WETENSCHAP
...

WETENSCHAPThe Great Deep The Sea and its Thresholds, wat lauw vertaald als De zee, de zee, konfronteert op geraffineerd verzoenende wijze de tegenstellingen mens en techniek, wetenschap en poëzie, kultuur en natuur. James Hamilton-Paterson ontdooit zelfs bij de meest verstokte landrot de latente fascinatie voor de zee. Dat doet hij op de eerste plaats met wetenschappelijke en technologische bravoure, maar even goed met filozofische bespiegelingen en historische terugblikken. Komen onder meer aan bod : onderzoeksschepen, het in kaart brengen van de zeebodem, zeeziekte, visserij, maar even goed stoomboten, piraten, schipbreuken en het opsnorren van scheepswrakken. Intrigerend.James Hamilton-Paterson, De zee, de zee. Atlas, 320 blz., 995 fr. WONEN"Mensen met een verantwoordelijke funktie leven snel en druk, en stellen bij wijze van kompensatie hogere eisen aan de omgeving waar ze relatief lang verblijven om wat op adem te komen : de auto, het vakantieverblijf, de tuinkamer. " Zo introduceert Karel Dierick de stijlvolle oranjerie, klassieke conservatory, groene wintertuin en andere Exclusieve veranda's in het prestigieus uitgegeven gelijknamige boek. Dierick is voorzitter van de Nationale Federatie van Verandakonstrukteurs én afgevaardigd bestuurder van NV Mini-Flat. Dat laatste weegt (te) zwaar op de fraaie uitgave. De auteur verwart een plejade aan stijlen en voorbeelden met een (toegegeven, inspirerende) commerciële catalogus van de eigen firma.Karel Dierick, Exclusieve veranda's. Coda, 191 blz., 1750 fr. ONDERHANDELENHet wordt alsmaar moeilijker een keuze te maken uit het weelderige kaf en koren dat de lukratieve marktniche van de onderhandeltrainingen overwoekert. Een tip : Doeltreffend onderhandelen van de Utrechtse organizatiepsychologe Alice Kuipers-Bos. De beknopte uitgave overschouwt in een nuchter bestek zowel de taktieken, fazen als stijlen van het onderhandelingsproces. Het handboek pakt niet uit met spectaculaire nieuwe inzichten, maar richt zich volop op leesbaarheid en bruikbaarheid. Het houdt zich zelfs ver van pseudo-psychologische leuterpraat. Kortom, een uitstekende inleiding of opfrisser. Niets meer, maar zeker niets minder.Alice Kuipers-Bos, Doeltreffend onderhandelen. Kluwer Bedrijfswetenschappen, 156 blz., 882 fr. KMOHet Instituut der Bedrijfsrevisoren plaatst de adviesrol van haar leden aan KMO's in de kijker. Dat gebeurt met een reeks even eenvoudige als verdienstelijke brochures.Sedert 1985 moet elke grote onderneming die aan een aantal criteria beantwoordt, een bedrijfsrevisor aanstellen. Daardoor zwol het revisorenkorps van 300 naar 900. Op de eerste plaats staan ze in voor het certifiëren van de juistheid en volledigheid van de financiële informatie. Door ervaring en know-how bevinden revisoren zich in een uitstekende positie om advizerende kommentaar te leveren op de evolutie en toekomstkansen. Allicht klopt het vermoeden dat hun sterk geëvolueerde rol minder goed gekend is bij KMO's. Uitgerekend daar is de behoefte aan helder financieel en bedrijfsekonomisch advies nochtans het grootst. Een KMO kan niet terugvallen op een batterij financiële akrobaten en analisten.Om het charme-offensief te beklemtonen, geeft het Instituut een reeks brochures uit, die gelukkig veel meer inhouden dan de gebruikelijke melige PR-fratsen. Voorlopig verschenen er twee, die mekaar deels overlappen, deels aanvullen. De spil kreeg de titel De barometers van het bedrijf. Met een beetje meer inspanning was deze brochure beslist uitgegroeid tot dé gids bij het lezen van een balans. Die ontgoocheling mag het initiatief niet overschaduwen. Het opzet komt aardig dicht in de buurt. Uit de waslijst van financiële ratio's werden een 15-tal maatstaven weerhouden, die (zeer) toegankelijk uitgelegd worden. Voorbeelden ontbreken niet. Passeren de revue : basisgegevens, rotatieratio, bruto-verkoopmarge, toegevoegde waarde, rentabiliteit eigen vermogen, netto en operationele cash flow, likwiditeit, solvabiliteit en een heus suksesmodel. De begrippen worden meteen gebruikt in Investeren en de gevolgen. Daarin wordt vooral geleerd de juiste vragen te stellen, financieringsdruk te analyzeren en konsekwenties zakelijk in te schatten. Warm aanbevolen voor wie er (nog) nood aan heeft.De brochures kunnen aangevraagd worden op het Instituut der Bedrijfsrevisoren, Marnixlaan 22, 1050 Brussel. Tel. : (02) 512.51.36. Fax : (02) 512.78.86.KORT GEBOEKTPolitieke stromingen door Jan van Putten. Aula, 440 blz., 795 fr. Aktualizering en herwerking van hét klassieke naslagwerk over het politieke denken.New York door American Express. Spectrum, 406 blz., 650 fr. Geen fraai uitgegeven maar wel uitstekende, praktische reisgids, ook bruikbaar bij een eerste trip naar de Big Apple.De Celestijnse belofte door James Redfield. Boekerij, 240 blz., 500 fr. Onder de avonturenroman (Peruaanse regenwoud) schuilt een intrigerende filozofische en haast spirituele kijk op het bestaan.