In Europa treedt een nieuwe generatie syndicalisten aan. Jonger, met een solidere opleiding, beter bereisd dan hun voorgangers, zijn zij bezorgd om competitiviteit, productiviteit en falende welvaartsstelsels van de overheid. Maar of ze ook efficiënter zijn ? Daar valt voorlopig niet veel van te merken. Te veel Europeanen hebben nog niet begrepen dat de dubbele werkloosheidscijfers precies het gevolg zijn van het nog steeds ingebakken oude syndicalisme. Zo kraaien de Franse vrachtwagenchauffeurs victorie. Door Frankrijk twaalf dagen plat te leggen, dwongen ze hun werkgevers en regering tot toegevingen inzake pensioen op 55 jaar, het neertellen van een bonus van zo'n 600 dollar en loon terwijl ze wachten bij het laden. Hierdoor wordt Frankrijk (met zijn 13 % werkloosheid en nauwelijks 1 % economische groei) weer iets minder competitief ten aanzien van de VS en Azië.
...

In Europa treedt een nieuwe generatie syndicalisten aan. Jonger, met een solidere opleiding, beter bereisd dan hun voorgangers, zijn zij bezorgd om competitiviteit, productiviteit en falende welvaartsstelsels van de overheid. Maar of ze ook efficiënter zijn ? Daar valt voorlopig niet veel van te merken. Te veel Europeanen hebben nog niet begrepen dat de dubbele werkloosheidscijfers precies het gevolg zijn van het nog steeds ingebakken oude syndicalisme. Zo kraaien de Franse vrachtwagenchauffeurs victorie. Door Frankrijk twaalf dagen plat te leggen, dwongen ze hun werkgevers en regering tot toegevingen inzake pensioen op 55 jaar, het neertellen van een bonus van zo'n 600 dollar en loon terwijl ze wachten bij het laden. Hierdoor wordt Frankrijk (met zijn 13 % werkloosheid en nauwelijks 1 % economische groei) weer iets minder competitief ten aanzien van de VS en Azië. (Commentaar van Business Week, 16 december)De grote Franse transportfirma's zijn met tegenzin en onder druk de internationale markten ingestapt. Hun internationalisering hebben ze gemist omwille van een management dat vooral neerkwam op vermogensbeheer, overbeschermd door verplichte tariferingen. Vandaag nog spreken sommige kopstukken van de Franse transportwereld geen woord Engels. Hoe kan men zich in die omstandigheden wapenen ? Maar ze schuiven hun problemen liever op de rug van een zogenoemde prijzenoorlog. Dat is volstrekt fout. Tenminste voor lange afstanden, waar het nettorendement positief blijft en schommelt tussen 2 à 3 %. (Jeff Duval, PDG van het transportbedrijf Great Brittan Express, in L'Expansion van 15 december)De meeste liberaliseringsvoorstellen op de WTO-Conferentie in Singapore komen van de VS. Ik kan alleen maar hopen dat de Europeanen even actief worden op dit terrein. Terwijl de VS met hun handelsbeleid uitdrukkelijk buitenlandse markten willen openen, lijken de Europeanen eerder geneigd buitenstaanders van hun gevoelige markten te weren. (Renato Ruggiero, secretaris-generaal van de WTO in WirtschaftsWoche van 5 december)De begroting wordt met een uitgavennorm onafhankelijk gemaakt van de conjuncturele ontwikkeling, zodat tegenvallers niet onmiddellijk tot herziening van een begroting nopen. Ik wil niemand daartoe dwingen, iedereen moet zijn eigen steen der wijzen uitvinden, maar het is goed voor de stabiliteit van het openbaar bestuur. Je moet jezelf manoeuvreerruimte verschaffen en dat doe je niet door als doelstelling op 2,9 % begrotingstekort te gaan zitten, hoewel die netjes binnen de 3 % BBP-tekorteis van Maastricht blijft. (De Nederlandse minister van Financiën Gerrit Zalm in Het Financieele Dagblad van 9 december)Hier (in Seraing) zwaaide Mathot tot voor kort nog grotesk de scepter. Nu mag een vazal het doen. Mathot heeft andere zaken aan het hoofd. De belangen behartigen van Tractebel bijvoorbeeld. Tractebel aast op zoveel mogelijk energiecontracten. André Cools was hier altijd faliekant tegen. Hij vond dat energie een openbaar nut was en dus in handen moest zijn van de gemeenschap. Mathot dacht hier, vanuit wat voor beginselen dan ook, heel anders over en staat, dit is een publiek geheim, Tractebel waar het kan energiek terzijde. (Martin Bril en Peter van der Klugt in "Vrienden als varkens Luik : het Parlermo aan de Maas", in Vrij Nederland van 7 december)Het is een liefdesgeschiedenis, en liefde kan je niet verklaren. (Eurocommissaris Martin Bangemann, Industrie, over de Duitse beslissing om zich achter het Franse standpunt tegen de liberalisering van het postverkeer te scharen, in European Voice van 5 december)Wil men vasthouden aan het proces van Europese eenwording, dan lijkt het noodzakelijk de gebroken-geweertjesstrategie in de Eurodiplomatie te laten varen. Een onderhandelingsstrategie kan immers niet functioneren als één van de partners voortdurend over zich heen laat lopen terwijl de ander nooit gedwongen kan worden water bij de wijn te doen. De Nederlandse geloofwaardigheid als onderhandelingspartner in het Europese eenwordingsproces komt in gevaar omdat men een brave Hendrik wil zijn en stug blijft weigeren met de vuist op tafel te slaan als de situatie daarom vraagt. (Politologen Hans Kribbe en Joshua Livestro in De Volkskrant van 7 december)Veel corruptie wordt veroorzaakt door de overheid. Een overvloed aan reglementeringen gepaard met discretieplicht van ambtenaren, schept een gunstige voedingsbodem voor corruptie. Handelsbelemmeringen, subsidies en prijscontroles verhogen de gelegenheden tot omkoperij. Dat geldt ook vaak in het geval van een industrieel overheidsbeleid. Er is een verband tussen subsidies en het niveau van corruptie ; en hoe lager de salarissen van functionarissen, hoe groter de kans dat ze zich laten verleiden. Uit studies blijkt dat als een land de graad van corruptie op een schaal van één (slechtst) tot tien (best) met 2 à 2,5 punten kan terugdringen, investeringen met 4 % van het BNP omhoog gaan en de economische groei met een half procent per jaar stijgt. (Hamish McRae in The Independent van 6 december)Nederland is afgezakt naar de achtste plaats wat betreft de importantie van landen waarmee Suriname betrekkingen onderhoudt. De "eerste plaats" die Nederland vanaf de onafhankelijkheid van Suriname had ingenomen, wordt nu ingenomen door grote zuiderbuur Brazilië. De plaatsen daaronder worden ingenomen door landen in de regio en ook verder weg, namelijk in Azië Indonesië heeft Suriname nu vrienden, die Nederland voorgaan. (De nieuwe Surinaamse premier Wijdenbosch in NRC Handelsblad van 7 december)Het dieet is het machtigste socaal-politiek kalmeermiddel die de vrouwen in de hele geschiedenis gehad hebben. Jammer genoeg is het een beetje als hersenvlucht. Hier heb je duizenden en duizenden intelligente meisjes die geobsedeerd zijn door een thema dat hen afhoudt van de mogelijkheid om op een constructieve manier bij te dragen aan de maatschappij. In de grond is het een soort slavernij. (De New Yorkse psychiater Luis Rojas Marcos in El País van 4 december)Uit The Times, 5 december.