Het bleef een tijdje stil rond de informaticaholding Offon. Chief executive officer (CEO) John Verzele stelt dat Offon een consolidatiefase achter de rug heeft en op een nieuw niveau is aanbeland.
...

Het bleef een tijdje stil rond de informaticaholding Offon. Chief executive officer (CEO) John Verzele stelt dat Offon een consolidatiefase achter de rug heeft en op een nieuw niveau is aanbeland. De informaticaholding, in 1996 opgericht door een aantal West-Vlaamse investeerders rond financier Fernand Cloet, wil snel naar de beurs. Met de kersverse acquisitie van het trainingscentrum Posa vergezelt voor het eerst ook een niet-distributeur van informatietechnologie (IT) de groep. Daarnaast trekt Verzele een matrixstructuur door de organisatie om de synergie te stimuleren, "met behoud van de eigenheid van de verschillende bedrijven." In IT-speak is de basisdoelstelling van Offon een " single stop global solution provider" te zijn - met andere woorden een netwerk van complementaire informaticadistributeurs dat de klant een palet van gespecialiseerde diensten en totaaloplossingen aanbiedt: consulting over de meest optimale systemen, plaatsing van hardware, implementatie en integratie ervan in netwerken, met daaraan gekoppeld bijbehorende dienstverlening, opleidingen en zo nodig ondersteuning via detachering ( Offon outsourcing). "Dit impliceert dat ondernemingen die in de groep worden opgenomen, een nieuw marktsegment bewerken of door hun unieke aanpak een betekenisvolle meerwaarde vertegenwoordigen," duidt Verzele. Financiële ruimte voor bijkomende acquisitiesAls eerste stap naar een introductie in het jaar 2000 op (wellicht) de Europese groeibeurs Easdaq, plant Offon eind juni een private placement van automatisch converteerbare obligaties (aco's), en dat voor een waarde van meer dan 500 miljoen frank. Artesia begeleidt de operatie. "Er wordt nog onderhandeld met een tweede bank. De aco's scheppen financiële ruimte voor bijkomende acquisities tot aan de beursgang," voegt Franck Debeurme, gedelegeerd bestuurder en financieel verantwoordelijke, eraan toe. Debeurme verwacht dat interne groei en overnames de geconsolideerde omzet dit jaar zullen omhoogduwen tot 2,2 miljard frank: "Daarbij voorzien we in 1999 een geconsolideerd resultaat vóór belastingen van 65 miljoen frank." 1997 eindigde nog in het rood; 1998 net niet. De overname van Posanoemt John Verzele strategisch. Het Brusselse opleidingscentrum met 32 werknemers en een omzet van 100 miljoen frank is gespecialiseerd in IT-opleidingen op maat. Het geeft zowel initiatiecursussen als technische training voor specialisten en ontwikkelaars. "Posa is een Microsoft-gecertificeerd vormingsinstituut met belangrijke klanten, waar het de hele IT-opleiding voor zijn rekening neemt. Dat gebeurt onder meer bij Generale Maatschappij en de Vlaamse Milieumaatschappij. Er is in België meer en meer behoefte aan gekwalificeerd IT-personeel. Posa is voor Offon een bron van outsourcing en doorgedreven trainingsmogelijkheden. De vraag naar detachering van dit type deskundigen zit in de lift, bij groot en klein." Complementaire distributeurs onder één dakJohn Verzele nam in september 1998 bij Offon het roer over van Ronny Robbrecht, die de motor was achter alle aan Posa voorafgaande acquisities - vijf in totaal (zie organigram: IT-netwerk) en in 1998 samen goed voor een geconsolideerde omzet van 1,4 miljard frank. Robbrecht blijft bestuurder en aandeelhouder bij Offon, net als Francis Declercq, de grondlegger van de IT-groep via het oudste actief in Offon, Compuvision (zie kader: Los van Lernout & Hauspie). De operationele leiding van de Offon-groep is nu in handen van Verzele. Het bedrijf van John Verzele - de Gentse systeemleverancier Logic - was het tweede bedrijf dat in het IT-netwerk stapte. Dat gebeurde nog vóór de naamsverandering eind 1997 van Mediasquare in Offon. "Offon staat voor dynamiek. De informaticasector is één van de snelst evoluerende markten," motiveerde Robbrecht toen de nieuwe benaming die gepaard ging met een kapitaalverhoging van 64 miljoen frank naar 203 miljoen frank (inmiddels opgelopen tot 586 miljoen frank). Om voortdurende vernieuwingen bij te benen, willen bedrijven, bij voorkeur via één aanspreekpunt, snel advies kunnen inwinnen over de meest adequate investering."Het concept waarbij complementaire distributeurs onder één dak worden gebracht mét behoud van eenieders identiteit, sprak me meteen aan," herinnert Verzele zich. "We laten elkaars sterkten maximaal spelen, terwijl individuele zwakten door het netwerk worden aangevuld." Hij wijst er ook op dat een ondernemer zich in die structuur volledig op zijn specialiteit kan toeleggen, terwijl het netwerk een aantal taken en dagelijkse beslommeringen overneemt.De basisideeachter Offon is dat het geheel groter wordt dan de som van de delen. "1+1=3. In de distributie van informatica doen we dit door onze competenties in specifieke vakgebieden te bundelen en rechtstreeks in contact te treden met de constructeurs van A-merken. Aankoop van grote volumes leidt tot geprivilegieerde relaties met de sterkste merken en zo ontvangen we informatie uit de eerste hand over de nieuwste ontwikkelingen," zegt Verzele.De CEO verheelt niet dat er aanvankelijk met enige scepsis werd aangekeken tegen het initiatief: "Sommigen vroegen zich af of zo'n informaticaholding wel kan functioneren. Ook Real Software ( nvdr - zie Trends, 4 maart 1999) wordt in zijn niche als vrij uniek beschouwd, maar het succes van Rudy Hageman sterkt mij in de overtuiging dat we op het goede spoor zitten." Zijn functie omschrijft de CEO als: bouwen aan een groepsimago; optimalisatie van financiële middelen om de groei van de individuele bedrijven te financieren en het stimuleren van de onderlinge synergie. Minimale tussenkomst vanuit de holdingOm dat laatste te bereiken, introduceerde Verzele een matrixstructuur, iets waarmee hij vertrouwd geraakte bij de kleine Amerikaanse multinational Biorad Inc.. Het was aan Biorad dat de Gentenaar zijn eerste bedrijf - RSL-fijnchemie - verkocht: "Uiteraard bestond er een complementariteit tussen de vijf bedrijven binnen Offon, maar het was niet duidelijk hoe we een optimale synergie konden verzoenen met het behoud van de eigenheid van de individuele bedrijven. In een matrixorganisatie kunnen de individuele bedrijfsleiders een beroep doen op de knowhow en de diensten van de groep, zonder verplichting. Willen ze buiten de groep aankopen, dan doen ze dat. Op de financiële rapportering na, is er vanuit de holding een minimale tussenkomst." Werkgroepen, bevoegd voor de diverse domeinen - aankoop, verkoop, opleiding, productmanagement, technologie en zo meer - steken regelmatig de koppen bij elkaar onder leiding van een verantwoordelijke uit één van de bedrijven. Vervolgens coördineert de holding, doorgaans op consensusbasis, de bevindingen die uit dergelijke operationele meetings naar boven komen. "Dat werkt kruisbestuivend," schetst Debeurme de win-winbenadering van Offon. Bedoeling is dat de eigenaar-ondernemer van het overgenomen bedrijf actief blijft meedraaien. Een 100%-acquisitie door de holding wordt voor ongeveer de helft in cash verzilverd en gebeurt voor de andere helft in de vorm van een aandelenruil met de moederholding. Verzele: "Sterke kmo'ers integreren feilloos omdat het systeem aan hen een interessant klankbord biedt om nieuwe ideeën te toetsen. We willen belangenconflicten tussen de individuele bedrijfsleider en de holding vermijden. Hoewel we streven naar synergie blijft elke ondernemer zijn bedrijf volgens eigen inzichten runnen, met dien verstande dat een maximale return in het individueel bedrijf ook ten goede komt aan de holding." Offon kijktvoor nieuwe acquisities naar Wallonië en - in een volgende fase - naar Europa. "Onze individuele bedrijfsleiders hoeven er niet langer over te piekeren hoe en waar ze een nieuwe opportuniteit in hun bedrijf kunnen integreren. De holdingstructuur biedt ons de mogelijkheid om nieuwkomers op een soepele manier en onbeperkt aan de bestaande structuur vast te haken."ERIK BRUYLAND