Het was een van Thijs' eerste optredens voor een groot publiek. De 47-jarige Limburger, die begin dit jaar benoemd werd tot CEO van KBC Groep, had het nieuwe strategische plan al voorgesteld aan financieel analisten en journalisten. Maar in Leuven stond hij vorige week voor een zaal met collega-bankiers en ondernemers.
...

Het was een van Thijs' eerste optredens voor een groot publiek. De 47-jarige Limburger, die begin dit jaar benoemd werd tot CEO van KBC Groep, had het nieuwe strategische plan al voorgesteld aan financieel analisten en journalisten. Maar in Leuven stond hij vorige week voor een zaal met collega-bankiers en ondernemers. Eerst schetste Thijs een somber beeld van de omgeving waarin banken functioneren. Lehman, Griekenland, de crisis in de eurozone, het afbrokkelende vertrouwen,... Het passeerde allemaal de revue. "De financiële markten zijn al vier jaar heel volatiel. Persoonlijk denk ik dat die volatiliteit nog een hele poos aanhoudt. Er is nog te veel onzekerheid." KBC schetste hij als een financiële groep die sinds het uitbreken van de financiële crisis 22 dochterbedrijven verkocht en haar balans met een derde inkromp, onder andere door 49 miljard euro aan risicoactiva te desinvesteren. De grote vraag blijft hoe KBC het zal klaarspelen om zowel 4,6 miljard euro overheidssteun voor eind 2013 terug te betalen, zijn aandeelhouders een dividend te gunnen, en voldoende winst opzij te zetten om de kapitaalbuffers te versterken in het kader van de Basel III-regelgeving. Volgens Thijs kan een vertraagde invoering van Basel III soelaas brengen, niet alleen voor KBC maar voor alle financiële instellingen: "In principe worden de hogere kapitaal- en liquiditeitseisen van Basel III gradueel ingevoerd tussen 2013 en 2018. Het probleem is dat de financiële markten de banken al in 2013 toetsen aan de normen die ze pas in 2018 moeten halen. In de praktijk is dat voor veel financiële instellingen niet haalbaar. Het besef groeit dat de banken misschien meer tijd nodig hebben." Thijs moet vooral de winstmotor van KBC draaiende houden. Uitgerekend op een moment dat de groep complexe producten en volatiele tradinginkomsten heeft afgewezen, de rentecurve vlak is en KBC zich terugplooit op mature markten als België en Tsjechië. De oplossing moet komen van het geïntegreerde bankverzekeringsmodel. "Als bankverzekeraar is KBC uniek in België, in Europa, en in de hele wereld", zei Thijs. "Niet alleen de verkoop en de distributie is geïntegreerd, ook de backoffice is dat. Dat stelt ons in staat producten op maat van de klant te maken en de kosten onder controle te houden." Maar het model kan maar werken als de verkopers van verzekeringen voldoende opgeleid zijn en als het schaderegelingsproces van een hoog niveau is, beseft Thijs, die uit de verzekeringstak van KBC komt. Cruciaal in dat proces is dat de verzekeringsagenten van KBC (die zelfstandigen zijn) instaan voor de schade-afhandeling voor zowel hun eigen klanten als voor die van het bankkantoor waaraan ze verbonden zijn. Thijs toonde met cijfers waar de toekomstige groei zit: 46 procent van de KBC-klanten neemt enkel bankproducten af, en 11 procent enkel verzekeringen. Minder dan de helft van de klanten heeft zowel bank- als verzekeringsproducten. Slechts 17 procent heeft minstens drie bank- en drie verzekeringsproducten. "Het doel is eenvoudig", glimlachte Thijs. "Die 17 procent naar 100 procent brengen." In de praktijk betekent dit dat vooral de bankklanten aangesproken worden op hun verzekeringsportefeuille. KBC en andere banken mogen niet de fout maken een stap over te slaan: eerst moeten ze het vertrouwen van hun klanten herwinnen. PATRICK CLAERHOUT