Ondanks de flauwe groei van de laatste maanden ziet het ernaar uit dat de Britse economie de komende jaren kerngezond zal zijn. De stevigheid van de groei, eerder dan het tekort eraan, zal minister van Financiën Clarck ertoe brengen bij de begroting van november tot een belastingvermindering over te gaan. Als dan volgend jaar de groei in de Amerikaanse, Japanse en continentale afzetmarkten opveert, zal ook de zwakke industriële productie heropleven. De dienstensector, nu al belangrijker dan de industrie, zit reeds in de lift. En komt ongetwijfeld in een stroomversnelling wanneer de consumptie op haar beurt aantrekt ten gevolge van de belastingverlaging van november '95. Voeg daarbij de onverhoopte winst van fusies en de dynamiek van de bouwsector. Het consumentenverbruik kan dit jaar bijna tweemaal zo groot worden als in 1995.
...

Ondanks de flauwe groei van de laatste maanden ziet het ernaar uit dat de Britse economie de komende jaren kerngezond zal zijn. De stevigheid van de groei, eerder dan het tekort eraan, zal minister van Financiën Clarck ertoe brengen bij de begroting van november tot een belastingvermindering over te gaan. Als dan volgend jaar de groei in de Amerikaanse, Japanse en continentale afzetmarkten opveert, zal ook de zwakke industriële productie heropleven. De dienstensector, nu al belangrijker dan de industrie, zit reeds in de lift. En komt ongetwijfeld in een stroomversnelling wanneer de consumptie op haar beurt aantrekt ten gevolge van de belastingverlaging van november '95. Voeg daarbij de onverhoopte winst van fusies en de dynamiek van de bouwsector. Het consumentenverbruik kan dit jaar bijna tweemaal zo groot worden als in 1995. (Commentaar The Economist van 11 mei)Voor een economische heropleving moet Duitsland door een revolutie. Het land heeft behoefte aan een belastingstelsel dat ondernemen en inzet beloont, veeleer dan het huidige systeem dat belastingontwijking en het afromen van de welvaart in de hand werkt. Duitsland moet zelfredzaamheid aanmoedigen in plaats van afhankelijkheid. Er is nood aan een doorgedreven deregulering van de economie en aan het droogleggen van een subsidiestroom aan bedrijven en individuen ten belope van zo'n 120 miljard VS-dollar. Dat is een schrikwekkende opdracht. Kohl is geen economist, maar beseft dat hij de vicieuze cirkel moet doorbreken om een verder afglijden van Duitsland tegen te houden. (Commentaar van Business Week van 13 mei)Topmanagers worden betaald om risico's te nemen en zonder scrupules de markt te veroveren tegen de concurrentie in. Wanneer ze evenzeer zonder scrupules hun eigen aandeelhouders slecht behandelen, klaagt men erover. Terwijl ze gewoon consequent zijn in hun manipulatief gedrag. (Managementconsultant Reinhard Sprenger in WirtschaftsWoche van 9 mei)Het is triest maar waar : spoorwegen hebben een nationaal gerichte denktrant. Het zijn allemaal nationale maatschappijen : de Nederlandse Spoorwegen, Deutsche Bahn, Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen, enzovoort. Zij hebben meer het karakter van een nationaal instituut dat als monopolie werkt, dan als een Europees ingestelde vervoersonderneming. (...) Ik woonde gisteren een gesprek bij over de IJzeren Lijn. De schepen van Antwerpen zei dat de Belgische spoorwegen vinden dat hoe meer kilometers over hun grondgebied gaan, des te meer eraan wordt verdiend. De Belgische spoorwegen willen dus de 50 kilometer kortere verbinding die daar mogelijk is, liever niet. (P.A.M. Cornelissen, voorzitter van de Commissie Transport en Toerisme van het Europees Parlement in Nieuwsblad Transport van 4 mei)Sommige ambtenaren zitten op hun stoel met overdreven machtsvertoon. Dan zeg ik : blijf jij maar zitten. Ik ga stenen halen en metselen. (Horecagigant Gerrit Van der Valk over bouwvergunningen in HP/De Tijd van 10 mei)De Belgische affaire zal zeker tot gevolg hebben dat de arrogantie tegenover het staatshoofd (die een fusie wil tussen Aérospatiale en Dassault) wat zal afnemen. Jacques Chirac, wiens vader een nauwe medewerker van Marcel Dasssault was, besliste beide ondernemingen te fuseren. (...) Serge Dassault had het internationale aanhoudingsmandaat niet echt nodig. De staat misschien wel. (Redactrice Alexandra Schwartzbrod in Libération van 10 mei)Onder de eurosceptici wint een nieuw scenario aan populariteit. Ervan uitgaande dat verdere Europese integratie niet meer tegen te houden is, moet Groot-Brittannië binnen dat script uit de EU treden, om zich vervolgens te ontwikkelen tot een soort van Taiwan voor de kust van het Continent. Een eiland van goedkope arbeid, vrij van de sociale, juridische en politieke dwingelandij van Brussel, maar wel met vrije toegang tot de Europese markt. Dat paradijs van het vrije kapitalisme wacht een glorieuze toekomst, denken de sceptici. Op dat eiland kunnen de Britten weer ouderwets Brits zijn, onbekommerd vette worstjes eten, zonder gezeur homo's uit het leger gooien en het pond sterling oppoetsen. Gelukkig zijn in splendid isolation, kortom, misschien kan zelfs die tunnel weer worden dichtgegooid. (Columnist Bert Wagendorp in De Volkskrant van 8 mei)Elk bedrijf kan een voetbalclub sponsoren, maar slechts weinigen zetten hun energie, creativiteit en daadkracht in ten bate van maatschappelijke vernieuwing. Het imago dat door sociale betrokkenheid wordt geschapen bestaat voor een belangrijk deel uit deskundigheid, moreel voortrekkerschap en verantwoordelijkheidsgevoel. Daar kan geen flitsend reclamespotje tegen op. (Alexander Heynen van het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie te Leiden in NRC Handelsblad van 7 mei)Verkondig je dat het principe van gelijke behandeling van alle rassen niet mag leiden tot een aantasting van de academische vrijheid, dan kun je je hoogleraarstoga wel aan de wilgen hangen. Deze ellende hebben de liberals over zichzelf afgeroepen. De hoofdoorzaak van de hetze is echter dat het begrip liberalism langzamerhand synoniem is geworden aan socialisme. De eerste associatie die het woord liberalism in Amerika oproept, is het idee van de krachtige overheid, en degene die daar het felst tegen pleit is niet Bob Dole of Newt Gingrich, maar Bill Clinton. Als leider van de partij die vroeger gedomineerd werd door liberals, weet hij een verbale buffer te leggen tussen zichzelf en dit gewraakte politiek etiket. (Commentator Hugo Young in The Guardian van 8 mei)Uit "Libération.