De bestaande alliantiepartners (lees: sponsors) van TV1 en Canvas hebben hun overeenkomst voor het omroepjaar 1999-2000 (van september tot september) verlengd. Dat liet de Vlaamse Audiovisuele Regie in een korte persmededeling weten. Het gaat om ALSK, Proximus, Artesia, Interbrew, Kraft Jacobs Suchard, Mediaxis, Nationale Loterij, NMBS, Nur Touristic Belgium, Royal Belge, Ippa-Bank, Toyota Belgium, Unilever, Vandemoortele en de Vlaamse Uitgeversmaat...

De bestaande alliantiepartners (lees: sponsors) van TV1 en Canvas hebben hun overeenkomst voor het omroepjaar 1999-2000 (van september tot september) verlengd. Dat liet de Vlaamse Audiovisuele Regie in een korte persmededeling weten. Het gaat om ALSK, Proximus, Artesia, Interbrew, Kraft Jacobs Suchard, Mediaxis, Nationale Loterij, NMBS, Nur Touristic Belgium, Royal Belge, Ippa-Bank, Toyota Belgium, Unilever, Vandemoortele en de Vlaamse Uitgeversmaatschappij voor TV1 en De Vaderlandsche, Generale Bank en Standaard Boekhandel voor Canvas. Was het moeilijk om die bedrijven voor 1999-2000 opnieuw te laten tekenen? Helemaal niet. Bovendien, zo zegt Guido De Moor, directeur van VAR, "staan er een heleboel te trappelen om de plaatsen over te nemen. Er is een wachtlijst met een aantal grote bedrijven." Zelfs indien alle huidige partners plots geen interesse meer hadden om hun waar via de VRT-tv-kanalen onder de aandacht te brengen, zouden hun opengevallen plaatsen direct gevuld kunnen worden. Is de verleiding dan niet groot om de mogelijkheden voor het bedrijfsleven uit te breiden? Guido De Moor: "U stelt die vraag aan de verkeerde persoon. Daarvoor moet u bij de minister zijn." De structurele partners van TV1 zorgen samen voor 16 miljoen frank aan inkomsten (de eerste twee jaar was dat 15 miljoen per jaar) en de drie partners van Canvas voor 7,5 miljoen (was 7 miljoen). Dat er op Canvas slechts drie sponsors te zien zijn, heeft alles te maken met de kijkdichtheid die de zender kan bieden. Er zijn wel meer gegadigden voor een aanwezigheid op het voormalige tweede net. Het attractieve aan de VRT-zenders is dat de adverteerders in een omgeving komen waar ze niet tussen een reeks andere commerciële boodschappen staan; zo bereiken ze kijkers met wie men via de commerciële zenders moeilijker in contact komt. Enige nadeel is dat de boodschap maar 5 tot 6 seconden mag duren. Aanvankelijk mochten de adverteerders alleen een billboard tonen, maar de wet werd vorig jaar gewijzigd en laat nu bewegende beelden toe. Dat heeft ertoe geleid dat de bedrijven met mini-spots op het VRT-scherm aanwezig zijn. De verdeling van de zendtijd vindt plaats op basis van de wensen van de adverteerders en op basis van de bestaande engagementen. De bedrijven kunnen kiezen voor vaste waarden en voor risicovollere nieuwe programma's. Het is dan afwachten wat die op de markt doen. Niemand wist bijvoorbeeld dat de "Twaalf Werken van Rob Van Oudenhove" zo succesvol zouden zijn op de kijkersmarkt. Overigens krijgen de bedrijven een gegarandeerd bereik: als er minder kijkers zijn dan vooropgesteld was, wordt dat elders gecompenseerd. Zijn er meer kijkers, dan is er geen aanpassing. Dan is het "mooi meegenomen".