De goudoperatie van Bonn is een provocatie zonder voorgaande. De minister van Financiën wil de goudreserves niet alleen een hogere waarde geven (geen probleem volgens experts) maar wil een deel van de boekhoudkundige winst waar geen reële bedragen tegenover staan in verschillende schijven van te samen 20 miljard mark als echt geld van Frankfurt naar Bonn verschuiven. Dit is een manier van geldcreatie die tot nog toe nergens in Europa werd voorgedaan. Het geld voor de miljardentransfer komt vers uit de nooddrukkerij. Om in 1997 aan zijn miljarden te geraken, wil Waigel ook de balansrichtlijnen voor de Bundesbank aanpassen. Zij zal geen jaarbalans moeten opstellen op basis van de regels die voor alle andere Duitse banken gelden, maar moet in het midden van het jaar een buitengewone balans opstellen en zo de miljarden uitkeren.
...

De goudoperatie van Bonn is een provocatie zonder voorgaande. De minister van Financiën wil de goudreserves niet alleen een hogere waarde geven (geen probleem volgens experts) maar wil een deel van de boekhoudkundige winst waar geen reële bedragen tegenover staan in verschillende schijven van te samen 20 miljard mark als echt geld van Frankfurt naar Bonn verschuiven. Dit is een manier van geldcreatie die tot nog toe nergens in Europa werd voorgedaan. Het geld voor de miljardentransfer komt vers uit de nooddrukkerij. Om in 1997 aan zijn miljarden te geraken, wil Waigel ook de balansrichtlijnen voor de Bundesbank aanpassen. Zij zal geen jaarbalans moeten opstellen op basis van de regels die voor alle andere Duitse banken gelden, maar moet in het midden van het jaar een buitengewone balans opstellen en zo de miljarden uitkeren. (Commentaar in Der Spiegel van 2 juni)Menig Europees bankier is nerveus door de recente toename van bankfusies. Het half dozijn deals die sinds medio mei zijn aangekondigd, is een teken dat er een consolidatie aan de gang is in een van de meest overbankte markten van de wereld. Maar zoals het dikwijls gebeurt in Europa, gaat de trend niet ver genoeg. Wat de banken van continentaal Europa nodig hebben, is echte kostenbesparing het sluiten van excessieve aantallen kantoren en bedienden. Dit betekent dat overheden zich heel wat toleranter zullen moeten opstellen tegenover de effecten van deze herstructurering : ontslagen. Buitenstaanders, gaande van Citicorp over Fidelity Investments tot Barclays, geven steeds meer leningen aan Europeanen, waardoor de marges dalen. Bankieren wordt bij uitstek een globaal spel. Bankiers op het Europese continent zullen hard hun best moeten doen om het te kunnen blijven meespelen.( Thane Peterson in Business Week van 9 juni) Sommige economen voeren aan dat de index der consumentenprijzen de stijging van de levensduurte overschat. Probleem is dat deze index de grootste kosten van de gezinnen niet meetelt : belastingen. Amerikaanse families betalen daar meer voor dan ze voor onderdak, kleding en voeding samen betalen. De index zou dus opwaarts herzien moeten worden. ( Commentaar in Forbes van 2 juni)Shakespeare schreef veel over economie en vandaag zou hij dat nog veel meer doen, want de economie is steeds geheimzinniger, steeds machtiger en steeds meer in staat het lot van ieder menselijk wezen te veranderen. Iedereen zou zich moeten interesseren voor economie. (...) We blijven de mensen de jongeren in het bijzonder een salarisleven voorhouden. Dat is een anachronisme. Dat idee uit de 19de eeuw is nog niet veranderd. En we culpabilizeren de jongeren die geen werk hebben. We gaan door met te geloven dat het hebben van een job de normale toestand is en dat versterkt de schaamte van hen die geen baan kunnen krijgen. Dat is aberrant : de schaamte van diegene die geen werk heeft, en de angst van diegene die er wel heeft. (Schrijfster Viviane Forrester in El País van maandag 2 juni)Kan voetbal een normale bedrijfstak worden ? Dat is zo goed als uitgesloten. De plaats die voetbal in het dagelijkse leven inneemt zeker in Europa en Latijns-Amerika zal het altijd speciaal maken. Bijvoorbeeld, elke industrie die geplaagd wordt door een overcapaciteitsgraad als in het voetbal zou een pak overnames kennen. Maar in het voetbal houden vaak enkele lokale geldschieters een club draaiende en wordt van hen zelfs verwacht daar verlies bij te maken. In vele landen is het bezitten van twee clubs die in theorie concurrenten kunnen zijn verboden. Dat neemt niet weg dat er voldoende ruimte blijft om het voetbal te laten uitgroeien tot een meer normale bedrijfstak. (...) Een van de redenen dat clubs zich meer zakengericht gaan gedragen is dat het spelletje risicovoller en rijker is geworden : de winnaars krijgen meer geld van de tv en de sponsors.(The Economist van 31 mei)De grootste kans voor Hewlett-Packard is het gebruik van Internet. We kunnen niet alleen de computers leveren die de informatiestroom beheren, maar ook de meetinstrumenten die het Net controleren. De samenwerking tussen de verschillende technologieën zullen we versterken en uitbreiden. Het is niet onze bedoeling Big Blue (nvdr IBM) in te halen, maar dat kan wel het resultaat zijn als HP zo snel groeit als gepland. (Hewlett-Packard-topman Lewis Platt in WirtschaftsWoche van 29 mei)Bij iedere nieuwe uitbreiding krijg je nieuwe administratieve tradities. De laatste uitbreiding heeft een frisse wind in huis gebracht, er zijn de laatste twee jaar bijvoorbeeld veel meer vrouwen in hogere functies benoemd. En de openheid is toegenomen. Oorspronkelijk overheerste bij de Commissie de Franse centralistische administratiecultuur. Dat centralisme werd versterkt toen de Britten hier kwamen en we Britse personeelscommissarissen en zelfs een Britse directeur-generaal voor personeel kregen. In die periode is onze organisatie in veel opzichten geënt op het Britse civil service-model. Zeer efficiënt in Londen, maar het heeft in Brussel geleid tot veel bureaucratie, een hoop rompslomp en rigiditeiten in het beheer van financiën en personeel. (De Nederlander Carlo Trojan, die op 1 augustus secretaris-generaal en dus de hoogste ambtenaar van de Europese Commissie wordt, in Elsevier van 31 mei.)Toen de Berlijnse muur viel, argumenteerden sommigen dat de VS en Europa een zelfde generositeit zouden moeten tonen als destijds het Marshallplan deed. Zo'n plan was niet meteen nakend maar het was ook niet absoluut noodzakelijk. Hoewel minder grandioos en meer pragamtisch, heeft de gezamenlijke aanpak van de VS en Europa precies die elementen van het Marshallplan benadrukt die het meest tot het succes bijdroegen. Dat waren : het openen van de markten en het scheppen van een gunstig klimaat voor privé-investeringen. ( Commentaar in Financial Times van donderdag 29 mei) Groot-Brittannië heeft het IRA, Spanje de ETA, Italië de maffia. En wij hebben de ENA. (De Franse ex-minister van Financiën Alain Madelin over de Ecole Nationale d'Administration, ENA, de eliteschool voor Franse ambtenaren, geciteerd in The Sunday Times van 25 mei)Plantu, in Le Monde van 27 mei.