Het was een bericht waar niemand nog van opkeek: ouders moeten steeds vaker voor 10 procent eigenaar worden van de woning die hun kind op het oog heeft, anders weigert de bank een hypothecaire lening toe te staan. Deze manier van handelen van de financiële instellingen heeft verschillende oorzaken, zoals de hoge vastgoedprijzen. Maar een van de redenen die steevast uit het oog wordt verloren, is dat jongeren een relatief laag inkomen hebben en daar knapt de bank op af. Hun ouders, die over een aanzienlijk hoger salaris beschikken, moeten dan bijspringen.
...