GENERALE.
...

GENERALE.De grootste portefeuille van het land blijft ongetwijfeld die van de Generale Maatschappij van België. Een portefeuille van 181 miljard die met 18 miljard steeg als gevolg van de aankoop van de Tractebel-aandelen van Electrafina, één van de zovele holdings van de groep- Frère. Electrafina gebruikte de aldus vrijgekomen middelen om haar positie in de audiovisuele sector te verstevigen. Ze verwierf een rechtstreeks belang van 17 % in Audiofina en trok haar belang in de Compagnie Luxembourgeoise Multi Media (CLMM) op tot 60 %. De CLMM is de overkoepelende vennootschap van Audiofina. Zo steeg de portefeuille van Electrafina tot 33 miljard, wat haar qua balanswaarde eigenlijk tot de tweede holding van het land maakt. Hoewel Tractebel prat kan gaan op een portefeuille van 100 miljard, is dat geen holding in de eigenlijke zin van het woord, hoewel de balans op niet-geconsolideerd niveau een typische balans van een portefeuillemaatschappij is. Tractebel is een industriële groep die in meer dan honderd landen actief is en die op geconsolideerd vlak na Petrofina en Delhaize in het klassement van de grootste Belgische vennootschappen van ons land staat. Deze drie zijn samen met Fortis AG, waarvan de portefeuille na de verschillende kapitaalverhogingen tijdens het boekjaar verdubbelde, de enige vennootschappen die een portefeuille van meer dan 100 miljard bezitten. MEERWAARDE.Deze portefeuilles leveren uiteraard ook dividenden op. De megawinsten worden niettemin gehaald uit de meerwaarden op de verkoop van deelnemingen. Fortis schaamt zich ongetwijfeld over het bedrag, namelijk 59 miljard, en onthoudt zich van elke verdere commentaar over de herkomst, hoewel al na één blik op de lijst met deelnemingen duidelijk wordt dat 95 % van het kapitaal van AG 1824 van het ene boekjaar op het andere naar een andere onderneming van de groep, Fortis Capital Holding, werd overgeboekt. Daarnaast verbleekt de 23 miljard meerwaarde die Electrafina realiseerde bij de verkoop van haar belang (20,4 %) in Tractebel aan de Generale. In 1996 werden nog drie andere belangrijke grote meerwaarden gerealiseerd. Belgica Insurance Holding, een Belgische vennootschap van de groep Generali, verkocht haar AXA-aandelen met een meerwaarde van 16 miljard. De 13 miljard van de Federale Participatiemaatschappij zijn het resultaat van de afloop van een vruchtgebruikoperatie die betrekking had op 20 % van de aandelen van Belgacom. Tot slot verkocht Sagip, een vennootschap van de groep Paribas, haar belang in Audiofina aan Electrafina en deed ze haar belang in de Banque Paribas Luxembourg van de hand voor een bedrag dat afgerond een meerwaarde van 10 miljard opleverde. Portefeuillemaatschappijen hebben geen omzet. We hebben ze bijgevolg gerangschikt op basis van de inkomsten uit hun financiële activa.GENERALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGIE De grootste portefeuille van het land : 181 miljard frank.