Als lid van het directiecomité van het Gemeentekrediet mag Martine Decamps zich vandaag de enige vrouw noemen die een dergelijke positie in de Belgische banksector inneemt. Haar agenda wordt momenteel nagenoeg uitsluitend ingepalmd door één dossier : het samengaan van het Gemeentekrediet met Crédit Local de France. "Gezien de toegekende tijd, een echt titanenwerk," vindt Decamps, "maar wel boeiend."
...

Als lid van het directiecomité van het Gemeentekrediet mag Martine Decamps zich vandaag de enige vrouw noemen die een dergelijke positie in de Belgische banksector inneemt. Haar agenda wordt momenteel nagenoeg uitsluitend ingepalmd door één dossier : het samengaan van het Gemeentekrediet met Crédit Local de France. "Gezien de toegekende tijd, een echt titanenwerk," vindt Decamps, "maar wel boeiend." Martine Decamps begon haar studies aan de handelshogeschool Solvay met een duidelijk professioneel doel voor ogen. "Ik wilde verantwoordelijkheid aan het hoofd van een onderneming. Mijn familie bezat geen onderneming : ik koos dus voor een opleiding die me de nodige knowhow zou opleveren." In '73, haar diploma op zak, nam zij een job aan bij Innovation. "Mode boeide me erg, maar ik belandde op de dienst huishoudtoestellen." Drie maanden later reageerden zowel het Gemeentekrediet als Solvay positief op haar sollicitatiebrieven. Ze koos zonder spijt voor het Gemeentekrediet omdat ze er betere carrièreperspectieven verwachtte. De rode draad doorheen haar carrière bij de bank is het management. "In de jaren '70 waren de managementinstrumenten nauwelijks geïntegreerd in de cultuur van de ondernemingen. Het Gemeentekrediet heeft steeds veel belang gehecht aan rendabiliteit en dat beviel me. Dit verklaart ook onze relatief lage personeelskosten." In '79 kwam François Narmon aan het hoofd van de bank te staan ; Martine Decamps, die nieuwe managementinstrumenten had ontwikkeld, werd belast met een interne audit. Daarna werd ze verantwoordelijk voor de strategische planning. In '93 trad ze toe tot het directiecomité. De strategische planning valt nog steeds onder haar bevoegdheid, maar daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor accounting, fiscaliteit, risicobeheer en balansbeheer, het management-informatiesysteem en de participaties. "Ik heb geen markten, ik zie toe hoe anderen functioneren," vat Martine Decamps samen. Deze controle voert zij uit in samenspraak met de rest van de bank. "Wij zitten niet in een ivoren toren," verklaart ze. "Wij verschaffen de verschillende diensten gegevens over de externe omgeving. De verschillende markten stellen hun strategie voor, de planningafdeling bestudeert deze en het directiecomité beslist."Martine Decamps, die ook graag operazangeres was geworden, verzekert dat haar vrouw-zijn geen obstakel is geweest in haar carrière. Maar ze geeft toe dat ze deze verantwoordelijkheden misschien niet zou hebben aanvaard als ze kinderen had gehad. Sinds begin dit jaar spendeert ze weekends en avonden aan het alliantieproject met Crédit Local de France. "Een unieke kans in een beroepsleven," vindt ze. Toch trok ze er een weekje tussenuit naar een Grieks eiland. "Een land dat zoveel sereniteit uitstraalt, dat je alles vergeet."MARTINE DECAMPS (GEMEENTEKREDIET) Vrouw-zijn is nooit een obstakel geweest voor de carrière.