A lle belasting op arbeid moet weg en deels vervangen worden door belasting op consumptie. Vereenvoudig de sociale zekerheid drastisch door alle uitkeringen te vervangen door een basisinkomen voor iedereen. Eén computer volstaat om dat te organiseren. Zo verminderen we niet de uitkeringen, maar wel de werkingskosten van de overheid. Die moet slanker en efficiënter werken," zegt Eric Verhulst, stichter en bezieler van de denktank WorkForAll...

A lle belasting op arbeid moet weg en deels vervangen worden door belasting op consumptie. Vereenvoudig de sociale zekerheid drastisch door alle uitkeringen te vervangen door een basisinkomen voor iedereen. Eén computer volstaat om dat te organiseren. Zo verminderen we niet de uitkeringen, maar wel de werkingskosten van de overheid. Die moet slanker en efficiënter werken," zegt Eric Verhulst, stichter en bezieler van de denktank WorkForAll. "Noem ons geen linkse of rechtse denktank. We denken pluralistisch en ongebonden. We onderzoeken de prestaties van bepaalde beleidskeuzes op basis van cijfers en wetenschappelijk onderzoek. Als we de systeemfouten uit het Belgische model halen, kunnen we het Ierse groeiverhaal achterna. Ook wij zijn nog in staat om groeicijfers van 5 % en meer te halen. Maar dan moet de Belgische staat minstens 20 % afslanken."Eric Verhulst vond vorig jaar de tijd om de Belgische staatshuishouding onder de loep te nemen. Dat kwam omdat hij in 2001 zijn softwarebedrijf Eonic had verkocht aan het Amerikaanse Wind River Systems. Maar Verhulst liet het ondernemen niet schieten en hij hield vorig jaar ook de Open Licence Society boven de doopvont. Dat is een vzw die nadenkt over het ontwerp van systemen en die op termijn moet uitmonden in een commerciële vennootschap. "We ontwerpen bijvoorbeeld software met behulp van wiskundige technieken. Dat doet bijna niemand. Vandaag zitten er vijftig tot honderd processors in een auto, maar de complexiteit is enorm onderschat geweest. De industrie is te weinig bezig geweest met het foutenvrij maken van de technologie."Verhulst volgde de polytechnische opleiding van de Koninklijke Militaire School. Hij diende acht jaar in het leger als officier en belandde onder meer in de woestijn rond El Paso in Amerika. "Daar heb ik de spirit om te ondernemen opgedaan," zegt Verhulst, die vervolgens drie jaar en de hulp van de Raad van State nodig had om de deur van het leger achter zich dicht te trekken en Eonic op te bouwen. Eric Verhulst.Is: oprichter van denktank WorkForAll. Vrije tijd: lezen, tuin, hedendaagse klassieke muziek, "denken tot op het bot". D.K."Als de Belgische staat 20 % afslankt, kunnen wij een groeicijfer van 5 % en meer halen."