INTERCOMMUNALES SPELEN CRUCIALE ROL.
...

INTERCOMMUNALES SPELEN CRUCIALE ROL.Aangezien de energiesector zware investeringen vergt, sloot Ecowatt een reeks samenwerkingsakkoorden met grote nutsbedrijven om een Europese groep van duurzame energie uit wind- en waterkrachtcentrales uit te bouwen. Ten eerste tekende de onderneming begin dit jaar een structureel samenwerkingsakkoord met Electrabel. De dochter van Suez Lyonnaise des Eaux bezit nu 21% van de aandelen, goed voor 39,4 miljoen frank - Kristine Vanlerberghe van Valambo bezit 5,8%. Deze participatie kan maximaal oplopen tot 49%. Op termijn acht gedelegeerd bestuurder Bruno Buyse, die zelf via zijn familieholding Famco nog 73,1% van Ecowatt in handen heeft, zelfs een beursgang mogelijk. Ten tweede startte de groep rond Buyse Wind- en Waterkracht Vlaanderen ( WWV) op, waarin de drie bestaande waterkrachtcentrales van Ecowatt (Leuven, Rotselaar en Hoegaarden) worden ondergebracht: een 50/50-joint venture met de elektriciteitsdistributeur uit het Leuvense Iverlek. Het is de bedoeling dat binnenkort ook de andere energie-intercommunales tot het kapitaal (nu 60 miljoen frank, later zal dit bedrag worden opgetrokken tot 100 miljoen frank) toetreden. Ten slotte worden eerstdaags de gesprekken met Interelectra voor een nieuw initiatief afgerond. Interelectra is de zuivere intercommunale uit Limburg die het windmolenpark in Zeebrugge uitbaat.Alfred Vansina, voorzitter van Iverlek: "De intercommunales tonen steeds meer belangstelling voor duurzame energieopwekking. Dat heeft niet alleen te maken met het besef dat de voorraad fossiele brandstoffen ooit uitgeput raakt, maar ook met de stimuleringspolitiek van de Vlaamse overheid. Daarbij komt nog dat de intercommunales, die zich traditioneel alleen met stroomdistributie bezighielden, sinds de komst van de derdegeneratiecontracten ook zelf elektriciteit mogen produceren. Mogelijk komt er zelfs de verplichting hernieuwbare energiebronnen aan te boren." Ten derde zet Ecowatt zijn eerste stappen in het buitenland. In december 1998 richtte het bedrijf samen metNuon, een grote distributeur uit Nederland (totale omzet: 150 miljard frank), Nederstroom op. Het eerste project staat al op stapel: de bouw van een kleinschalige waterkrachtcentrale (320 kW) in Roermond. De investering bedraagt 90 miljoen frank. Ecowatt staat in voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van het station. Vervolgens nam Ecowatt begin deze maand zijn Franse leverancier van stuwkleppen, krooshekreinigers en turbines over: Viry uit Remiremont-St. N'Abord (Vogezen). Dit bedrijf met een omzet van 135 miljoen frank en 37 personeelsleden baat de Centrales de Moines (1 megawatt) op de Moezel uit. Zijn grootste klant is Electricité de France ( EDF). Eric Pompen