevolgen. Zo is de Vlaamse communautaire druk in feite veel minder een signaal om hard op separatisme af te koersen, en veel meer een teken van druk om bij de Walen gedaan te krijgen economisch het roer om te gooien. De boodschap is simpel : geen Vlaams geld meer voor de koppeling tussen markt en Marx waar de extremistische vakbondsman Roberto D'Orazio bij Forges de Clabecq model voor staat. Kortom, het etatistische beleid van de PS-staat Wallonië moet weg. ( S.P. van der Vaart in Het Financieele Dagblad van 21 mei).