Sinds 26 februari 2021 is de nieuwe taks op effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van minstens 1 miljoen euro van kracht. Wie belegt via een buitenlandse bank die die belasting niet inhoudt, moet tegen midden juli 2022 voor het eerst een aangifte indienen.
...

Sinds 26 februari 2021 is de nieuwe taks op effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van minstens 1 miljoen euro van kracht. Wie belegt via een buitenlandse bank die die belasting niet inhoudt, moet tegen midden juli 2022 voor het eerst een aangifte indienen. 1 Hoe gebeurt de berekening? Op basis van de saldi van de effectenrekening op vier momenten - 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september - berekent de fiscus de gemiddelde waarde. Bedraagt die minstens 1 miljoen euro, ongeacht het aantal rekeninghouders, dan betaalt u daar 0,15 procent effectentaks op. 2 Welke effecten vallen onder de taks? Alle financiële instrumenten en geldmiddelen op een effectenrekening zitten in het vizier. De belasting wordt geheven op het volledige kapitaal, maar wordt beperkt tot 10 procent van het verschil tussen de gemiddelde waarde en het drempelbedrag van 1 miljoen euro. 3 Wat moet u doen? Bij een Belgische bank of broker hoeft u niets te doen. "De Belgische tussenpersonen zijn verantwoordelijk voor de berekening en de inhouding van de taks", zegt Thomas Weyts van het adviesbureau Helder. "De instelling dient de aangifte in bij het bevoegde kantoor en stort de taks door." Een buitenlandse bank stelt mogelijk een Belgische vertegenwoordiger aan die de formaliteiten afhandelt. Is dat niet het geval, dan moet u zelf aangifte doen. De indieningstermijn is dezelfde als die voor de personenbelasting. Het is de bedoeling dat de aangifte binnenkort ook elektronisch via MyMinfin kan. De betaling van de taks moet ten laatste gebeuren op 31 augustus van het jaar dat volgt op het einde van de referentieperiode.