Wanneer een industrietak volledig verdwijnt, kan hij nooit meer opgebouwd worden. Dat is wat het hardemuntbeleid dreigt te veroorzaken in België. Hoe lang duurde het niet voor de VS herstelden van het hardemuntbeleid tijdens de eerste Reagan-jaren ? Zolang er geen herneming is, ben ik er dan ook voorstander van dat met uitroeiing bedreigde industrietakken gesteund worden door de Belgische overheid, desnoods op niet-marktconforme wijze.
...

Wanneer een industrietak volledig verdwijnt, kan hij nooit meer opgebouwd worden. Dat is wat het hardemuntbeleid dreigt te veroorzaken in België. Hoe lang duurde het niet voor de VS herstelden van het hardemuntbeleid tijdens de eerste Reagan-jaren ? Zolang er geen herneming is, ben ik er dan ook voorstander van dat met uitroeiing bedreigde industrietakken gesteund worden door de Belgische overheid, desnoods op niet-marktconforme wijze. (Hugo Vandamme, gedelegeerd bestuurder van Barco, in De Financieel Economische Tijd van 9 februari)De politici zouden realistische oplossingen kunnen uitwerken als ze voldoende vertrouwd waren met loonkostverlaging, bedrijfsherstructureringen of buitenlandse investeringen. Maar hebben de meesten er wel enig benul van dat remedies zoals een nationaal loonbeleid, levenslange vaste benoemingen en protectionisme de economie zware schade toebrengen ? Hoe eenvoudiger is het om bedrijven te verplichten al die goede dingen te verschaffen, waartoe regeringen niet langer in staat zijn, zoals stijgende inkomens, jobzekerheid, stabiele en veilige buurten. Het voor de hand liggende bezwaar is dat een bedrijf beladen met al deze bijkomende opdrachten zal falen in zijn eerste doelstelling : het op een efficiënte manier zorgen voor welvaartcreatie. (The Economist van 10 februari)De uitdaging voor bedrijfsleiders bestaat er nu in investeringen voor de lange termijn op peil te houden in het vooruitzicht van een verzwakkende economie, deels ten gevolge van het gekibbel rond de begroting in Washington. Sommigen schroeven hun plannen ter zake al terug en vervallen zo in de oude schema's van aan zakencycli gebonden kapitaalsuitgaven. Anderen, met waarschijnlijk wat meer doorzicht, gaan voort met geld te pompen in productinnovatie, verbeterde efficiëntie, en capaciteitsuitbreiding, ondanks de inzinking van een 2 à 3 % groei tot 1 à 2 %. De lange termijn ziet er nochtans beloftevol uit. Het gevaar bestaat dat indien te veel bedrijfsleiders gaan snijden in hun kapitaalsuitgaven, een afremming van de investeringen het land in een recessie zou storten. (Business Week, 12 februari)Zij die de EU promoten, hebben er geen idee van hoe ze met dit monsterachtig ding een transnationale loyauteit moeten aankweken. Het enige wat ze weten, is dat vroegere loyauteiten moeten verdwijnen. Maar ook dat kunnen ze niet sturen. Wetten stemmen tegen xenofobie, grenscontroles afschaffen, een soort cultureel Disneyland promoten en dat Europese cultuur noemen, dat mag allemaal wel wezen. Maar of de uitkomst daarvan een volk zal zijn dat een Europese identiteit koestert of een chaos waarin gemeenschappen hardnekkig hun eigenheid, desnoods gewapenderhand, zullen verdedigen, dat raakt hun koude kleren niet. (Roger Scruton, filosoof en schrijver, in The Wall Street Journal van 8 februari)Je kan hem ( Joep van den Nieuwenhuyzen) van alles kwalijk nemen, maar hij is toch een ondernemer. Blijkbaar ziet hij toch toekomst in die onderzeeërs, anders doet hij dat niet. Dit had ik niet verwacht, maar ik vind het wel leuk. ( G. de Besten van de Industriebond CNV over de beslissing van Joep van den Nieuwenhuyzen om scheepsbouwer RDM over te nemen uit de Begemann-groep, in De Volkskrant van 10 februari) Voor veel ondernemers loont het niet meer om hier te investeren, behalve met de bedoeling om te besparen op dure arbeidsplaatsen. Met de investeringen die arbeidsplaatsen creëren, trekken velen naar het buitenland. En buitenlandse ondernemingen lopen op hun beurt met een grote boog om Duitsland heen. (Professor Juergen Donges, voorzitter van de Federale Dereguleringscommissie in Focus-Magazine van 5 februari)De meeste economen verwachten dit jaar een voortdurende groei omdat ze denken dat de Fed de rentetarieven zal doen dalen. Voorts verwachten ze dat ondernemingen zullen investeren in nieuwe fabrieken of materiaal en een stijgende uitvoer. Bovendien, zegt Bernard Weinstein van de University of Nort Texas, "heb je geen recessie in een verkiezingsjaar". Clinton heeft nochtans minder alternatieven dan vorige presidenten om de economie te stimuleren. De belastingen kunnen enkel dalen als de president en het Congres een begrotingsakkoord bereiken, wat niet zeker is. En van een flinke stijging van de federale uitgaven is in het huidige politieke klimaat geen sprake. (Time Magazine van 12 februari)In drie dossiers die door de Cel aan de gerechtelijke overheid werden overgemaakt, werd een investering in de legale economie vastgesteld. Deze verrichtingen, namelijk het nemen van participaties in ondernemingen en de (poging tot) investering in onroerende goederen, hielden verband met de georganiseerde misdaad en de handel in verdovende middelen. (Activiteitenverslag 1994/1995 van de Cel voor Financiële Informatieverwerking)Dit (Vlaamse) regeerakkoord (14 juni 1995) had een sterke economische inslag : alleen een duurzame economie zorgt voor een duurzame werkgelegenheid, zo luidde de basisfilosofie. Nu blijkt dat die stelregel niet wordt geconcretiseerd in de Vlaamse begroting : de economische materies staan daarin niet centraal. Uit een verfijnd onderzoek van de begrotingscijfers blijkt dat die in 1996 slechts 13,6 miljard voorzien voor economie, 10,5 miljard voor onderzoek en ontwikkeling en 22,6 miljard voor verkeer en infrastructuur, of een totaal van 52,7 miljard. Dat is 10 procent van de globale begrotingskredieten. In 1990 werd daaraan nog bijna 55 miljard of 13,5 procent van het totaal besteed. De economieversterkende overheidsuitgaven gaan bijgevolg in dalende lijn. (VEV-Snelberichten van 9 februari)Een troonopvolger is sowieso een kloon. Anders wordt hij niet voorbereid voor een opvolging. Ik ben dus tegen troonopvolgers. Het beste wat men een onderneming kan bieden, is de vorming van een uitmuntende ploeg. Vervolgens is het aan de raad van bestuur om zijn keuze te maken. (Francis Olivier van de Franse beursgenoteerde groep Sidel in Le Nouvel Economiste van 9 februari)Royer, in Le Soir van 8 februari.