In de eerste drie maanden van 2010 leed Alcoa een nettoverlies van 201 miljoen dollar (0,20 dollar per aandeel), wat een forse verbetering is tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar, toen het bedrijf 497 miljoen dollar in het rood ging. Zonder herstructureringskosten en uitzonderlijke elementen realiseerde de grootste Amerikaanse aluminiumproducent een (aangepaste) winst van 0,10 dollar per aandeel. Dat is weliswaar iets beter dan de 0,09 dollar verwacht door de analisten, maar die hadden hun gemiddelde prognose in de maand vóór de publicatie van de resultaten al met de helft verlaagd. Wat de beleggers vooral teleurstelde, was de evolutie van de omzet. Die steeg met slechts 18 % tot 4,9 miljard dollar en bleef daarmee onder de analistenconsensus (5,2 milj...

In de eerste drie maanden van 2010 leed Alcoa een nettoverlies van 201 miljoen dollar (0,20 dollar per aandeel), wat een forse verbetering is tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar, toen het bedrijf 497 miljoen dollar in het rood ging. Zonder herstructureringskosten en uitzonderlijke elementen realiseerde de grootste Amerikaanse aluminiumproducent een (aangepaste) winst van 0,10 dollar per aandeel. Dat is weliswaar iets beter dan de 0,09 dollar verwacht door de analisten, maar die hadden hun gemiddelde prognose in de maand vóór de publicatie van de resultaten al met de helft verlaagd. Wat de beleggers vooral teleurstelde, was de evolutie van de omzet. Die steeg met slechts 18 % tot 4,9 miljard dollar en bleef daarmee onder de analistenconsensus (5,2 miljard dollar). De aluminiumprijs is over dezelfde periode met 57 % gestegen en de teleurstelling is dan ook begrijpelijk. Het geeft duidelijk aan dat de verkochte volumes afgenomen zijn, ook al loopt de gemiddelde prijs die door Alcoa wordt doorgerekend nog achter op de gestegen aluminiumkoers (door toeleveringscontracten en de diversiteit van de verkochte producten). De cijfers van Alcoa waren dus in het algemeen niet om vrolijk van te worden, vooral omdat ze meestal een idee geven van de gezondheidstoestand van de hele Amerikaanse economie (zie kaderstuk), en zeker de resultatenrekening was niet naar de zin van de markten. De balans zag er echter veelbelovender uit. Zo sloot de aluminiumproducent het eerste kwartaal af met een kaspositie van 1,3 miljard dollar. Ook de vooruitzichten blijven gunstig als we Klaus Kleinfeld, chief executive officer van Alcoa, mogen geloven. Dankzij het economische herstel zal de vraag naar aluminium volgens hem dit jaar met 10 % stijgen. Toch meent hij dat 2010 een jaar onder het historische gemiddelde zal worden. Dat is waarom Alcoa momenteel doorgaat met zijn herstructureringsprogramma, dat het bedrijf in staat heeft gesteld om in het eerste kwartaal de kosten met 505 miljoen dollar te drukken. Over het hele jaar mikt de grootste aluminiumproducent ter wereld op een kostenbesparing van 2,5 miljard dollar. Het is echter best mogelijk dat die kostenbesparingen niet zullen volstaan om de steeds meer gepeperde energiefactuur te compenseren. De omzetting van mineralen in aluminium vergt immers een enorme hoeveelheid energie. Vorig jaar bedroeg het aandeel van elektriciteit in de productiekost van aluminium 24 %. De andere grote kostenpost waar Alcoa slechts beperkt vat op heeft, zijn de grondstoffen, waarvan de prijzen eveneens in de lift zitten. Gezien de huidige koersen is het trouwens niet uitgesloten dat er een correctie van de aluminiumprijs komt. De koers is al gestegen van 1300 dollar per ton begin maart 2009 tot meer dan 2400 dollar vandaag, terwijl de aluminiummarkt een overschot vertoont nu de voorraden zijn aangevuld en zich op relatief hoge niveaus bevinden. Dankzij de vraag van investeerders zal het weliswaar mogelijk zijn om een deel van die voorraden op te gebruiken, maar de overschotten die worden verwacht voor 2010 en de jaren erna, stroken niet met het scenario van een verdere stijging van de aluminiumprijs. Alcoa zit dus geblokkeerd tussen enerzijds kosten waarover het geen controle heeft en anderzijds inkomsten waarvan de groei lang niet gegarandeerd is. Het aandeel lijkt ons daarom te risicovol als belegging. Vooral ook omdat het op dit moment allesbehalve goedkoop is, tenzij we ons baseren op de uitzonderlijke jaren 2006 en 2007. Maar zoals u kunt zien op de vergelijkende grafiek, is de prijs van olie (en bij uitbreiding die van energie) veel sterker gestegen dan die van aluminium. Wij raden u dan ook af om dit aandeel te kopen. (C) Door Cédric BoitteAlcoa zit geblokkeerd tussen kosten waarover het geen controle heeft en inkomsten waarvan de groei lang niet gegarandeerd is.