Vanuit sociaal-economisch oogpunt is het nu niet bepaald het moment om een Europese munt in te voeren. Landen zijn gedwongen heel geforceerd in overheidsbestedingen te gaan snijden, terwijl de werkloosheid in Europa op dit moment niet alleen ongekend hoog is, maar ook dramatisch toeneemt. Je hebt het over cijfers van twaalf, dertien procent. Als dat in Amerika zo was, hadden we over een depressie gesproken. Daar komt nog eens bij dat de geregistreerde armoede in Europa de afgelopen zeven jaar bijna is verdubbeld. Dat zijn zulke waanzinnige cijfers dat het op zichzelf al merkwaardig is dat we niet over straat rollen van ellende. Hoe immuun zijn we geworden voor sociale argumenten dat we dit allemaal zo pikken ? Waarom wordt niet massaal de noodklok geluid ? Het lijkt wel of mensen verdoofd zijn, echt heel vreemd. In de jaren zeventig was een dergelijke lethargie in sociaal opzicht ondenkbaar geweest. Hier in Nederland staren we ons blind op dat veelgeprezen poldermodel, maar dat is maar een betrekkelijk succes. Gevolg van een gelukkige samenloop van omstandigheden en een voordelige berekening van de werkloosheidscijfers. Bovendien, als het al zo'n succes is hier, da...

Vanuit sociaal-economisch oogpunt is het nu niet bepaald het moment om een Europese munt in te voeren. Landen zijn gedwongen heel geforceerd in overheidsbestedingen te gaan snijden, terwijl de werkloosheid in Europa op dit moment niet alleen ongekend hoog is, maar ook dramatisch toeneemt. Je hebt het over cijfers van twaalf, dertien procent. Als dat in Amerika zo was, hadden we over een depressie gesproken. Daar komt nog eens bij dat de geregistreerde armoede in Europa de afgelopen zeven jaar bijna is verdubbeld. Dat zijn zulke waanzinnige cijfers dat het op zichzelf al merkwaardig is dat we niet over straat rollen van ellende. Hoe immuun zijn we geworden voor sociale argumenten dat we dit allemaal zo pikken ? Waarom wordt niet massaal de noodklok geluid ? Het lijkt wel of mensen verdoofd zijn, echt heel vreemd. In de jaren zeventig was een dergelijke lethargie in sociaal opzicht ondenkbaar geweest. Hier in Nederland staren we ons blind op dat veelgeprezen poldermodel, maar dat is maar een betrekkelijk succes. Gevolg van een gelukkige samenloop van omstandigheden en een voordelige berekening van de werkloosheidscijfers. Bovendien, als het al zo'n succes is hier, dan geeft het alleen maar aan hoe goed het kan gaan zónder de euro. (De Nederlandse econoom Arjo Klamer in Vrij Nederland van 17 mei)Snelle groei, enorme winsten, lage werkloosheid, en getemde inflatie. De VS-economie is hot en het is niet zomaar een één-kwartaal-fenomeen. Wat we zien is bijkomend bewijs dat er inderdaad een voortgaande trend is naar een nieuwe economie een die gebaseerd is op informatietechnologie en globalisering en die veel meer productiviteit oplevert. Als dat zo is, betekent het dat de VS-economie naar een hoger plan van sustainable growth gesprongen is minstens 3 % jaarlijks, en niet 2,5 %. Snellere groei in de VS betekent dat de machtsbalans in de 21ste eeuw er heel anders zou kunnen uitzien dan velen nu geloven. De "Amerika-in-verval"-houding van vele Aziatische chauvinisten moet misschien herzien worden. Eigenlijk kan het zwaartepunt van de groei in de wereld opnieuw verschuiven van de Stille-Oceaanregio naar een meer gelijke verdeling tussen Pacific en Atlantische regio.Groot-Brittannië lijkt reeds de sprong naar de nieuwe economie gemaakt te hebben. Tegen 1995 had ook dat land hogere groei en dalende werkloosheid met lagere inflatie en stijgende bedrijfswinsten. Nederland, Zweden en Finland volgen.(Commentaar in Business Week van 19 mei)Voor de Rotterdamse haven, die gebaat is bij goede achterlandverbindingen met alle modaliteiten, gold : we krijgen dat geld (om die dure infrastructuurwerken te realiseren nvdr) niet zomaar ter beschikking. Dus maar 'n Betuwelijn : hebben is hebben en krijgen is de kunst. Stel eens dat Rotterdam die vijftien miljard (voor de bouw van de Betuwelijn) vrijelijk zelf zou hebben kunnen besteden, welke prioriteit zou het dan hebben gegeven aan maatregelen die verder gaan dan de uitbreiding en de verbetering van de havenspoorlijn, aanpassing van de Kijfhoek en extra viersporigheid op het Rail 21-net, gewoon uit zuiver bedrijfseconomische overwegingen ? Die bedrijfseconomische afweging is nu volledig zoek. Niet de pure beschikbaarheid zou doorslaggevend moeten zijn, maar de kwaliteit van de diensten. (De Delftse professor Albert Pols, die zich verzet tegen de geplande aanleg van de Betuwelijn, in Nieuwsblad Transport van 13 mei)Binnen 100 jaar zullen de mensen over deze dag (toen Gary Kasporov definitief verloor tegen de IBM-computer Deep Blue) zeggen, dat dit het begin is van een nieuw informaticatijdperk. Deze realisatie heeft de historische betekenis van de eerste maanlanding. Let wel, mensen hebben hun eigen kwaliteiten. Het zijn creatieve wezens met een eigen psychologie, die schaakspelen en computers kunnen bouwen. Computers zijn machines, en dus slechts werktuigen, die onze eigen vaardigheden verbreden. Dit heeft dus niets met kunstmatige intelligentie te maken. (Chung-Jen Tan, IBM-teamchef van Deep Blue, in WirtschaftWoche van 15 mei)De overweldigende overwinning van de Britse Labourpartij zette er de rest van Europa toe aan te proberen op de vleugels van Tony Blair te klimmen. Met een oog op de respectieve komende verkiezingen, beweren de socialistische partijen in Frankrijk en Duitsland dat ze Blairisten zijn. Maar een dichtere kijk op hun programma toont dat ze nog mijlenver verwijderd zijn van het Thatcheriaanse Blairbeleid. ( Commentaar in de Wall Street Journal van 13 mei) De monetaire orthodoxie vertoont alle trekken van een religie, met centrale bankiers als hogepriesters. Wat zij en hun woordvoerders (de monetaristische economen) zeggen, is een hogere waarheid dan wat gewone stervelingen (zoals politici) zeggen. Op het ter discussie stellen ervan rust een zwaar taboe : het zou wel eens de toorn van de goden (de financiële markten) kunnen afroepen. Die onaantastbare positie stelt hun in staat onbekommerd en zonder rekenschap te hoeven afleggen de eigen materiële belangen en die van de verwante geesten als banken en institutionele beleggers te dienen. Zolang het duurt. (Ed Lof in de Volkskrant van 16 mei)Courantier ben ik nooit geweest. Nee, het klinkt misschien dramatisch, maar het is wel de waarheid. Ik had niets liever gewild dan doorgaan in de traditie van mijn familie. Maar als courantier heb ik helaas nooit kunnen functioneren. (Bob Sijthoff, eigenaar van het Nederlandse "Het Financieele Dagblad", n.a.v. de verkoop van die krant aan HAL Investments, in Vrij Nederland van 17 mei)Wie zondigt, moet betalen. Andere deelstaten zullen met geen enkele mark over de brug komen. (De Beierse minister van Financiën Erwin Huber, die eist dat mogelijke boetes, die de Bondsrepubliek moet betalen als de Maastrichtcriteria worden overschreden, ten laste komen van de deelstaten die hiervoor verantwoordelijk zijn, in Süddeutsche Zeitung van 12 mei)Jos Collignon, in De Volkskrant van 13 mei.