Als u het slachtoffer bent van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, is het niet altijd gemakkelijk een correcte vergoeding te krijgen. De verzekeraar van de aansprakelijke partij moet de kosten van de herstelling van uw voertuig betalen. U kunt eisen dat uw wagen in zijn vroegere staat wordt hersteld. De verzekeraar moet die vergoeding ook betalen als u beslist de schade niet te herstellen.
...

Als u het slachtoffer bent van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, is het niet altijd gemakkelijk een correcte vergoeding te krijgen. De verzekeraar van de aansprakelijke partij moet de kosten van de herstelling van uw voertuig betalen. U kunt eisen dat uw wagen in zijn vroegere staat wordt hersteld. De verzekeraar moet die vergoeding ook betalen als u beslist de schade niet te herstellen. Als het onmogelijk is de wagen te herstellen of als de reparatiekosten te hoog zijn in verhouding tot de waarde van het voertuig vóór het ongeval, wordt gesproken van een total loss. In dat geval betaalt de verzekeraar een vervangingsvergoeding voor het voertuig, waarvan de waarde wordt afgetrokken van de waarde van het wrak. Opteerde u niet voor een wrakafstand, dan vraagt de verzekeraar een aantal opkopers van wrakken een bod uit te brengen. U moet het wrak dan verkopen aan de hoogste bieder. Bij het ongeval kunnen ook andere goederen beschadigd raken, zoals kleding of een laptop die in de wagen lag. Ook daarvoor kunt u een vergoeding eisen. Om die te berekenen, wordt rekening gehouden met de ouderdom of de 'vetustiteit' van de goederen. De schade wordt dus niet volledig terugbetaald. Zorg ervoor dat u tijdig bewijzen verzamelt voor die schade. Door het ongeval kunt u uw voertuig wellicht een tijdlang niet gebruiken. Ook voor die dagen kunt u een vergoeding vragen. U hebt in principe recht op een vergoeding van 20 euro per dag voor een personenwagen, of van 9 tot 15 euro per dag voor een motorfiets. Huurt u intussen een vervangingswagen van een vergelijkbare categorie als uw beschadigde wagen, dan betaalt de verzekering de huurkosten terug, verminderd met een beperkt bedrag, omdat u uw eigen wagen zolang niet hoefde te gebruiken. Mogelijk moet u aan uw garagehouder een vergoeding betalen omdat uw wagen een tijdlang in zijn garage staat. Ook die kosten kunt u terugeisen van de verzekering van de aansprakelijke partij, op voorwaarde dat die kosten noodzakelijk waren, redelijk zijn en niet door uw nalatigheid zijn opgelopen. U kunt ook een vergoeding vragen voor de kosten van de takeldienst. Zorg er telkens voor dat u die uitgaven kunt staven met facturen en betalingsbewijzen. Bij een total loss kunt u de belasting op inverkeerstelling (BIV) die u had betaald voor de verloren wagen naar evenredigheid terugvorderen. U moet immers opnieuw een belasting op inverkeerstelling afdragen voor een nieuwe wagen. U mag daarnaast een beperkte vergoeding vragen voor de telefoon-, administratie- en andere kosten die u hebt gemaakt. Ook de eventuele uitgaven voor een voorlopige herstelling, waardoor u weer met de wagen kunt rijden in afwachting van een volledige reparatie, kunt u in rekening brengen. Als de wagen na de herstelling moet worden herkeurd, kunt u ook die kosten vorderen. Dat geldt eveneens voor de kosten en de intresten van een financiering die u moet aangaan om een andere wagen te kopen of de herstellingskosten te voldoen. Bij een total loss schat de verzekeraar de vervangingswaarde van het voertuig vaak te laag in. Zo gaat hij weleens uit van te hoge afschrijvingen en een te lage aankoopprijs. Hij rekent bijvoorbeeld de korting bij de aankoop mee, terwijl het niet zeker is of u zo'n korting bij een volgende wagen nog wel kunt krijgen. De vergoeding moet voldoende hoog zijn om een volledig gelijkwaardig voertuig te kunnen aanschaffen. De cataloguswaarde is daarbij niet noodzakelijk bepalend, zoals in het geval dat uw wagen weinig kilometers op de teller had of in zeer goede staat was. Om de schadevergoeding te bepalen, stuurt de verzekeraar een expert. Vaak is dat een expert van uw eigen verzekering. Dat lijkt in uw voordeel, maar de vergoeding die hij voorstelt, zal in de meeste gevallen te laag zijn. Hij baseert zich op wat is vastgelegd in afspraken tussen de verzekeraars. U hoeft het voorstel van de expert niet zomaar te aanvaarden. Vindt u het te laag, stuur hem dan een gemotiveerde betwistingsbrief. Soms wordt daarna een beter voorstel gedaan. Het kan ook gebeuren dat u de namen van mogelijke tegenexperts krijgt, uit wie u mag kiezen. Ga daar niet mee akkoord en kies een eigen tegenexpert. De factuur kunt u door uw rechtsbijstandsverzekering laten betalen. Komen uw eigen expert en de verzekeraar er niet uit, dan leidt dat wellicht tot een rechtszaak. Daarvoor neemt u het beste een advocaat in de arm; ook die kosten kunt u laten voldoen door uw rechtsbijstandsverzekering. U kunt op de vergoeding waarop u recht hebt intresten vragen vanaf de datum van het ongeval tot de uitbetaling door de verzekeraar. Stel dat u een verkeersongeval hebt met een wagen van twee jaar oud. De verzekeraar schat de waarde van het voertuig voor het ongeval op 15.000 euro (exclusief btw). Het duurde tien dagen voordat u wist dat de wagen total loss is. De wrakwaarde wordt bepaald op 2500 euro (inclusief btw). U bestelde meteen een nieuwe, vergelijkbare wagen die veertien dagen later wordt geleverd. U kunt dan van de verzekering van de aansprakelijke de volgende bedragen vragen: - de vervangingswaarde van 15.000 euro + 3150 euro btw, verminderd met de wrakprijs van 2500 euro (die de koper van het wrak betaalt), samen 15.650 euro; - een gebruiksderving van 24 dagen x 20 euro = 480 euro; - een deel van de belasting op inverkeerstelling die u hebt betaald, in dit geval 8/10 daarvan (u reed twee jaar met de wagen die een normale ge-bruiksduur van tien jaar had); - de sleepkosten conform de factuur; - de administratiekosten, bijvoorbeeld 100 euro; - de intresten op die bedragen vanaf het schadegeval tot de betaling, tegen de wettelijke rentevoet. Bij het bepalen van vergoedingen wordt weleens de zogenoemde indicatieve tabel gebruikt. Die kunt u terugvinden op de website van de Orde van Vlaamse Balies (www.ordeexpress.be). JAN ROODHOOFTDe verzekeraar schat de vervangwaarde van een voertuig bij een total loss vaak te laag in.