Er zijn veel tekenen te over dat de Belgische regering veel inverdientrucs heeft gebruikt. (...) De inverdientrucs leren waar het om gaat : van bovenaf opgelegde en centraal gemaakte afspraken blijken decentraal in de bedrijfstakken niet te werken. Die ervaring heeft de Nederlandse overlegeconomie tijdens het befaamde centrale akkoord in 1983 op het decentrale pad gezet. Centraal overleg is er nog steeds, maar meer om de richting te bepalen. Niet om centraal voor te schrijven hoeveel loonmatiging er in de bedrijven of bedrijfstakken moet komen. Nederland heeft de afgelopen vijftien jaar een diep ingrijpende hervorming van zijn verzorgingsstaat gerealiseerd door een beleidsmix en decentraal beleid. Lastenvermindering, bevorderen van deeltijdarbeid, maar ook loonsverhoging waar dat moet. Niet ten onrechte kan premier Kok nu constateren dat de Nederlandse banenmachine werkt, ook als het conjunctureel tegenzit.
...

Er zijn veel tekenen te over dat de Belgische regering veel inverdientrucs heeft gebruikt. (...) De inverdientrucs leren waar het om gaat : van bovenaf opgelegde en centraal gemaakte afspraken blijken decentraal in de bedrijfstakken niet te werken. Die ervaring heeft de Nederlandse overlegeconomie tijdens het befaamde centrale akkoord in 1983 op het decentrale pad gezet. Centraal overleg is er nog steeds, maar meer om de richting te bepalen. Niet om centraal voor te schrijven hoeveel loonmatiging er in de bedrijven of bedrijfstakken moet komen. Nederland heeft de afgelopen vijftien jaar een diep ingrijpende hervorming van zijn verzorgingsstaat gerealiseerd door een beleidsmix en decentraal beleid. Lastenvermindering, bevorderen van deeltijdarbeid, maar ook loonsverhoging waar dat moet. Niet ten onrechte kan premier Kok nu constateren dat de Nederlandse banenmachine werkt, ook als het conjunctureel tegenzit. (Commentator S.P. Van der Vaart in Het Financieele Dagblad van 20 april)Ik vraag zelfs geen vermindering meer van de sociale lasten van de bedrijven, want dat komt in de vorm van belastingen opnieuw op onze hoofden terecht. Ik pleit zelfs voor een drastische vermindering van overheidssteun aan de ondernemingen, omdat de meeste van deze mechanismen toch ondoeltreffend zijn. (Jean Gandois, voorzitter van de Franse werkgeversorganisatie CNPF in Le Nouvel Economiste van 19 april, ergerde met deze uitspraak zijn achterban)Op papier lijkt het pleidooi van de Franse premier Chirac voor een derde weg even aanlokkelijk als de Shangri-La van James Hiltons roman uit 1933 : genoeg economische groei om jobs te creëren, maar ook genoeg bescherming om het leven comfortabel te houden bij een slinkende groei. Het probleem zoals iedereen behalve de Europeanen wel beseft is dat de twee elkaar uitsluiten : het is de sociale bescherming (en de hoge belastingen en zware reguleringen om dit mogelijk te maken) die een snelle omvorming van een machtig continent van weleer tot een marginale speler in de wereldmarkten voor gevolg heeft. (Commentaar van de Far Eastern Economic Review van 18 april)Als in het Unieverdrag een (bindend) sociaal protocol zou worden opgenomen, of als tot Europese projecten ter stimulering van de werkgelegenheid wordt overgegaan, wordt een medicijn gegeven dat de kwalen verergert. Dan zal Europa zeker Noord-Amerika en Oost-Azië niet kunnen bijbenen in de geo-economische wedloop. Als Europa aan de slag wil, kan het extra lasten en bureaucratische banenplannen missen als kiespijn. Slechts een gezond bedrijfsleven is in staat om "werk, werk en nog eens werk" te scheppen. (De Nederlandse liberale leider Frits Bolkestein in Elsevier van 20 april)Stel, de Franse productiviteitsgroei blijft ver achter bij die van de overige EMU-landen. Omdat de Franse lonen rigide zijn en dus ook de Franse prijzen , zal de werkloosheid fors toenemen. Wat zullen de Fransen daaraan doen ? Toegeven aan Franse druk voor een niet erg streng maar ook niet uitermate zwak monetair beleid het Franse optimum zal leiden tot een minder harde munt, met een hoge rente en inflatie. Voor ons, net als voor de Duitsers, ontstaan er dan problemen. Immers, de Nederlandse economie heeft een weliswaar niet zo indrukwekkende, maar toch vrij constante dynamiek, en de lage rente is daarbij onontbeerlijk om een stabiele economische groei te kunnen handhaven. Hoe dit dilemma op te lossen binnen de Europese logica van de EMU ? (Advocaat A.H.J.W. van Schijndel in NRC Handelsblad van 20 april)Het is tragisch dat het princiële debat over de werkloosheid wordt herleid tot de vraag over de loonkosten en -lasten. Een veel belangrijkere oorzaak voor de hoge werkloosheid is het feit dat Duitsland er niet in geslaagd is zeer sterk te worden in nieuwe sectoren, zoals bijvoorbeeld informatie- en communicatietechnologie, die veel banen kunnen scheppen. (Walter Riester, ondervoorzitter van de vakbond IG-Metal in Der Spiegel van 15 april)Je overleeft enkel als je paranoïde bent. (Andy Grove, topman van Intel, geciteerd in Wirschaftswoche van 18 april)Globalisatie is een wereldwijd fenomeen, omwille van het gemak waarmee moderne technolgie verschuiving van jobs toelaat. De Amerikanen zijn niet de enigen die hiermee te maken krijgen, ook wij. Heel wat arbeidsplaatsen van bij ons zijn inmiddels gedelokaliseerd naar Maleisië en Indonesië. (Gewezen eerste minister van Singapore Lee Kwan Yew in Business Week van 29 april)Die Europeanen die hopen dat weldra een Labour-regering de zetel van Groot-Brittannië in de Intergouvernemenele Conferentie zal overnemen, moeten er zich goed van bewust zijn dat de dollekoeienziekte weleens de Tories zou kunnen helpen. De Britse regering wordt algemeen gesteund in haar visie dat een verbod op het wereldwijd exporteren van Brits rundsvlees een domme en illegale beslissing is. Men moet de Britten niet op de nek zitten en hen dwingen tot toenadering met Europa in ruil voor een akkoord over vlees. Als Europa geen gas terug neemt, zullen we Groot-Brittannië zien evolueren naar een lossere relatie met Europa, juist doordat de Tory-regering straks herverkozen wordt. (Mr. Budgeon, lid van het Britse Lagerhuis, in The Wall Street Journal Europe van 19 april)Zowel politiek als intellectueel staan de elites uit de voormalige communistische landen dichter bij de architecten van de Europese Gemeenschap dan de huidige westerse bouwers van het 21ste-eeuwse Grande Europe. De landen van Oost-Europa die lid willen worden van de EU worden politiek, economisch en sociaal heropgebouwd op de ruïnes van een totalitaire bezetting precies dezelfde situatie die West-Europa kende in de late jaren '40 en begin de jaren '50. (Paul Latawsky in The Independent van 16 april)De Indonesische president Soeharto vraagt alle burgers aandelen te kopen in het eerste binnenlands gefabriceerde straalvliegtuig. (Tekening uit de Far Eastern Economic Review, 18 april).