Om te weten waar er onderhandeld wordt, moet ik maar vanuit mijn kantoor de groep journalisten volgen die rond het park opereert", zegt Karel De Boeck, de CEO van Fortis Holding die vanuit de Koningsstraat de manoeuvres rond het Warandepark kan gadeslaan. Afgelopen maandagnamiddag had het legertje persjongens zijn tenten nog opgeslagen aan de overkant, voor de Wetstraat 16, waar er kort overleg was geweest tussen de regering en BNP Paribas over hoe het nu verder moet met Fortis. Eerder op de dag had Karel De Boeck een luisterend oor aangeboden aan een aantal vertegenwoordigers van de aandeelhouders die hem vorige week op de bewogen algemene vergadering nog vrij onzacht hadden aangepakt.
...

Om te weten waar er onderhandeld wordt, moet ik maar vanuit mijn kantoor de groep journalisten volgen die rond het park opereert", zegt Karel De Boeck, de CEO van Fortis Holding die vanuit de Koningsstraat de manoeuvres rond het Warandepark kan gadeslaan. Afgelopen maandagnamiddag had het legertje persjongens zijn tenten nog opgeslagen aan de overkant, voor de Wetstraat 16, waar er kort overleg was geweest tussen de regering en BNP Paribas over hoe het nu verder moet met Fortis. Eerder op de dag had Karel De Boeck een luisterend oor aangeboden aan een aantal vertegenwoordigers van de aandeelhouders die hem vorige week op de bewogen algemene vergadering nog vrij onzacht hadden aangepakt. KAREL DE BOECK (CEO FORTIS HOLDING). "De sfeer was zeer goed. Pierre Nothomb van Deminor, meester Modrikamen, Jan Maarten Slagter van de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters, ach, dat zijn professionals en ik ken hen vrij goed. En langs onze kant is er ook een nieuwe raad van bestuur als gesprekspartner. Iedereen beseft ook dat we nu naar een oplossing moeten, en dat die oplossing best snel gevonden wordt. Er is een moeheid bij klanten en personeel, wat natuurlijk perfect te begrijpen valt. Dit heeft zes maanden geduurd. Het is goed geweest, het moet nu in een definitieve plooi vallen. Of we met een oplossing komen voor de algemene vergadering van 28 en 29 april weet ik niet. Misschien moeten we er nog een voordien organiseren - we zijn daar intussen heel bedreven in." DE BOECK. "Ja. In die richting moet het gaan. Alle bouwonderdelen van die deal (de verzekeringsactiviteit, de rommelkredieten, de cashes,...) zijn bekend en bestudeerd door alle partijen. Nu is het een kwestie van de juiste combinatie te vinden. Iedereen moet weten tot hoever hij wil gaan. Misschien is het nog het gemakkelijkst om ook Nederland te betrekken bij die onderhandelingen. Tot nog toe hebben we dat voor ons uitgeschoven, maar je voelt dat daar waarde ligt, ook zonder dat we daarvoor processen moeten voeren. We moeten bijvoorbeeld proberen om de opbrengst van de MCS ( mandatory convertible securities, een complex financieel product waarbij de Fortis Holding - krachtens een overeenkomst met Fortis Bank Nederland - eind 2010 een mogelijke vordering heeft met een waarde van maximaal 2 miljard euro, nvdr) veilig te stellen. Daar geven we best nu een oplossing aan. Bovendien valt er met de Nederlandse staat ook nog te praten over minstens enkele andere kleinigheden en misschien ook grotere zaken. Het lijkt me de beste oplossing dat we met Nederland in één keer een afrekening voor alles maken." DE BOECK: "Wij sluiten dit niet uit. Vandaag heeft de holding hiervoor echter niet de financiële middelen. Maar om tot een nieuwe deal voor het geheel te komen, willen we liefst de bestaande bouwonderdelen herschikken." DE BOECK. "Dat hangt van hen af." DE BOECK. "Ook dan blijven de verzekeringen de kern waarop we waarde willen creëren. En misschien is onze vrijheid dan wel groter. Als je maar met twee partijen bent, Fortis Holding en de Belgische staat, is het eigenlijk gemakkelijker om tot een goed compromis te komen. We kunnen bijvoorbeeld 25 procent van de verzekeringen aan Fortis Bank verkopen. Of je kunt met de gestructureerde kredieten wat creatiever zijn. We kijken daarvoor naar de manier waarop de Nederlandse overheid de rommelkredieten uit ING heeft gehaald. De Nederlandse regering geeft een garantie, waarbij de nominale staatsschuld niet wordt opgedreven. Deze oplossingen zijn later, toen er meer inspiratie was, op tafel gekomen. Maar waarom zouden ook wij daar in België geen gebruik van kunnen maken? "De staat verliest ook niet meer de minwaarde die hij nu heeft op zijn aandelen BNP Paribas die hij kreeg voor de verkoop van Fortis Bank" DE BOECK. "Wij kunnen zelf niet beslissen om zonder BNP Paribas door te gaan. De protocolakkoorden die begin oktober gesloten zijn, blijven van kracht. Vanaf 28 februari hebben de Fransen hebben het recht om te verzaken aan die akkoorden. BNP Paribas heeft dus zijn lot in eigen handen, Fortis Holding niet. Zij kunnen ons ook na 28 februari houden aan de contracten die begin oktober zijn afgesloten. Enfin, er zijn ook juristen die zeggen dat ze die akkoorden niet kunnen afdwingen, want de aandeelhouders hebben die contracten verworpen. Maar dat is natuurlijk het probleem: elke keer dat je een blik juristen opentrekt, hoor je een ander geluid. Ook zonder BNP Paribas moeten we snel een oplossing vinden." DE BOECK. "Dat klopt. De overheid en BNP Paribas kunnen ons houden aan de contracten van begin oktober. Ons laten vallen is politiek wat moeilijk, maar ik kan erin komen dat de overheid, na de beslissing van vorige week, het gevoel heeft dat de aandeelhouders van Fortis Holding bijten in de hand die de Staat hen aanreikte. Het was niet BNP Paribas, maar de overheid die de verbeterde oplossing mogelijk maakte." DE BOECK. "Ja, dat blijft de constante in het geheel. Fortis Verzekeringen België blijft immers bij de Fortis Holding, ook in het scenario waarin BNP Paribas afhaakt. We riskeren dan wel dat we heel ons eigen vermogen moeten investeren in de gestructureerde kredieten. We moeten dan ook geld lenen van de overheid, wat we ook krijgen mits het in pand geven van de verzekeringsactiviteit. Daarvan hebben we gezegd dat het een gevaarlijk scenario is, waarbij een waarde nul voor de Holding mogelijk is als het misgaat met die kredieten. Maar dat kan ook meevallen. De gestructureerde kredieten waren, voor ze afgezonderd werden uit Fortis Bank, al afgeschreven van 18 miljard naar 10,4 miljard, en intussen is ook al 953 miljoen terugbetaald en teruggekeerd naar Fortis Bank." DE BOECK: "Klopt. We gaan het nu nog een keer doen. Ik denk dat die algemene vergadering ook stilaan murw is. Je voelt wel dat het rouwproces nog niet helemaal afgelopen is. In België heeft ongeveer een gezin op de twee pijn geleden. In Nederland is dat maar een gezin op de vijftien. Maar dat rouwproces moet nu wel stoppen." DE BOECK. "Dat is een ervaring, hé. Als het zo grof wordt, dan raakt je dat wel. Ik heb toen de knop omgedraaid en ben in boeddhistische contemplatie gegaan. De hetze was ook zeer goed georganiseerd en gericht. Maar ja, op wie moet die algemene vergadering haar gramschap richten? Op iemand die daar vooraan zit en de rol van CEO speelt. Ik was niet betrokken bij de transacties van eind september en begin oktober. Maar het was ook op mij persoonlijk gericht, door mijn salaris, de voorgestelde nieuwe deal en de wisselkoersverliezen die we eind vorig jaar leden. Maar de manier waarop we daar behandeld werden, staat in schril contrast met onze inzet. We hebben hier drie maanden dag en nacht gewerkt. Dank u wel." DE BOECK. "Het kan zonder hen, maar het zou gek zijn om niet in harmonie te leven met onze grootste aandeelhouder. Die is verhoudingsgewijs zeer belangrijk omdat hij met een 5 procent van de stemmen op een algemene vergadering, waar maar 20 procent van de stemmen opdaagt, een kwart van de beslissingsmacht in handen heeft. Dat is een buitensporig gewicht. Dat komt omdat je volgens de Belgische wetgeving de betreffende aandelen moet blokkeren als je wil stemmen. Dat is een anachronisme in de wet dat er voor zorgt dat heel veel institutionele aandeelhouders niet komen stemmen." DE BOECK. "Dat is hun rol ook niet. Gaan de aandeelhouders van Picanol mee onderhandelen over de prijs van hun weefgetouwen? Daarvoor heb je een management en een raad van bestuur in een vennootschap." DE BOECK. "Dat is een verkeerde interpretatie. De neen-stem draait geen bestaande besluiten en transacties terug, en dus zijn we niet verplicht om 50 procent van Fortis Bank terug te kopen." DE BOECK. "Meester Modrikamen heeft al aangekondigd een zaak ten gronde op 5 maart in te leiden. Dat zijn echter processen van jaren. Tegen dan heb ik opnieuw zwart haar. Maar het stoppen van gerechtelijke procedures moet deel uitmaken van de oplossing." DE BOECK. "Ik kan u daar uren over onderhouden, maar ik zal u één bedenking meegeven: hoe kon je eind september de waarde van een onderneming bepalen die een dag later misschien nul euro waard was? Wat is iets waard dat niet meer draait? Let op, Fortis Bank heeft nooit een solvabiliteitsprobleem gehad, het ging uitsluitend om een tekort aan liquiditeiten. Maar het heeft geen belang aan wat je sterft, als je weet dat je gaat sterven." DE BOECK. "Toen meneer Ugeux bij de vier bestuurders rond de tafel geen meerderheid kreeg om voorzitter te worden, heeft hij gezegd: ' Je démisionne', en is hij meteen opgestapt. Er waren drie bestuurders met een voorkeur voor Jozef De Mey, en alleen Ugeux zag zichzelf als voorzitter." DE BOECK. ( glimlacht) "Neen, niet tot mijn verbazing, want ik ken meneer Ugeux goed." DE BOECK. "Hij heeft gezegd dat ik de kwaliteiten niet had om CEO te zijn. Terwijl ik toch mag zeggen dat er in België geen vijf mensen zijn met zoveel bancaire ervaring als ikzelf. Ik ben voorzitter geweest van een bank en van een verzekeringsmaatschappij, ik heb het bank-verzekeren bij de ASLK met een factor vijf doen groeien, ik ben voorzitter van de Belgische Vereniging van Banken geweest, ik was in het buitenland actief, en op het einde van mijn carrière was ik deputy CEO en verantwoordelijk voor het splitsen van ABN Amro, een bank met 110.000 mensen in zestig landen. En dan lees ik in de kranten dat ik geen bancaire ervaring heb. Daar sta ik perplex van." DE BOECK. "Neen, omdat we niet direct van plan zijn nieuwe leningen uit te geven. Maar het bemoeilijkt de zaken in die zin dat je met een BB-status moeilijk een significante aandeelhouder van een bank kunt zijn. "Maar de ratingverlaging is, net als de daling van de beurskoers en de hogere kostprijs om zich te verzekeren tegen wanbetaling door Fortis Bank, een direct gevolg van de nee-stem van de aandeelhouders. Je herinnert je dat Jan-Michiel Hessels en ikzelf vorige week maandag gewaarschuwd hebben voor de negatieve gevolgen van het verwerpen van de aangepaste deal. Dat werd 's avonds al weggelachen door Deminor en Modrikamen. 'Chantage', riepen ze. Maar ik vraag het u: wie had nu gelijk?" (T)Door Daan Killemaes & Patrick Claerhout