Als jongste lid van de raad van bestuur werd Albert Verlinden in september vorig jaar verkozen tot voorzitter van de beroepsvereniging van zelfstandige bank- en verzekeringsbemiddelaars (BZB). De organisatie behartigt de belangen van meer dan 2100 financieel bemiddelaars die een zelfstandig bankagentschap uitbaten of werken als verzekerings- of kredietmakelaar.
...

Als jongste lid van de raad van bestuur werd Albert Verlinden in september vorig jaar verkozen tot voorzitter van de beroepsvereniging van zelfstandige bank- en verzekeringsbemiddelaars (BZB). De organisatie behartigt de belangen van meer dan 2100 financieel bemiddelaars die een zelfstandig bankagentschap uitbaten of werken als verzekerings- of kredietmakelaar. ALBERT VERLINDEN. "MiFID gaat gepaard met zware administratieve verplichtingen. Dat die er zijn voor spaar-, beleggings- en pensioenverzekeringen, is de logica zelve. Maar dat men die lasten ook wilde opleggen voor schadeverzekeringen, zoals een eenvoudige auto- of brandverzekering, is onbegrijpelijk. We lobbyen ervoor om dat terug te draaien. Het betekent een enorme administratieve overlast voor de klant, de tussenpersoon én de verzekeringsmaatschappij, zonder dat het toegevoegde waarde biedt." VERLINDEN. "Als BZB hebben wij daar geen probleem mee. De klant mag weten hoeveel procent van de premie naar de tussenpersoon vloeit. Wij vinden die commissies essentieel om ons werk goed te kunnen doen, en dat is goed advies verlenen." VERLINDEN. "De commissies voor de bankactiviteit zijn de voorbije drie tot vier jaar gemiddeld met een kwart gedaald. Ze zijn ook meer gekoppeld aan een bepaalde productie. Agenten kunnen dat enkel opvangen door minder mensen tewerk te stellen of door de push naar een bepaald type productie te volgen. Dat vinden wij geen goede zaak. Financiële tussenpersonen zijn ondernemers. Ze moeten vrij kunnen beslissen welke producten ze verkopen. Als ze gepusht worden het product van de maand van hun principaal (de financiële instelling waaraan ze verbonden zijn, nvdr) te verkopen, wordt de klant er niet beter van." VERLINDEN. "Die is niet optimaal. De vertrouwensbreuk is nog altijd niet hersteld. Veel agenten blijven achterdochtig. In hun besparingsdrift lijken de banken digitale distributie te verkiezen boven die via een tussenpersoon. Daarom werken wij aan een charter dat het vertrouwen tussen de agent en de principaal moet herstellen. Het legt de klemtoon op een multidistributiemodel. Agenten hebben belangrijke troeven. Ze zijn lokaal ingebed, genieten het vertrouwen van de klant en zorgen ervoor dat de bank in het straatbeeld of op de sportclub aanwezig is. Daar mag best wat meer aandacht voor zijn." VERLINDEN. "We moeten de toegevoegde waarde van de zelfstandige financieel bemiddelaar beter onder de aandacht brengen. Toekomstgericht zouden tussenpersonen zich meer kunnen specialiseren in kredieten en beleggingen, of zich diversifiëren in de richting van financiële planning. Zelfstandige financiële tussenpersonen moeten meer zelf kunnen ondernemen, zonder dat ze daarin afgeremd worden door hun principaal. Een ondernemer mag niet te afhankelijk worden van één partij." P.C."Agenten hebben belangrijke troeven. Daar mag best wat meer aandacht voor zijn"