Transport is nog steeds een groeimarkt. Er wordt in Europa bijna niets meer geproduceerd en dat wordt nog erger. Straks hoeven we alleen maar doosjes uit China in te pakken.
...

Transport is nog steeds een groeimarkt. Er wordt in Europa bijna niets meer geproduceerd en dat wordt nog erger. Straks hoeven we alleen maar doosjes uit China in te pakken. ( Cees Groenenboom van het transportbedrijf Groenenboom in Weekblad Schuttevaer van 19 april) Het kwam (de Franse minister van Buitenlandse Zaken) De Charette goed uit dat die ontmoeting ( nvdr met Yasser Arafat) plaatsvond en hij op de foto stond. De Fransen spelen een belangrijke rol in de regio en hebben gezag onder de Arabische landen. Het is veel belangrijker om daarmee rekening te houden dan om die rol te frustreren en te roepen : ik ben de voorzitter van de EU. ( Hans Van Mierlo, minister van Buitenlandse Zaken van EU-voorzitter Nederland, over de parallelle diplomatie van Frankrijk op de EU-top over het Midden-Oosten, in De Volkskrant van 17 april) In de Toezichtsraden van grote Duitse ondernemingen zetelen veel bankiers. In 1993 hadden de privé-bankiers er 99 zitjes, terwijl vertegenwoordigers van andere kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen er 53 hadden. Op een totaal van 1561 zetels is dat niet zoveel. De werknemers hadden er overigens 760 zetels en externe arbeidsvertegenwoordigers 211. Het komt vooral in de staal- en de automobielsector voor dat vertegenwoordigers van banken en werknemers in concurrerende ondernemingen zetelen. Deze dubbelrol is problematisch, juridisch een risico en kan daarom uit eigenbelang best worden vermeden door ondernemingen en banken. Moet dit echter, zoals de SPD voorstelt, wettelijk worden verboden ? Dat acht ik overbodig. ( Professor Klaus Hopt, directeur-generaal van het Max-Planck Institut für Privatrecht, in WirtschaftsWoche van 17 april) Als we de sociale zekerheid en het belastingstelsel hervormen, moet ook de onderlinge solidariteit via de Finanzausgleich worden herbekeken. Het kan op termijn niet meer dat betalende deelstaten als Beieren, Baden-Württemberg of Noordrijn-Westfalen er uiteindelijk slechter voorstaan dan ontvangende deelstaten als Bremen of het Saarland. Als we hier geen oplossing kunnen bereiken, moeten we desnoods het Bundesverfassungsgericht inschakelen om het systeem in ons voordeel aan te passen. ( Edmund Stoiber, minister-president van Beieren, in Focus Magazine van 21 april) Zweden heeft eenzelfde cultuur als Nederland. Aanvankelijk dachten we : als je een (EU-)bijeenkomst hebt, doe je je zegje en ga je naar huis. We hebben geleerd hoe belangrijk informele contacten zijn. Lunchen en dineren doen we nu ook. Small talk is niet moeilijk te leren. ( Gunnar Lund, de Zweedse staatssecretaris voor Europese zaken, over zijn ervaringen met het eurocircuit, twee jaar na het EU-lidmaatschap van Stockholm, in Elsevier van 19 april) Als de politieke wil aanwezig is om de Europese eenheidsmunt te lanceren met alle kandidaat-lidstaten behalve Griekenland, zijn er economische noch wettelijke obstakels die de Europese beleidsmakers beletten dat ook te doen. Het enige wat ze vandaag nog weerhoudt zo een vanzelfsprekende zet te maken, is een gebrek aan vertrouwen. Dat komt tot uiting in de afkeurende houding van de Noord-Europese landen, Duitsland in het bijzonder, om de zuiderse landen te beschouwen als betrouwbare partners in monetaire aangelegenheden. De convergentiecriteria zijn nu een rookgordijn geworden om dergelijke houding te verbergen. Ze hebben geen andere zinnige functie. ( Paul De Grauwe in de Financial Times van 18 april) Spijtig voor beleggers maar alvast op korte termijn heeft Federal Reserve-voorzitter Alan Greenspan het modedenken als zou de businesscycle dood en begraven zijn, de grond in geboord. Een ervaren student van de businesscycle zijnde, is Greenspan niet de man om sprookjes te slikken dat de VS-economie een nieuw tijdperk betrad of dat inflatie zijn eeuwige gevecht tegen waardevast geld had opgegeven. Vandaar ook de raid tegen inflatie die Greenspan vorige maand uit voorzorg uitvoerde. De interestverhoging van de Fed bracht Wall Street op de rand van een zenuwtoeval. Plots hebben zij die zich zorgen maken over de inflatie weer recht van spreken.( Commentaar in de Financial Times van 19 april) De idee de economische cyclus te kunnen bijsturen met centraal gestuurde interestverhogingen om het prijspeil te controleren, houdt niet langer stand. In de huidige omgeving zorgen veel machtiger krachten de krachten van de markt voor prijsstablilteit. ( Alexei Bayer, senior economist bij KAFAN FX New York, in de Wall Street Journal van 17 april) De taak waar overheid, werkgevers en werknemers de komende tijd voor staan is om die brug ( nvdr tussen vraag en aanbod, tussen werkloosheid en werkgelegenheid) toch te slaan. Daarbij mag geen middel onbeproefd worden gelaten. Het gereedmaken van de moeilijkst bemiddelbaren voor de arbeidsmarkt is een enorme opgave. Er zal zeker naar de loonkosten, ofwel het minimumloon moeten worden gekeken. Maar een wat minder dogmatische afwijzing in sommige kringen van gesubsidieerde banen, als opstap naar "echt" werk is evenzeer op zijn plaats. Want één ding staat vast : het poldermodel is pas werkelijk geslaagd als het buitenland kan constateren dat er in Nederland geen vaste groep gemarginaliseerden bestaat. ( Commentaar in NRC Handelsblad van 19 april 1997) Het vooruitzicht van een overweldigende victorie van New Labour op 1 mei doet niet de harten opspringen van velen onder de Engelse linkse intelligentsia. Lente voor Tony Blair is voor hen geen tijd van feesten... Weinigen van deze Labour-denkers die zichzelf zien als vernieuwers delen zijn enthousiasme om de tijden te veranderen. Aan de betere tafels van Islington, de woonstede van Blair en een modieuze buurt voor progressieven, wordt New Labour nu reeds afgeschreven. New Labour is een historische nederlaag voor Brits links, zegt Martin Jacques, ex-hoofdredacteur van Marxism Today.( The Spectator, 19 april 1997) Uit Newsweek, 21 april '97.