De herpositionering en de naamswijziging van Group Biesmans komen er na een strategische oefening die de groep een duidelijk gezicht moest geven. Door een reeks overnames was een wirwar aan merken en bedrijven ontstaan. "Voortaan treden we als groep naar buiten, onder één overkoepelende naam die internationaal herkenbaar is", zegt gedelegeerd bestuurder Jean Biesmans. De naam Biesmans verdwijnt, maar Tectum blijft een familiebedrijf, benadrukt de stichter. "93 procent van het kapitaal van de holding is in handen van de familie Biesmans, het resterende deel is sinds 2007 eigendom van onze CEO, Rudy Evens. Het is niet de bedoeling dat te veranderen."
...

De herpositionering en de naamswijziging van Group Biesmans komen er na een strategische oefening die de groep een duidelijk gezicht moest geven. Door een reeks overnames was een wirwar aan merken en bedrijven ontstaan. "Voortaan treden we als groep naar buiten, onder één overkoepelende naam die internationaal herkenbaar is", zegt gedelegeerd bestuurder Jean Biesmans. De naam Biesmans verdwijnt, maar Tectum blijft een familiebedrijf, benadrukt de stichter. "93 procent van het kapitaal van de holding is in handen van de familie Biesmans, het resterende deel is sinds 2007 eigendom van onze CEO, Rudy Evens. Het is niet de bedoeling dat te veranderen." Onder de koepel Tectum Group gaan twee kernactiviteiten schuil die de groep via dertien bedrijven uitoefende. De uitvoerende tak plaatst en renoveert daken voor industriële en institutionele klanten, terwijl de distributieafdeling vooral bekend is als exclusieve partner van het merk Firestone (EPDM-membramen) in België. De distributiepoot heeft de voorbije jaren gevoelig aan belang gewonnen. Hij vertegenwoordigt 35 procent van de omzet. Evens en Biesmans maken er geen geheim van dat ze dat aandeel willen zien toenemen. Voor zowel uitvoering als distributie schetsen ze een groeiscenario, maar voor distributie moet het sneller gaan. "Het moet mogelijk zijn de verhouding in enkele jaren in evenwicht te brengen", zegt Rudy Evens. "Als distributeur willen wij voor dakbedekkers een one-stop-shop zijn. Daarvoor combineren we enkele exclusieve partnerships met een breed aanbod. Voor de platte daken zijn we al twintig jaar de exclusieve verdeler van Firestone, een product dat op de Belgische markt een jaarlijkse groei van 20 tot 25 procent neerzet. Firestone is goed voor 30 procent van onze distributieactiviteit." De overige 70 procent komt van enkele andere exclusieve partners en van dak- en gevelmaterialen van bekende merken zoals Eternit, Koramic, Umicor en Recticel. Om de gestegen omzet in distributie op te vangen, heeft Tectum fors geïnvesteerd in logistiek. In Genk bouwde de groep een centrale stockagehub van 18.000 m3 en 500 m2 kantoorruimte. In de vestiging in Eke investeert de groep 600.000 euro in een nieuw gebouw en in Flémalle opende hij een hub waarmee Tectum de Waalse markt wil bespelen. "De omzet uit distributie groeit al enkele jaren met gemiddeld 10 tot 15 procent per jaar", legt Jean Biesmans uit. "Het afgelopen jaar groeide de distributieomzet zelfs met meer dan 20 procent. Daarom hadden we dringend nieuwe stockeerruimte nodig. We willen onze eigen magazijnen in het hele land overigens 's nachts bevoorraden en ook bij onze klanten gaan we onderzoeken hoe we de drukke momenten in het verkeer kunnen vermijden." Tectum besteedt nu wel meer aandacht aan distributie, maar de roots van Tectum Group liggen in dakwerken. De eerste steen werd dertig jaar geleden gelegd, nadat Jean Biesmans de bouwfirma Mathieu Gijbels had verlaten. Hij was daar verantwoordelijk voor de daken en begon in 1981 voor eigen rekening te werken. Vanaf 1988 volgden de acquisities en nieuwe vennootschappen elkaar in snel tempo op. Met de overname van het Antwerpse dakdekkersbedrijf Dekkers in 2000 vervijfvoudigde de groep in een klap zijn omzet en personeelsbestand. Ook geografisch was de overname belangrijk: de groep kreeg zo uitvalsbasissen in de driehoek Antwerpen-Brussel-Gent. De volgende grote sprong voorwaarts was de overname van de renovatiespecialist Herreman & Lippens in 2007. "Die overname heeft ons naar een hoger niveau gebracht", verklaart CEO Rudy Evens. In de crisisjaren na 2007 kende de groep nauwelijks een terugval. Als die er al was, zoals in 2010, dan had dat meer met de sneeuwval dan met de economische omstandigheden te maken. "De crisis heeft ons geen dip bezorgd, ze heeft ons hoogstens wat afgeremd", laat Jean Biesmans weten. "Wij lopen altijd achter op de conjunctuurschommelingen. Tussen een bouwaanvraag en het plaatsen van een dak verstrijkt soms heel wat tijd. Daarom lopen wij een tot twee jaar achter op de crisis. Onze activiteiten zijn overigens niet erg crisisgevoelig. Dankzij renovatieprojecten kunnen we de terugval ontwijken. Renovatie maakt de helft van onze activiteiten uit en dat zal niet zo gauw veranderen. Daken moeten nu eenmaal gerenoveerd worden." Als december geen harde wintermaand wordt, dan rekent Tectum Group op een niet-geconsolideerde omzet van 50 miljoen euro, goed voor een groei met 20 procent. "Geconsolideerd betekent dat een eindcijfer van 45 à 46 miljoen euro", stelt Biesmans. "Ook onze cashflow is in 2011 stevig toegenomen omdat de weersomstandigheden zeer goed zijn geweest." Tectum overschrijdt dit jaar de grens van 1 miljoen m2 dakwerken. De gestegen vraag naar dakrenovaties onder impuls van het succes van zonnepanelen vormt een belangrijke verklaring, maar Tectum verwijst ook naar de inspanningen die het levert om toekomstgerichte daktechnologie te ondersteunen. "We volgen die evolutie op de voet", vertelt Biesmans, "Vroeger was een dak een noodzakelijk kwaad, vandaag is het een troef om innovatief energie te besparen. Denk maar aan groendaken met opvang en recuperatie van regenwater, kunstgras, CO2-absorptie, enzovoort." Voor 2012 kan Tectum Group uitpakken met een gevuld orderboekje. Rudy Evens verwacht geen enkel probleem om de komende zes tot acht maanden het groeitempo van 2011 vol te houden. "Wij streven altijd naar een interne groei van 5 tot 7 procent, maar we houden onze ogen ook altijd open voor overnamedoelen." Ondanks de plannen om het gewicht van de distributietak te doen toenemen, blijven de uitvoerende bedrijven garant staan voor het leeuwendeel van de omzet. Cruciaal daarin is de sterke positie op de Brusselse kantorenmarkt, waar Tectum de voorbije jaren betrokken was bij de meeste belangrijke projecten. "Ook volgend jaar zullen we dankzij een paar heel grote werven groeien in Brussel", zegt Evens. "Bij de renovatie van het Résidence Palace en voor een groot gebouw van Atenor zullen we bijvoorbeeld de waterdichtingswerken uitvoeren." Behalve Brussel heeft Tectum nog enkele andere troefkaarten. Een rijzende ster is Tectum Roofcomfort. "Het voert onderhoudswerken uit voor grote internationale vastgoedgroepen zoals Redevco of Befimmo", zegt Rudy Evens. "Dat is een nichemarkt die sterk zal blijven groeien en waar we met Roofcomfort op focussen." En ook het buitenland is voor Tectum Group een realistische groeipiste. In 2004 trok het naar Polen. Later volgde een vennootschap in Hongarije, die door de crisis on hold staat. Maar dat verhinderde de groep niet om dit jaar de eerste stappen te zetten in Roemenië. Zijn aanwezigheid in het buitenland bezorgde Tectum de voorbije jaren een extra voordeel op de thuismarkt. Daar heerst al een tijd een tekort aan arbeidskrachten en dat deed Tectum naar buitenlandse oplossingen grijpen. Via zijn buitenlandse vennootschappen of via samenwerkingen met andere dakbedrijven in het buitenland haalt het dakwerkers naar België. "Het tekort aan arbeidskrachten is het grote probleem van de bouwsector", zegt Jean Biesmans die zes jaar voorzitter was van de Vlaamse Confederatie Bouw. "De instroom blijft een grote moeilijkheid. De bouwsector is blijkbaar niet sexy genoeg en dus vrezen wij dat het aantal nieuwe, Belgische krachten de komende jaren stelselmatig zal dalen." Toch ervaart Tectum Group het tekort niet als een rem. "We werken met partners die we al jaren kennen en van wie we weten dat ze goed werk leveren", zegt Rudy Evens. WOUTER TEMMERMAN, FOTOGRAFIE KRISTOF VRANCKEN"Vroeger was een dak een noodzakelijk kwaad, vandaag is het een troef om innovatief energie te besparen" Jean Biesmans (Tectum)