Vindt u het een goede zaak dat de regering het spaargeld wil activeren met maatregelen zoals de verhoging van het fiscale grensbedrag voor pensioensparen?
...

Vindt u het een goede zaak dat de regering het spaargeld wil activeren met maatregelen zoals de verhoging van het fiscale grensbedrag voor pensioensparen? MARNIX ARICKX. "Dat is een lastige vraag. Enerzijds is het een goede maatregel. Het pensioen moet op drie pijlers steunen. Het wettelijke pensioen alleen is onvoldoende. Zowel de collectieve opbouw van een aanvullend pensioen via de werkgever, de tweede pijler, als het individuele pensioensparen, de derde pijler, moeten worden gestimuleerd. Maar anderzijds vinden we het spijtig dat de fiscaliteit complexer wordt." Wie meer stort dan 960 euro maar minder dan 1152 euro, verliest een deel van zijn jaarlijkse belastingvermindering. ARICKX."Dat maakt het ingewikkeld. Pensioenspaarfondsen zijn producten die aan iedereen worden aangeboden. Pensioenspaarders hebben vaak geen andere deelbewijzen van fondsen. Omdat we mikken op een zo breed mogelijk publiek zou de regelgeving begrijpelijk moeten zijn. Het is spijtig dat het voor de bankiers allemaal wat moeilijker wordt om uit te leggen aan de klanten." De regering wil de pensioenspaarfondsen niet doen meetellen voor de berekening van de nieuwe belasting op effectenrekeningen. Sommige oppositiepartijen vinden dat die wel moeten worden meegerekend. Hebt u daar een mening over? ARICKX. "Het is puur aan de politiek om te beslissen wat belast moet worden. Het enige wat ik kan zeggen, is dat het zeer democratische producten zijn, die zich niet richten op vermogende mensen maar op de grote massa. Per definitie gaat het om relatief kleine bedragen, omdat je tot nu minder dan 1000 euro per jaar kon sparen. Die bedragen komen dus helemaal niet in de buurt van de vermogens van 500.000 euro of meer die de belasting op effectenrekening viseert." Er zijn de voorbije jaren enkele keren vervroegd belastingen geïnd. Merkt u dat die onzekerheid knaagt aan de populariteit van het pensioensparen? ARICKX. "We hebben voorlopig geen signalen gekregen dat mensen zich terugtrekken. De breukleeftijd is 30 jaar. Vanaf die leeftijd beginnen mensen aan hun pensioen te denken en beginnen ze te sparen. We blijven dat stimuleren. Hoe vroeger je begint, hoe meer effect het heeft. Return op return werkt vooral als je jong begint. We hebben alle begrip voor de budgettaire problemen in België. Maar hoe eenvoudiger en stabieler het product is, hoe meer mensen we kunnen bereiken. Het is een product waar we ook mensen die niet financieel gesofistikeerd zijn mee kunnen helpen om iets opzij te zetten voor hun pensioen. "Voor ons is het ook een heel mooi product, dat toont waarvoor we staan. Vermogensbeheer is voor veel mensen een ver-van-mijn-bedshow. Het is een opstapje naar de wereld van het sparen via beleggingsfondsen. Ze leren beleggen kennen. Het is een product waar we trots op zijn. Onze vrees is dat als er te veel verandert, mensen schrik krijgen. En dan maken we oplossingen voor de pensioenproblemen moeilijker."