Alain Deneef, hoofdredacteur van Cash en Inside Beleggen, verwacht dat verzekeraars in het derde kwartaal afschrijvingen moeten doorvoeren op hun resultatenrekening. "De gevolgen van de kredietcrisis zijn gekend, maar men houdt geen rekening met de aandelen- en obligatieportefeuilles van verzekeraars. Daarop komen correcties als de malaise op de beurzen blijft duren."
...

Alain Deneef, hoofdredacteur van Cash en Inside Beleggen, verwacht dat verzekeraars in het derde kwartaal afschrijvingen moeten doorvoeren op hun resultatenrekening. "De gevolgen van de kredietcrisis zijn gekend, maar men houdt geen rekening met de aandelen- en obligatieportefeuilles van verzekeraars. Daarop komen correcties als de malaise op de beurzen blijft duren." Een eerste teken was de winstwaarschuwing van Munich Re eind juli, de tweede grootste herverzekeraar ter wereld, na Swiss Re. Door de wereldwijde problemen op de financiële markten slikte Munich Re een winstdaling van 48 %. De groep waarschuwde ook voor substantiële waardeverminderingen op haar aandelenportefeuille en liet weten dat het streefdoel voor 2008 niet langer haalbaar is. Hetzelfde scenario kan in het derde kwartaal wel meer verzekeraars teisteren. Volgens Deneef ook in ons land. Begin augustus bleek bijvoorbeeld dat bankverzekeraar Fortis de voorbije drie maanden 362 miljoen euro moest afschrijven op de kredietportefeuille. "Een rechtstreeks gevolg van de kredietcrisis. Iedereen focust dáárop, maar men vergeet dat verzekeraars in aandelen beleggen. In het geval van Fortis is de aandelenportefeuille momenteel 7,3 miljard euro waard. Tot hiertoe is daarmee weinig aan de hand. De beurzen hebben zich tot eind vorig jaar weinig aangetrokken van de kredietcrisis, maar nu komt daar verandering in. Aandelenkoersen zijn sinds de piek van vorig jaar al 20 tot 30 % gedaald." Verliezen als gevolg daarvan bleven tot hiertoe verborgen. Afschrijvingen bleven namelijk beperkt tot de kredietportefeuille van de verzekeraars, met dank aan de internationale IFRS-boekhoudnormen. "IFRS zegt dat je de aandelenportefeuille pas moet herwaarderen na een significante daling van de waarde ervan. Doorgaans op het moment dat je belegging 20 à 25 % onder de aankoopprijs duikt. Verzekeraars hebben met andere woorden twee kwartalen uitstel genoten, maar nu komt een aantal van hun beleggingen stilaan in de schemerzone." Vorige week bleek alvast dat KBC zich voor de eerste jaarhelft genoodzaakt zag om bijzondere waardeverminderingen van 250 miljoen euro te nemen - op de voor verkoop beschikbare aandelenportefeuille, vooral in verzekeringen. Alles hangt natuurlijk af van de kwaliteit van de aandelenportefeuille. Het probleem is dat gewone stervelingen onmogelijk kunnen weten wat daar allemaal in schuilt. Afwachten dus. Er zijn in elk geval argumenten genoeg voor de verzekeraars om hun eigen vermogen en hun solvabiliteit in het oog te houden. "En dan is er natuurlijk ook nog hun obligatieportefeuille. Als de inflatie niet onder controle komt, vrees ik dat de langetermijnrente stijgt. En dan krijg je een correctie op de waarde van de zogenaamd veilige obligaties." Voor doemscenario's is het nu nog te vroeg. "Maar ik zou niet graag in de schoenen van bijvoorbeeld Aegon staan. De Nederlandse verzekeraar heeft ook veel activiteiten in de VS. Die lijden nu onder de zwakke dollarkoers en Aegon is daartegen niet ingedekt."