De Belgische verzekeringsmakelaar Anbel Insurance Group (omzet : 2,3 miljard) zal voor de dienstverlening aan Belgische ondernemingen in de toekomst exclusief samenwerken met de Franse makelaar Siaci. Volgens Alain de Miomandre, gedelegeerd bestuurder van Anbel, kan dit de aanzet zijn voor "zeer nauwe strukturele banden, zoals een joint venture of zelfs een Siaci-participatie in het kapitaal van Anbel. "
...

De Belgische verzekeringsmakelaar Anbel Insurance Group (omzet : 2,3 miljard) zal voor de dienstverlening aan Belgische ondernemingen in de toekomst exclusief samenwerken met de Franse makelaar Siaci. Volgens Alain de Miomandre, gedelegeerd bestuurder van Anbel, kan dit de aanzet zijn voor "zeer nauwe strukturele banden, zoals een joint venture of zelfs een Siaci-participatie in het kapitaal van Anbel. "Anbel is de overkoepelende NV van elf lokale verzekeringsmakelaars, waaronder drie Vlaamse (Pirson Sogeca in Zeebrugge, Gysemans in Tessenderlo, VP Verzekeringen in Oostende). "Afzonderlijk kan een verzekeringsmakelaar moeilijk overleven, " zegt de Miomandre. "De Europese konkurrentie wordt te sterk. Een grotere groep kan kosten besparen op het vlak van marketing en informatica, en een efficiënt aankoopbeleid voeren tegenover de verzekeringsondernemingen. "De Miomandre (Pirson Sogeca-Brussel) was de initiatiefnemer voor de samenwerking tussen de elf. Anbel (waarin de oorspronkelijke eigenaars van de makelaars participeren) heeft de meerderheid in de elf dochters. "Dit was noodzakelijk om de eenheid van beslissingsmacht te garanderen, " aldus de Miomandre. "We willen onze aktiviteiten trouwens uitbreiden in Antwerpen en Kortrijk, waar we nog te zwak staan. "Totnogtoe was Anbel, dat nu acht jaar bestaat, vooral aktief in de partikuliere sektor. Wat het verzekeren van bedrijven betreft, zijn er in België enkele grote makelaars zoals Boels & Begault, Thilly Van Eessel, Henrijean en J. Van Breda. Alain de Miomandre : "De eerste drie zijn al struktureel verbonden met Bain Hogg, Sedgwick en Marsh & Mac Lennan. Vandaar dat Siaci bijna automatisch bij ons moest aankloppen om in België te starten. "De back office-aktiviteiten gebeuren bijna volledig in Parijs. De Miomandre beseft dat "het Franse karakter van Siaci in het noorden van het land een probleem kan vormen". Siaci heeft echter een kruisparticipatie van 20 % met de Britse holding JIB Group (Jardines Insurance Brokers). Het Franse bedrijf neemt de Europese aktiviteiten van de Britten voor zijn rekening. Siaci zal in België opereren met de naam Jardines Siaci Belgium (JSB). "We leggen de nadruk op onze Britse partner, " zegt de Miomandre ; "dat oogt beter inzake marketing. "ALAIN DE MIOMANDRE (ANBEL) Samenwerking tussen een Belgische makelaar en het Franse Siaci, onder Britse vlag. "Dat oogt beter. "