Voorspellen wat in 2014 in de energiesector gebeurt, is niet moeilijk. Er gebeurt namelijk niets. Een voorbeeld: ondanks de terechte oproep van Jacques Vandermeiren, de CEO van de hoogspanningsnetbeheerder Elia, wordt er ook volgend jaar geen energiepact gesloten. Dat pact moet de voedingsbodem vormen van een coherent en consistent beleid voor onze stroom- en gasvoorziening. Het energiebeleid is nu gefragmenteerd over drie gewesten en het federale niveau, en het is in sommige deelstaten nog minder samenhangend dan in andere. Toegegeven, dat de bevoeg...

Voorspellen wat in 2014 in de energiesector gebeurt, is niet moeilijk. Er gebeurt namelijk niets. Een voorbeeld: ondanks de terechte oproep van Jacques Vandermeiren, de CEO van de hoogspanningsnetbeheerder Elia, wordt er ook volgend jaar geen energiepact gesloten. Dat pact moet de voedingsbodem vormen van een coherent en consistent beleid voor onze stroom- en gasvoorziening. Het energiebeleid is nu gefragmenteerd over drie gewesten en het federale niveau, en het is in sommige deelstaten nog minder samenhangend dan in andere. Toegegeven, dat de bevoegdheid om de tarieven vast te stellen voor de netbeheerders -- onder meer Infrax en Eandis -- wordt overgedragen naar de regio's, zal tot problemen leiden. Maar nee hoor, voor de verkiezingen van mei 2014 zult u dat nog niet in uw portemonnee voelen. Evenmin worden er volgend jaar nieuwe gascentrales gebouwd, ondanks de subsidiemaatregelen die staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet op een drafje door de wettelijke mallemolen jaagt. De bezwaren die de sector en vooral de Raad van State hebben opgeworpen, ondergraven de juridische basis van die plannen. Onder meer de uitbaters van moderne, maar amper draaiende gasgestookte centrales kijken met argusogen toe in welke mate de aanbestedingsprocedure hen helemaal uit de markt duwt. Mocht u uw hoop stellen op Europa, vergeet het. Ook volgend jaar zal de Europese Commissie er niet in slagen één uniform systeem in te voeren om groene stroom te ondersteunen. Dat zou nochtans helpen om de middelen efficiënter te gebruiken: zonne-energie in de zuiderse landen, windenergie rond de Noordzee, en een slim net om de stroom te transporteren naar waar die nodig is. En verder zal Electrabel volgend jaar niet failliet gaan. De marktleider heeft zich de jongste maanden ietwat hersteld van de klappen die zijn marktaandeel had gekregen; zowel voor gas als elektriciteit is dat gedaald onder 50 procent. Maar andere bedrijven zullen wel verdwijnen, of minstens ingrijpend afslanken en herstructureren. Maar gelukkig wordt in 2014 alles anders, want de btw op elektriciteit wordt verlaagd van 21 naar 6 procent. En, omdat we nu eenmaal in een ideale wereld geloven, zal uw leverancier die korting uiteraard volledig aan u doorrekenen, al zal hij dan wel andere manieren zoeken om zijn krappe marge te vergroten. Vergeet ook de economische bezwaren. De maatregel slaat een gat in de begroting dat moet worden opgevuld; ze is een aanmoediging om meer energie te gebruiken, die we grotendeels moeten importeren; en ze staat haaks op het milieubeleid en de pogingen om het elektriciteitsverbruik terug te dringen. Maar laat dat vooral geen struikelblok zijn om te genieten van de illusie dat de elektriciteitsmarkt door de btw-verlaging echt fundamenteel is veranderd. L.H.