N u grote gebieden in het Amazonewoud in brand staan, kon de Fondation Cartier in Parijs met Nous les arbres geen actueler tentoonstellingsthema kiezen. Sterker nog: het Braziliaanse regenwoud staat als casestudy centraal op de tentoonstelling die in juli van start ging, nog voordat de branden uitbraken. Aan de hand van artistieke en wetensc...

N u grote gebieden in het Amazonewoud in brand staan, kon de Fondation Cartier in Parijs met Nous les arbres geen actueler tentoonstellingsthema kiezen. Sterker nog: het Braziliaanse regenwoud staat als casestudy centraal op de tentoonstelling die in juli van start ging, nog voordat de branden uitbraken. Aan de hand van artistieke en wetenschappelijke getuigenissen zet de expo vraagtekens bij de ontbossing in Brazilië, die het wereldwijde ecosysteem doet wankelen. Het Parijse kunstencentrum neemt niet voor het eerst een politiek standpunt in, maar ecologie, biologie en geopolitiek kregen nog nooit evenveel aandacht als de kunst zelf. Wie naar de Fondation Cartier trekt, hoeft dus geen overzicht te verwachten van de representatie van de boom in de kunst door de eeuwen heen. Al zijn er wel degelijk pakkende kunstwerken te zien over de pracht van bomen, bijvoorbeeld afkomstig van indianenstammen die in het Braziliaanse regenwoud wonen. De tentoonstellingsmakers betrokken ook filosofen en botanici bij hun project. Wetenschappelijk onderzoek bracht aan het licht dat bomen over onverwachte eigenschappen beschikken: ze regelen het klimaat, hebben een geheugen en kunnen zelfs communiceren. Die kennis leverde poëtische installaties op, bijvoorbeeld van Stefano Mancuso, die bomen via sensoren letterlijk een stem geeft. De expo loopt door in de tuin van Fondation Cartier, waar al sinds 1823 een majestueuze ceder staat. De bronzen boomsculpturen van Giuseppe Penone doen de bezoeker daar nadenken over het verstoorde evenwicht tussen mens en boom, en tussen natuur en cultuur. En hopelijk schieten de ideeën in de tentoonstelling wortel.